Pettan, Svanibor

Browse author's works

etnomuzikolog (Zagreb, 11. veljače 1960.)

Diplomirao 1983. na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije u Zagrebu, magistrirao 1988. na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete u Ljubljani i doktorirao 1992. na Etnomuzikološkom programu University of Maryland u Baltimoru, SAD. Redovna zaposlenja: Hrvatski radio (1984.–1988.), Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (1988.–1998.), University of Maryland (1988.– 1992.), Akademija za glasbo (1995. –2003.) i Filozofska fakulteta u Ljubljani (od 2003.). Osmislio je i vodi katedru za etnomuzikologiju na ljubljanskom sveučilištu. Predsjednik je Kulturnog i etnomuzikološkog društva Folk Slovenija. Kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Hrvatskoj, Norveškoj, SAD i Tajvanu, a održao je i preko 80 pojedinačnih predavanja na sveučilištima po svijetu. Član je većeg broja uredničkih odbora (Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Glasba v šoli in vrtcu, Journal of Urban Culture Research, Music and Arts in Action, Muzika, Muzikološki zbornik, Narodna umjetnost, Pax Sonoris, The World of Music, Traditiones). Generalni je sekretar vodećeg svjetskog udruženja etnomuzikologa (International Council for Traditional Music, ICTM) te utemeljitelj i prvi predsjednik ICTM–ove Studijske skupine za primijenjenu etnomuzikologiju. Hrvatska, Kosovo, Tanzanija, Egipat, Australija, Norveška i SAD glavna su zemljopisna područja njegovih istraživanja, dočim su glazba, politika i rat, zatim manjine (posebno Romi), glazbe svijeta te primijenjena etnomuzikologija najvažnije teme njegovih radova.

RADOVI. Knjige: Roma muzsikusok koszovóban: Kölcsönhatás és kreativitás / Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity, Budimpešta, 2002; Lambada na Kosovu, Beograd, 2010; Etnomuzikologija na razpotju, Ljubljana, 2011; Kosovo Through the Eyes of Local Romani (Gypsy) Musicians, Bloomington i Ljubljana, 2015.— Studije i članci: Etnomuzikolog u Hrvatskoj, etnomuzikolog i rat, Arti musices, 2/24, Zagreb, 1993.; Etnomuzikologija v Sloveniji in v ZDA: Izhodišča za primerjavo, Razvoj slovenske etnologije od
Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj, Ljubljana, 1995.; (koautor); Uloga znanstvenika u stvaranju pretpostavki za suživot: Ususret primijenjenoj etnomuzikologiji, Narodna umjetnost, 32/2, Zagreb, 1995.; The Croats and the Question of their Mediterranean Musical Identity. Ethnomusicology on Line, 3, 1997. (http//:www.research.umbc.edu); Čekajući Mendelssohna: Hubert Pettan (1912–1989), Arti musices, 30, Zagreb, 1999.; Music and Music Research in the Context of Political Changes and War in Croatia during the 1990s, Muzika, 5/1, Sarajevo, 2001.; Music and Censorship in ex–Yugoslavia: Some Views from Croatia, 1st World Conference on Music and Censorship, Copenhagen, 2001.; Glazbe svijeta u odgoju i obrazovanju. Mogućnosti i iskustva, Muzika u društvu, Sarajevo, 2001.; Male, Female, and Beyond in Culture and Music of the Roma in Kosovo, Music and Gender. Perspectives from the Mediterranean, Chicago, 2003; Balkan Boundaries and How to Cross Them. Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image, and Regional Political Discourse, Lanham, 2007; Europe and the Potentials of Music in Motion.

Music in Motion: Diversity and Dialogue in Europe,

Bielefeld, 2009; Music in War, Music for Peace: Experiences in Applied Ethnomusicology. Music and Conflict, Urbana Champaign, 2010; The Alaturka–Alafranga Continuum in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives, Imagining ‘the Turk’, Newcastle upon Tyne, 2010; Encounter with ‘the Others from Within’: The Case of Gypsy Musicians in Former Yugoslavia, Roots Music, Farnham, 2011; Tradition und Innovation in der Musik sowie Musikforschung von und bei Minderheiten, Musikalien des Übergangs, Wien, 2011; Gypsies, Music, and Politics in the Balkans: A Case Study from Kosovo. The World of Music: Readings in Ethnomusicology, Berlin, 2012. — Urednički rad: Music, Politics, and War: Views from Croatia, Zagreb, 1998.; Music and Music Research in Croatia (The World of Music 40/3), Bamberg, 1998.; Glasba in manjšine / Music and Minorities, Ljubljana, 2001.; Vereintes Europa

— Vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel–und Südosteuropa / United Europe — United Music? Diversity and Social Dimensions in Central and Southeastern Europe, Berlin, 2004; Applied Ethnomusicology (Muzikološki zbornik XL/2), Ljubljana, 2008; Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches, Newcastle upon Tyne, 2010; Oxford

Handbook of Applied Ethnomusicology, New York, 2015. — Nosači zvuka: Narodne pjesme i plesovi iz Banije 2, Zagreb, 1988.; Narodne pjesme i plesovi iz Banije 3, Zagreb, 1989.; Croatia: Traditional Music of Today, Pariz, 1998.; Kosovo Roma (CD–ROM), Ljubljana, 2001.; Hubert Pettan, Zagreb, 2012.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh