19.04.2022

Poziv za prijavu djela – ECCO

Pozivamo članove da prijave svoja djela, koja će biti razmotrena za uvrštenje u program koncerta ECCO (European Contemporary Composers Orchestra), tijekom generalne skupštine ECSA-e u Bruxellesu, 16-17. studenog 2022. Najavljeni izvođači su ansambl STYX.

ECCO je inicijativa odbora za suvremenu glazbu ECSA-e („ECF committee“), čiji je cilj etablirati mrežu posvećenu izvedbama, distribuciji i promociji suvremene glazbe diljem Europe. Provedba se postiže preko mreže aktivnih ansambala, orkestara i mladih profesionalaca, a podržava kreativni dijalog između skladatelja i izvođača, nudeći mladim profesionalcima priliku da razviju svoja umijeća na međunarodnoj razini s ansamblima iskusnima u području suvremene glazbe.

Specifikacije u vezi Natječaja:

 • Ponuđena instrumentacija je
  puhači
 • flauta (+piccolo, alt i bas-flaute)
 • klarinet (+ es/a/b/bas-klarineti)
 • oboa (+ engleski rog, oboa d’amore)
 • rog
 • fagot

udaraljke

 • vibrafon
 • marimba
 • ksilofon
 • glockenspiel
 • drum set
 • tamburin
 • woodblock
 • kastanjete
 • činele
 • gong
 • traingl
 • crotales
 • tank brum
 • shaker
 • ratchet
 • vibrasla
 • cabassa
 • guiro
 • timpani (2 kom; veličine: 26” i 29”)
 • Svaka pojedina skladba može sveukupno koristiti bilo koju kombinaciju od 3 do 6 ponuđena instrumenta, iako se preferira puhački kvintet s ev. dodatkom udaraljki
 • Prijavljena djela mogu sadržavati elektroniku, ali isključivo u format predsnimljenih zvučnih dokumenata, ne i live elektroniku.
 • Prijaviti se mogu djela različitih trajanja, preferiraju se trajanja do 11 minuta, ev. max. trajanje do 15 minuta
  * pojedinačni stavci neće biti prihvaćeni.
  • Sva djela moraju biti skladana unutar zadnjih 20 godina i već izvedena.

Detalji za prijavu:

Skladatelji koji žele prijaviti svoje djelo, partituru u PDF formatu (po mogućnosti ne scan rukopisa) i audio snimku djela (obavezan je MP3 format snimke uživo) na USB sticku trebaju dostaviti u HDS, Berislavićeva 9 (Zagreb) ili poslati na e-mail adresu nina.calopek@hds.hr do utorka 31.5.2022. do 12 sati, s naznakom ZA ECCO 2022. Ističemo da djela moraju biti izvedena. Prijave moraju sadržavati audio snimku izvedbe uživo u MP3 formatu (kompjutorske simulacije neće biti uvažene). Prijave prethodno neizvedenih djela kao i prijave bez audio snimke neće biti uvažene.

Posebno naglašavamo da je međunarodna, kao i interna komisija HDS-a obavezna donositi svoje procjene i sud na temelju ANONIMNE PRIJAVE SKLADBI, stoga je s PDF-a partitura i MP3 snimaka obavezno UKLONITI sve oznake imena skladatelja, spola ili roda skladatelja, dobi skladatelja, nacionalnosti skladatelja i imena skladbe. Skladbe (PDF i MP3) se predaju pod kodnim imenom.

Također, potrebno je predati recentnu biografiju na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografiju, kratki tekst o djelu na engleskom jeziku, s informacijom o godini nastanka djela te podatke o prvoj izvedbi djela (godina, lokacija, izvođač), te poseban dokument s kodnim imenom pod kojim se predaje skladba uz koje treba upisati ime i prezime skladatelja, ime skladbe, godinu nastanka skladbe, nacionalnost skladatelja, datum rođenja skladatelja.

Interna komisija HDS-a svoj preporuku međunarodnoj ECCO komisiji s tri naslova hrvatskih skladatelja, donijet će i objaviti javno do 30. lipnja 2022.

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh