13.09.2023

Snimka autorskog koncerta Vjekoslava Nježića u povodu 50. rođendana večeras na HTV3

Večeras u 18:56 sati na HTV3 ne propustite pogledati snimku autorskog koncerta Vjekoslava Nježića u povodu 50. rođendana koji se održao 13. lipnja u Maloj dvorani Lisinski.

 

Autorski koncert za 50. rođendan uglednog skladatelja srednje generacije Vjekoslava Nježića priredilo je 13. lipnja u Maloj dvorani Lisinski njegovo matično Hrvatsko društvo skladatelja. Sam je izabrao djela koja su obilježila 30 godina njegova sustavnog skladateljskog rada otkrivši suptilnu nijansu minucioznog autorskog rada. Ovaj traženi glazbeni producent vrlo pažljivo piše glazbu, dobro slažući tonove prema intervalima i boji, u vrlo poetičnom stilu koji istodobno potiče izvođače na najbolje interpretativne dosege i publiku na pozorno slušanje sa zanimanjem. Prije svake skladbe o njemu i njegovoj glazbi govore glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Antun Tomislav Šaban, sam skladatelj-slavljenik Nježić, saksofonist Dragan Sremec, kolega skladatelj i dirigent Berislav Šipuš i pijanistica Katarina Krpan.

Program:
1) Springtime za violinu i violončelo – izvode: Ivan Novinc (violina) i Janko Franković (violončelo)
2) Septet za sedam glazbenika – izvodi: Cantus Ansambl,
Berislav Šipuš, dirigent
3) Jakovljev san za kvartet saksofona i elektroniku – izvodi: Zagrebački kvartet saksofona
4) Edo 2006 – Triangulum za ansambl i sintetizator zvuka – izvodi: Cantus Ansambl i Berislav Šipuš (dirigent)
5) Diptih za klavir, elektroniku i komorni ansambl (praizvedba) – izvode: Katarina Krpan (klavir), Cantus Ansambl i Berislav Šipuš (dirigent)

Režija: Ivan Mokrović
Producentica: Magdalena Bugarin
Urednica: Jana Haluza

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh