Čuperjani, Laura

Browse author's works

skladateljica (Beograd, Srbija, 15. listopada 1971.)

Diplomirala je na Odsjeku za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u razredu prof. Srđana Hofmana. Pedagoški rad započinje u Srednjoj glazbenoj školi Josip Slavenski u Beogradu, gdje predaje teorijske predmete: harmoniju, polifoniju i instrumente. Od 1998. do 2001. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao asistentica na Katedri za teorijske predmete surađuje na kolegijima Harmonija i Aranžiranje. Od 2007. radi na Odjelu za glazbu, danas Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, najprije kao viša asistentica, od 2011. godine u zvanju docenta. Bavi se skladanjem za različite medije, od skladbi za solo instrument, raznih komornih ansambala do orkestralnih djela i glazbe za kazališne predstave i multimedijalne projekte. Sudjelovala je na mnogim manifestacijama i festivalima, a djela su joj izvođena u dvoranama diljem Hrvatske i u inozemstvu. Često sudjeluje na znanstvenim skupovima i simpozijima s prilozima pedagoške tematike.

Redovna je članica Hrvatskog društva skladatelja. Članica je Odbora za nastavu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od akademske godine 2013./2014. predstojnica je Odsjeka za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli.

Nagrade: Nagrada Vasilije Mokranjac za skladbu Concerto za gitaru i komorni orkestar; posebno priznanje za originalnu glazbu za koreo–projekt Masses/Gromade u suradnji s Teatrom pokreta MIMART na Festivalu Media Dance International Grand Prix Carina Ari Paris (Francuska) (1998.).

DJELA: Skladbe: Impulsi, za dva klavira, 1992.; Ili… ili… ili, za flautu, violinu i gitaru, 1993.; Četiri epizode, za gudački kvartet, 1994.; Gromade, za simfonijski orkestar, 1997.; Concerto, za gitaru i komorni orkestar, 1999.; Transformation, za klavir, 2004.; Preludio… (moving around), za klavir, 2007.; Peacock, za obou solo, 2008.; Becoming, za harmoniku, 2008.; Simple piano music, za klavir četveroručno, 2009.; Noć, za mezzosopran i klavir (I. G. Kovačić), 2010.; Transaccordion, za komorni ansambl harmonika, 2010.; Disaccordion, za glas i harmoniku, 2011.; Strinx, za gudački kvartet, 2011.; Engele bengele, za dva soprana i klavir, 2011.; Horn Play, za rog i klavir, 2012.; Moments, tri minijature za gitaru, 2012.; Tuga, za sopran, rog i klavir (V. Nazor), 2012.; Hiža (I. Grbić), 2012., Fijola, za sopran i harmoniku (L. Čuperjani), 2012.; Salve Regina, za glas i klavir, 2013.; Afan, (L. Čuperjani), 2013.; Fumarela (L. Čuperjani), 2013.; Tryptich, za mezzosopran, violončelo i klavir (M. Krsnik), 2014.; Trio za violinu, violončelo i kontrabas; Tužbalica, za sopran, klavir i udaraljke; Moja senka, za sopran i klavir; ciklusi pjesama Albanska vokalna lirika i Četiri godišnje riječi; Un po di melanconia, za basklarinet i klavir; glazba za kazališnu predstavu Rotkve strugane; koreo– projekt Masses. — Udžbenik (s Mirjanom Veljović: Harmonija na klaviru, zbirka zadataka, Pula 2013. — Izdanja audio i video zapisa: zvučni zapis skladbe Gromade u izvedbi simfonijskog orkestra RTS, Beograd, Srbija, 1998.; video zapis iz ciklusa emisija »Diplomski ispit«, Beograd, Srbija, 1998.; zvučni zapis skladbe Concerto, Beograd, Srbija, 2001.; zvučni zapis skladbe Horn Play na nosaču zvuka »Krasna zemljo«, 2012.; zvučni zapis skladbe The Moments na nosaču zvuka »Zvuci Istre«, 2013.; zvučni zapis skladbe Strinx na nosaču zvuka »Divno je baviti se glazbom« Kvarteta Rucner, 2013.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh