03.09.2018

Preminuo Saša Kučan (1970.- 2018.)

Saša Kučan rodio se u Zagrebu 7. studenog 1970. godine od majke Ljerke, zdravstvene djelatnice, i oca Stanka, istaknutog sportskog novinara. 1989. godine maturirao je u Obrazovnom centru za kulturu. Studirao je fiziku i matematiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu a kriminalistiku na Policijskoj akademiji gdje je diplomirao 1997. godine. Nakon toga upisao je magistarski i doktorski studij iz kaznenih znanosti na Pravnom fakultetu.

Radio je kao prevoditelj, referent i savjetnik na brojnim međunarodnim projektima iz područja ljudskih i manjinskih prava, promicanja demokracije i medijskih sloboda. Bio je koordinator PHARE projekta reforme hrvatskog sudstva. Istovremeno je radio i na brojnim kulturnim i umjetničkim projektima u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Cantusa d.o.o. u svojstvu organizatora, producenta i suradnika za medije. Pisao je i objavljivao osvrte i kritike koncerata i filmova. Bavio se jedrenjem i radio kao skiper. Volontirao je na brojnim akcijama i projektima s ciljem pomaganja slabih i ranjivih skupina i zaštite životinja.

Posljednji ispraćaj bit će u petak, 7. rujna u 14:10 na Mirogoju.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh