Božičević, Ivan

Browse author's works

skladatelj, orguljaš, pijanist, aranžer, glazbeni producent (Beograd, Srbija, 27. svibnja 1961.)

Studirao je i magistrirao kompoziciju na FMU u Beogradu u razredu Aleksandra Obradovića. Orgulje je studirao na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Frankfurtu kod E. Krappa, a usavršavao se u Darmstadtu (1982., 1984., kompozicija) i Salamanci (1988., 1990., orgulje, rana glazba). Kao skladatelj aktivan je od 1979. godine, a kao koncertantni orguljaš od 1989. godine. Pedagoškim radom počinje se baviti 1989. kao asistent na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Asistent na FMU u Beogradu postaje 1992., a docent za predmete Kontrapunkt i Analiza 1997. Iste godine počinje raditi i na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu kao docent za harmoniju i kontrapunkt. Od 2002. godine živi u Splitu kao slobodni umjetnik, gdje se pored ozbiljne bavi i jazzom (vodi sastav SplitMinders).

Nagrade: Srebrna medalja Univerziteta umjetnosti, Oktobarska nagrada grada Beograda za studente (1983., 1984.); Pet nagrada na konkursima UKS, NagradaStevan Hristić; nagrada na Festivalu Mandolina Imota; četiri nagrade na Festivalu Cro Patria u Splitu; devet nagrada na natječajima HSK; CEC Artslink Fellowship Award (SAD, 2009.); Gart Newel Prize (SAD, 2011., za djelo Monkey Face); Alienor Award, (SAD, 2012., za djela Microgrooves i Alienor Courante); Nagrada Praškog filharmonijskog zbora (Češka, 2012., za djelo Spring Passes); AGO/ ECS Publishing Award (SAD, 2013., za djelo Kyrie eleison); Asylum Quartet Award (SAD, 2014., za djelo Coiling Clouds); John Clare Society Award (Velika Britanija, 2014., za djelo With a glorious eye); Nagrada ansambla Sofijski solisti (Bugarska, 2014., za djelo Memories of a birch tree).

DJELA. Simfonijska: Muzika za veliki orkestar, 1983.; Essercizi sinfonici, 1986.; Pet haiku prema Bashou, 1989. — za gudački orkestar: Essercizi da camera za gudački orkestar, 1985.; Marittimo, za sopran saksofon, klavir i gudački orkestar, 2005.; Cascades classiques, 2008; Memories of a birch tree, 2014. — za mandolinski orkestar: Mandorle dolce, mandorle amare, 2000.; Golden Gate drive, 2012. — Komorna: Čudesne priče, za flautu i klavir, 1980.; Sonata za violinu i klavir, 1981.; Gudački kvartet, 1982.; Play E.S., za komorni ansambl, 1983.; Rivers, like in a dream za bas–klarinet i orgulje, 1983.; Airborne za bas klarinet i giački kvartet, 2007.; Pebbles, za flautu, obou, kontrabas i klavir, 2008.; Tisuću borova, jedan Mjesec, za 11 instrumenata, 2009.; Canto de la ave rapiega, za violončelo i klavir, 2009.; Tracing, za tri melodijska i jedan harmonijski instrument, 2010; Spring passes, za gudački kvintet i klavir četvororučno, 2010.; Sustainable development, za 11 instrumenata, 2010.; Monkey Face, za violinu, violu, violončelo i klavir, 2011.; Uspon na Hladnu Planinu za gudački kvartet, 2011.; Coiling Clouds, za kvartet saksofona, 2013. — Za solo instrument: Pet haiku prema Bashou, za orgulje, 1987.; Sotto voce, za klavir, 1994.; Iza oblaka, za orgulje, 1995.; Microgrooves, za čembalo, 2012. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Tri ženske pjesme, za sopran i klavir, 1981.; Chamber music prema

J. Joyceu, za sopran, klavir i violončelo, 1986.; Alienor courante, za sopran, violončelo i čembalo, 2012. — zborska: Pastir dobri, za ženski zbor i klavir, 2001.; Sunčana ura, za ženski zbor, udaraljke i klavir, 2003.; Veronika za ženski zbor i klavir, 2004.; Vatra Svetog Nikole, za mješoviti zbor, 2004.; Oblaci nad Splitom, za mješoviti zbor, 2011.; Razina rotkvica, za mješoviti zbor, 2012.; Spring Passes, za osmoglasni zbor i klavir četvororučno, 2012.; Yuku haru ya, za mješoviti zbor, 2012.; Kyrie eleison, za mješoviti zbor i orgulje, 2013.; With a Glorious Eye, za mješoviti zbor i ogulje, 2014. — Elektronička: Sanza, Senecio/Astrolab, 1992.; Otok glasova, ciklus, 1992.; Mjesečeva prekretnica, 1993. — Jazz: Salbunada, Mareta, Sotto mare sopra aria, Osti za manistru, Splitski blues, Svitlo jubavi, Kontrapiz i dr. — Spisi: Tehnika i struktura fuge u orguljskim djelima D. Buxtehudea, Beograd, 1999.; Uvod u ornamentaciju barokne muzike (koautor Erma Sotirova), Niš, 1997.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh