Majurec, Sanda

Browse author's works

skladateljica, čembalistica (Mali Lošinj, 2. ožujka 1971.)

Diplomirala je kompoziciju (1997.) u razredu prof. Stanka Horvata i čembalo (1999.) u razredu prof. Višnje Mažuran.

Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella. Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu. Surađivala je sa skladateljem elektroničke glazbe Robertom Zanatom u stvaranju skladbi za akustične instrumente i elektroniku.

2006. godine boravila je u Centru za kompozitore u švedskom Visbyju, u sklopu kulturne suradnje između Hrvatske i Švedske. Još od studentskih dana surađuje s istaknutim umjetnicima i ansamblima, a njezine skladbe izvode se na koncertima i festivalima u zemlji i inozemstvu od kojih izdvaja Muzički biennale Zagreb, Glazbenu tribinu u Puli i Opatiji, Osorske glazbene večeri, Bartòk festival u Szombatelyju, Mali festival čembala i dr. Od značajnijih praizvedbi izdvaja balet Nychthemeron,. u suradnji s koreografom Stašom Zurovcem koji je nastao kao narudžba Muzičkog biennala Zagreb 2013. u koprodukciji sa Slovenskim narodnim gledališčem iz Maribora.

Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Izdvaja nastupe s Varaždinskim komornim orkestrom pod ravnanjem Catherine Macintosh, s Hrvatskim baroknim ansamblom pod ravnanjem Laurencea Cummingsa i Stefana Montanarija te na festivalu Esteban Salas u Havani, nastupe u Torontu i Buenos Airesu te izvedbe solističkih, dvostrukih i trostrukih koncerata J. S.

Bacha na Malom festivalu čembala. Jedna je od utemeljitelja Malog festivala čembala i osnivača Hrvatske udruge čembalista Continuo.

Niz godina bavila se razvojem glazbene kreativnosti na predmetu Vježbe iz kompozicije na Glazbenom učilištu Elly Bašić.
Dobitnica je raznih nagrada i priznanja.

DJELA. Orkestralna: Regoč, za simfonijski orkestar, 1995.; Krajolik s plavim polumjesecom, za simfonijski orkestar, 1997.; L’ago nel Lago, za simfonijski puhački orkestar, 1998.; Stari vergl, za tamburaški orkestar, 2014. — Komorna: Pet karaktera, za glasovir, 1992.; Dialogue, za violu i violončelo, 1993.; Kvarnerske ure, za sopran, čembalo i dvanaest gudača, 1993.; Motus variatus, za gudače, 1994.; Saxophonia, za kvartet saksofona, 1994.; Whim, za puhački trio i glasovir, 1994.; Albertinino prijepodne, za violinu i gitaru, 1995.; For Brass, za kvintet limenih puhača, 1996.; Lapilli, za basklarinet solo, 1997.; Naranjas del jar-din de la sinora Cornelia, za gudački kvartet, 1997.; Velovi, za glasovir, 1997.; Trio, za kvartet gitara, 1998.; Loop I, za čembalo, 1999.; Loop II, za orgulje, 1998.; Cablogramma, za violončelo i vrpcu, 1999.; Sonata, za violinu, 2001.; Four for two, za dvije violine, 2002.; Cifre per quartetto d’archi, za gudački kvartet i elektroniku, 2003.; Velika kvarta, za kvartet drvenih puhača, 2003.; Paragusas, za sopran i čembalo, 2004.; Hölderlin, za sopran i flautu, 2005.; Kozice, za harmoniku i čembalo, 2005.; Etida za klavir, 2006.; Četiri pjesme nizašto, za dva soprana i komorni ansambl, 2006.; The wordless touch, za glas, 2007.; Bush chord, za sopran i čembalo, 2007.; Solos, za flaute i gitaru, 2007.; Odrazi, za flaute i udaraljke, 2007.; Ludio, za čembalo, 2007.; Alter ego, za električnu gitaru i čembalo, 2008.; Un soffio, un sospiro, za alt flautu, 2009.; Pe’ moti za finit pismu, za gudački kvartet, 2009.; Dva puta, za sopran i orgulje, 2010.; Strava noći, za mezzosopran, violončelo i klavir, 2010.; El Dorado, za dva čembala, 2012.; Nevera, za čembalo, 2012.; Pebbles and Ripples, za gitaru solo, 2012.; Nychthemeron, komorni balet, 2013.; Contratempo, za komorni ansambl, 2014. — Zborska: Udvoje, za ženski zbor, 2010.; Zaljubljeni mravac, za dječji zbor, 2010.; Zapis o očima, za mješoviti zbor, 2010.; Zdrprmapan, za muški zbor, 2010.; Quoniam angelis, za komorni mješoviti zbor, 2014.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh