Bobić, Davor

Browse author's works

skladatelj (Varaždin, 15. studenoga 1968.)

Srednje glazbeno obrazovanje i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a kompoziciju, glazbenu teoriju i harmoniku diplomirao je na Državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu pod vodstvom vodećih ukrajinskih pedagoga (kompozicija G. I. Ljašenko, orkestracija E. F. Stankovič, harmonika D. I. Jaškejevič).

Po povratku u domovinu na varaždinskoj Glazbenoj školi otvara jedinstveni razred kompozicije za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj s kojim postiže iznimne rezultate. Od 1999. do 2007. je ravnatelj Koncertnog ureda u Varaždinu; od 2003. je docent, od 2008. izvanredni, a od 2014. redovni profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na kojoj je voditelj Odsjeka za glazbenu umjetnost od 2005. godine, a obnaša i dužnost voditelja Katedre za glazbenu pedagogiju. 2009. je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost. Od 2012. predaje na diplomskim i doktorskim studijima Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te postaje članom Izdavačkog odbora HAZU, ogranka Varaždin. Od 2006. je ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri.

Nagrade: Nagrada Ivo Vuljević Hrvatske glazbene mladeži (1996.); Nagrada Fonda Stjepan Šulek (1997.); Odličje reda Hrvatskog pletera (1997.); Nagrada Varaždinske županije za najveća dostignuća na području kulture (1998.); Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja (2008.); Nagrada Marul za najbolju scensku glazbu (2010.); Pečat Grada Osijeka, za osobita ostvarenja u području glazbene kulture (2014.)

DJELA. Orkestralna: Simfonijski orkestar: Varaždin 1776, poema za simfonijski orkestar, 1998.; Varaždinski sjajni valcer za orkestar (2015.); — Gudački orkestar: Divertimento, 1996.; Valse Garestiensis, 1998.; Simfonietta za 15 gudača, 2005. — Tamburaški orkestar: Folk capriccio, 2000.; Folk capriccio br.2, 2000.; La valse, 2002.; Folk capriccio br. 3, 2003.; Narodna fantazija, 2005.; Ritmico Slavonico — Scherzo za tambure i udaraljke, 2011.; Tamburaški ostinatti, 2012.; Vinska simfonija Enjingi za tamburašku filharmoniju, 2013. — Puhački orkestar: Zagorske slike, za simfonijski puhački orkestar, 1997.; Poštarska koračnica, 2000.; Uvertira za puhački orkestar, 2005. — Koncertantna: Koncert za rog, gudače i zvona, 1998.; Koncert za trombon i gudački orkestar, 2000.; Eshaton, koncert za bajan i orkestar, 2002.; Divertimento za trublju i tambure, 2003.; Koncert za trublju i gudače, 2008.; Concertinato za kontrabas i tamburaški orkestar, 2009.; Koncert za čembalo i gudače, 2010.; Koncert za obou i gudače, 2011.; Gideon, komorna simfonija za violončelo i orkestar, 2011./12. — Komorna: razni sastavi: Tri skladbe za fagot i glasovir, 1990.; Diptih za obou i glasovir, 1990.; Koncertne varijacije in D za flautu i glasovir, 1991.; Sonatina za trublju i glasovir, 1991.; Sonata za violinu i glasovir, 1993.; Choral, za brass kvintet, 1993.; Andantino, za obou i glasovir, 1994.; Koncertni diptih za klarinet i glasovir, 1995.; Mali triptih za tubu i glasovir, 1995.; Karakteristična suita za flautu i glasovir, 1995.; Mali varaždinski trio, za violinu, violončelo i glasovir, 1996.; Poema concertante, za violinu i glasovir, 1996.; Simfonijska etida za rog i glasovir, 1996.; Elegija concertante, za violončelo i glasovir, 1996.; Simfonijska etida, za trublju i glasovir, 1997.; Koncertni triptih, za trombon i glasovir, 1997.; Varaždinska siciliana, za tubu/trombon i glasovir, 1997.; Capriccio, za tubu i glasovir, 1997.; Scherzino, za trublju i glasovir, 1997.; Adventski nocturno, za obou i glasovir, 1997.; Mali diptih, za saksofon i glasovir, 1997.; Mala fantazija concertante, za violončelo i glasovir, 1998.; Drevne zagorske fanfare, za kvartet trombona, 1998.; Intrada i capriccio, za violončelo i glasovir, 1998.; Folk diptih, za fagot i glasovir, 1998.; Prolaznosti, etida concertante za saksofon i glasovir, 1999.; Ciklus skladbi za violinu i glasovir (Pepeljuha–Zavaljuha, Međimurski ples, Povratak–capriccio, Balada in B, Narodna legenda, Sat–balerina), 1999.; Intrada i capriccio, za kvartet klarineta/saksofona, 2000.; Z O E, psalam za sekstet gudača, 2002.; Divertimento za trublju i glasovir/tamburaški orkestar, 2003.; Sumphoneo, za glasovirski kvintet, 2004.; Uskrsnuće, za dvoje orgulje, 2004.; Intrada i capriccio za flautu i harfu, 2006.; Kroatina, za kvartet tuba, 2006.; Concertino za 8 glazbenika, 2007.; Koncertantni ostinati za komorni ansambl, 2009.; Glas Jeremije za klavirski trio, 2009.; Concertinato za kontrabas i glasovir, 2010.; Bubot, concertino za četiri djevojčice, za tri violine i glasovir, 2010.; Padoveciana, za gudački kvartet, 2010.; Capriccio galante, za fagot i glasovir, 2011., Concertinato za violu i glasovir, 2011.; Quasi valse, za fagot i glasovir, 2011.; Concertinato za violončelo i bayan, 2012.; Obed Edom, za saksofon i glasovir, 2012.; Midraš, za obou i glasovir, 2012.; Concertinato, za kontrabas i gudače, obrada 2013.; Concertinato za bayan i gudački kvartet, 2013.; Tango concertante, za gudački kvartet, 2013.; Karakteristična suita, za flautu i glasovir,. 2013; Capriccio, za rog i glasovir, 2013.; Intrada i capriccio, za flautu i harfu, 2013.; Menora, za klarinet, violinu, violončelo i glasovir, 2013.; Mezuzah, capriccio za klarinet i glasovir , 2013.; Libera me, za violinu i orgulje, 2014.; Suite authentique, za fagot i gudački kvartet (2014.); Tocattissima za trombon i glasovir (2014.). — Za solo instrument: Elegija concertante, za harfu, 1998.; Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje, fantazija za orgulje, 2000.; Capriccio, za flautu, 2000.; Maranatha (Drugi Isusov dolazak), capriccio za violončelo, 2000.; Capriccio za gitaru solo, 2008. — klavirska: Hommage Skrjabinu, preludij, 1989.; Sonatina, 1989.; Koncertne varijacije, 1991.; Karneval, suita, 1993.; Toccata, 1996.; Scherzo–Burlesca, 1998.; A la Falla, 1999.; Toccatina, 2000.; Neispričana priča, 2002.; Zvjezdano nebo, dječji album, 2003.; Vergl valcer, 2003.; Yamaha Toccata, 2003.; Prandau salon, minijatura, 2013. — za koncertnu harmoniku: Dječja suita br.1, 1986.; Poema za koncertnu harmoniku, 1987.; Sonata br.1, 1989.; Dječja suita br.2, Koncertna, 1990.; Dječja suita br.3, Varaždinska, 1990.; Suita br.1, 1991.; Apokalipsa, suita br.2, 1991.; Sonata br.2, 1992.; Suita br.3, Kijevska, 1993.; Liturgijska suita br.4, 1996.; Dječja suita br.4, za bajan, 2004. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: veliki sastavi: Kralj Tomislav, oratorij za soliste, recitatora, zbor i simfonijski orkestar (libreto B. Pavlović), 1992./93.; Četiri pjesme uz hrvatski Advent, za sopran i orkestar, 1992./93.; Suita iz lutkarsko–glazbenog igrokaza Videl sam Jezuša

(V. Kosec–Torjanac), za sopran, dječji glas, dječji zbor i komorni orkestar; Mali princ, četiri songa za glas, flautu, Orffov instrumentarij i glasovir; Koračnica 7. Gardijske brigade HV za muški zbor i puhački orkestar (T. Rožmarić), 1996.; Četiri hrvatske božićne pjesme, za zbor i komorni orkestar; Međimurske legende, za sopran i orkestar (međimurske narodne i pjesme iz ostavštine F. Andrašeca), 2000.; Vukovarski requiem, za alt, tenor, recitatora, ženske narodne glasove, zbor i simfonijski orkestar

(E.
Fišer), 2001.; Izaija, oratorij za sole, dječji, djevojački, mješoviti zbor i orkestar, 2007./08.; Osorska impresija za sopran, gudače, dvije oboe i dva roga, 2009.; Jephta za glas i gudače, 2010.; Jerihon, kantata za sole, naratora, djevojački zbor, mješoviti zbor i simfonijski puhački orkestar, 2011. — Solo–pjesme: Čujem, čujem i tugujem, romansa za sopran i glasovir, 1989.; Tri tragične pjesme, za mezzosopran i glasovir na stihove narodnih pjesama iz Međimurja, 1990.; Četiri pjesme, za mezzosopran i glasovir na stihove narodnih pjesama iz Međimurja, 1991.; Zbogom Rusijo, pjesma za mezzosopran i glasovir (M. Ljermontov), 1991.; Ave Maria, za sopran, trublju i glasovir, 1993.; Bojnikova udovica, za dramatski sopran i glasovir (T. Rožmarić), 1996.; Varaždinske senje, za mezzosoran i glasovir (E. Fišer), 1999.; Primi me, za sopran, klarinet i glasovir (židovski pjesnici), 2009.; Cerkvica na bregu (R. Mubrin), za mezzosopran i glasovir, 2012. — Zborska: Narodna elegija, za djevojački zbor a cappella (T.Rožmarić), 1995.; Gospodine, smiluj se, za mješoviti zbor a cappella, 1996.; Krik (prema slici Eduarda Muncha), za djevojački zbor s glasovirom i udaraljkama (
T.
Rožmarić), 1996.; Svečari, za dječji troglasni zbor i glasovir (T. Rožmarić), 1997.; Varaždinska zvona, za troglasni dječji zbor i glasovir (T. Rožmarić), 1997.; Priča iz Dravske šume, za dječji zbor i glasovir (D. Perinčić), 1998.; Uskrsno svjetlo, za mješoviti zbor a cappella (I. Šaško), 1999.; Vilin san, za obou, glasovir, Orffov instrumentarij i dječji zbor (I. B. Mažuranić / V. K. Torjanac), 1999.; Lipa divojka, za mješoviti zbor a cappella, 2000.; Međi

murski triptih, za zbor i udaraljke, 2001.; Šumska uspavanka, za flautu, trublju, dječji zbor i glasovir (litvanska narodna pjesma), 2001.; Budilica, za dječji zbor, Orffov instrumentarij i glasovir (L. Bobić), 2002.; Dedi, Dedi, Dedi…, za dječji zbor i glasovir (Lj. Krajačić), 2002.; Dodolina pjesma, za mješoviti zbor a cappella (narodni), 2002.; Tri dječja zbora uz pratnju glasovira (Tri vrganja, Dvije tikve — S. Femenić, Bijeli jelen — V. Nazor), 2003.; Zeleni Jure, za mješoviti zbor a cappella (narodni), 2003.; Bijeli jelen V. Nazor) 2003.; Izraelski triptih, za zbor i udaraljke., 2004.; Košuta–djevojka, za djevojački zbor a capella, 2006.; Ah, ta djeca i Zaspao vjetar, za dječji zbor i glasovir (S. Femenić), 2006.; Opa, cupa tanana i Balada o ljubavi, za mješoviti zbor a capella (narodni), 2006.; Protuletje, za zbor a capella, 2007., Kauboj mjesec, za dječji zbor i glasovir (S. Femenić) 2007.; Stopriki, za mješoviti zbor a capella (I. Bek) 2007.; Maslačak šalje djecu u svijet, za troglasni dječji zbor a capella (S. Femenić) 2007.; Zvjezdari, za dječački zbor, puhački kvintet i udaraljke, 2007.; Glasovi Jeruzalema, za zbor i gudački sekstet, 2008.; Marica je preštimana, za mješoviti zbor a cappella, 2009.; Elem Belem Bumbarija, za zbor i udaraljke, 2011.; Slavonica, za zbor a cappella, 2013. — Scenska: Veronika Desinićka, folk balet s pjevanjem (prema hrvatskoj narodnoj legendi). — Scenska glazba: Videl sam Jezuša za sopran, dječji glas, dječji zbor i komorni orkestar, suita iz lutkarsko–glazbenog igrokaza (V. Kosec

Torjanac, red. D. Torjanac, HNK Varaždin), 1994.; Mali princ, četiri songa za glas, flautu, Orffov instrumentarij i glasovir (red. D. Torjanac, HNK Varaždin), 1995.; Zima zimom zebe, (red. D. Torjanac), 1996.; Regoč (I. B. Mažauranić, red. D. Torjanac, HNK Varaždin), 1997.; Hrvatski bog Mars (M. Krleža, red. O. Prohić, HNK Varaždin), 2000.; Kralj karnevala (J. Topola, red. K. Krčar, HNK Varaždin), 2000.; Bijeli jelen (V. Nazor, red.
D.
Torjanac, HNK Varaždin), 2002.; Romanca o tri ljubavi (A. Šoljan, red. B. Baletić, HNK Varaždin), 2002.;
C.
N. R., (H. Ch. Andersen, red. D. Torjanac, HNK Varaždin), 2004.; Kralj Edip (Sofoklo, red. O. Prohić, HNK Varaždin), 2004.; Heraklo — Alkestida (Euripid, red. O. Prohić, HNK Zagreb), 2004.; Maca Papučarica (red. D. Torjanac, HNK Varaždin), 2006.; Orestija (Eshil, red. O. Prohić, Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik), 2006.; Majstor i Margarita (M. Bulgakov, red. O. Prohić, Dramsko kazalište Gavella, Zagreb), 2006.; Dundo Maroje (M. Držić, red. O. Prohić, HNK Zagreb), 2007.; Von Lamot od Mača (M. Bulgakov, red. Ž.

Mesarić, HNK Varaždin), 2007.; Kraljevo (M. Krleža, red. O. Prohić, HNK Zagreb), 2009.; Breza (prema motivu S. Kolara B. Radaković, red. Želimir Mesarić, HNK Varaždin), 2010. — Obradbe: Koračnica II. Gardijske brigade HV–a, obrada i aranžman, 1996.; Koračnica Hrvatskog sokola, obrada za brass kvintet, 1998.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh