Djelatnost iznajmljivanja muzičkih materijala

Formular za narudžbu materijala | Kontakt službe

Svrha i smisao djelatnosti

Činjenica je da je za izvedbu određenih glazbenih djela kao što su npr. orkestralna ili scenska djela (opere, operete, baleti i sl.) potrebne note kojima je glazbeno djelo fiksirano na materijalnu podlogu. Takvi notni materijali mogu se pribaviti na različite načine, osobito kupnjom ili uzimanjem u najam na određeno vrijeme.

Da bi se došlo do željenog materijala potrebno je utvrditi da li se materijal može kupiti ili samo unajmiti. Takvi orkestralni materijali sastoje se od partiture za dirigenta i dionica pojedinih instrumenata odnosno glasova.

Materijali velikog broja djela nisu u prodaji jer je previsoka cijena koju bi trebalo platiti, a osim toga možda se materijal koristi vrlo rijetko ili samo jedanput, što bi bilo posve neekonomično. Izdavanje takvih materijala povezano je s vrlo visokim troškovima, pa izdavač ne stavlja materijal u prodaju nego ga daje na uporabu samo putem najma za određenu izvedbu ili niz izvedaba (npr. kazališnu sezonu). Pri tom je za izdavača važno da se materijal ne umnoži i tako izdavač ostane bez mogućnosti da ga iznajmljuje višekratno. Sve to ukazuje na činjenicu da bez legalno pribavljenog materijala ne može doći do koncertne izvedbe odnosno kazališne predstave i s tim eventualno vezanim radiodifuzijskim emitiranjem, snimanjem izvedbe i daljnjeg korištenja snimke.

Takva praksa postoji u većini država koje štite autorska prava.

Za korisnike je pak od velike važnosti da znaju za postojanje centra koji je osposobljen informirati gdje se može pribaviti određeni materijal i pod kojim uvjetima.

Obavljanje djelatnosti

U Zagrebu je takav centar postojao u okviru nakladničke kuće «Albini».

Skladatelj Srećko Albini bio je veliki borac za donošenje propisa o autorskom pravu još dvadesetih godina 20-tog stoljeća.

Djelatnost naklade «Albini» morala je prestati kao privatna djelatnost 1946 godine, pa je tu djelatnost, što se tiče zastupanja u iznajmljivanju notnih materijala, preuzeo državni Zavod za autorsko-pravno posredništvo. Djelatnost Zavoda kasnije su preuzele organizacije autora, a što se tiče iznajmljivanja notnih materijala Zavod za zaštitu autorskih muzičkih prava (ZAMP). Tijekom kasnijih promjena u ostvarivanju autorskih prava istu djelatnost preuzelo je Hrvatsko društvo skladatelja (HDS).

Do 1957 godine tadašnji ZAMP pribavljao je glavninu materijala preko tvrtke Friedrich Hoffmaister Figaro Verlag u Beču, koja je zastupala veći broj svjetskih izdavača na području Europe.

Od 1957 godine ZAMP se izravno povezao ugovorima s većinom izdavača (uključujući i onih u državama socijalističkog uređenja), što je bilo omogućeno vođenjem korespondencije ne samo na njemačkom nego i na francuskom i na engleskom jeziku.

Radni proces

Radni proces iznajmljivanja materijala odvijao se na način da su ZAMP-u dostavljani planovi potreba materijala, nakon čega je služba ZAMP-a pronalazila koji materijal se može dobiti od određenog izdavača. Osim toga pojedini izdavači prepustili su službi ZAMP-a da drži u pohrani materijale koji se češće koriste, kao što su materijali opera i sl.

Na temelju narudžbe korisnika, služba ZAMP-a upućuje narudžbu izdavaču, brine se za pravodobnu dostavu materijala, uključujući i carinsku i poštansku proceduru.

Za pojedini materijal sklapa se ugovor o najmu i/ili o prikazivanju. Uz ugovor sastavlja se i točan popis broja partitura ( za televizijsko emitiranje potrebna je i partitura za snimatelja) i pojedinih dionica. Za korištenje materijala prema ugovoru izdaje se račun koji obuhvaća najamninu prema pojedinom izdavaču ili prema tarifi naknada, iznos provizije ZAMP-a kojim se pokrivaju troškovi službe, iznos poštanskih, carinskih i manipulativnih troškova.

Nerijetko je služba ZAMP-a utjecala da visina najamnine ne bude previsoka, nego da se prilagodi kapacitetu dvorane odnosno kazališta i cijenama ulaznica koje su relativno niske.

Nakon što najmoprimac podmiri iznose navedene u računu, obavlja se obračun sa izdavačem, a materijal se vraća izdavaču nakon isteka roka najma uz poseban popis sadržaja materijala.

Služba ZAMP-a brine se napose oko vraćanja materijala i plaćanje iznosa sadržanih u računu.

Urednim i točnim obavljanjem poslova, služba ZAMP-a stekla je povjerenje stranih izdavača koji su uglavnom odustali od polaganja određenog iznosa kao jamstva za eventualno obeštećenje izdavača. Predstavnici pojedinih izdavača posjećivali su službu ZAMP-a da se uvjere u pouzdanost i efikasnost njezinog funkcioniranja.

Za razliku od stranih autora koji imaju svoje izdavače, domaći autori koji to nemaju stupaju u ugovorne odnose na način analogan stranim izdavačima.

Služba ZAMP-a djelovala je za korisnike na području cijele bivše Federacije.

Od 1990 godine Odjel muzičkih materijala pri HDS-u obnovio je ugovore s većinom izdavača za teritorij Republike Hrvatske, djelomično Slovenije i Bosne i Hercegovine. To su Boosey & Hawkes u Londonu, Schott u Mainzu, Universal Edition u Beču, Sikorski u Hamburgu, Peters u Frankfurtu, Breitkopf & Haertel u Wiesbadenu, Alphonse Leduc u Parizu i drugi.

Sa stranim izdavačima i domaćim vlasnicima materijala postoje ekskluzivni ugovori o zastupanju.

Služba se samostalno financira: sve troškove poslovanja, osobni dohodak i sve ostale troškove koje služba podmiruje od dobivene provizije i manipulativnih troškova.

Kompletno poslovanje – od prvog kontakta s naručiteljem, preko narudžbe izdavaču, njegovim uvjetima, ugovorima, računima, popis sadržaja materijala, obračuna izdavaču i priprema za isplatu – sve se to radi u Odjelu muzičkih materijala, osim što se izdaje već popunjen nalog za isplatu računovodstvu HDS-a.

Zaključak

Ovo je samo kratak prikaz djelatnosti iznajmljivanja muzičkih materijala iz kojega se razabire da o toj djelatnosti u znatnoj mjeri ovise djelatnosti orkestara odnosno opernih kazališta i svih ostalih izvođača.

Iznajmljivanje muzičkih materijala zahtijeva različita znanja počevši od poznavanja glazbe, sastavljanja ugovora i računa, obračuna naknada i poreza.

Ta služba mora imati permanentni karakter i zahtijeva pripravnost da se u svakom trenutku obavi potrebna radnja. Znanja za obavljanje navedene djelatnosti ne mogu se steći nigdje drugdje osim u samoj službi iznajmljivanja muzičkih materijala.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh