14.11.2018

Poslušajte koncert posvećen zagrebačkim skladateljima

e pozivnica A_Milic

U nedjelju 11. studenog u dvorani Hrvatskog društva skladatelja održan je koncert posvećen zagrebačkim skladateljima.

Ante Milić, klavir

P r o g r a m

Ivo Maček: Sonata
Maestoso ma con moto
Comodo – Allegro vivace
Branko Lazarin: Sonatina
Furioso – Andante – Allegro rustico
Miroslav Miletić: Koncertantna fantazija
Anđelko Klobučar: Sonatina
Allegro – Andantino – Vivace
***
Marko Tajčević: Sedam balkanskih igara
Tomislav Uhlik: Evo san ti doša
Krešimir Klemenčić: Suton – Novi život
Antun Tomislav Šaban: Balada
Dubravko Detoni:
Koralna predigra br. 2, Adagio cantabile
Matej Meštrović:
Dječja brojalica 1-2-3-1-2-1-2

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh