Zašto postati član?

Članovi Hrvatskog društva skladatelja dijele se temeljem Statuta na pridružene i redovne.

Pridruženim članom može postati svatko tko ostvaruje autorska prava na glazbenom djelu, a za zaštitu tih prava opunomoći HDS-ZAMP. To se odnosi na fizičke osobe (skladatelje, aranžere, obrađivače, tekstopisce i slično, te nasljednike svih navedenih), ali i na pravne osobe (izdavače ili nakladnike). Tzv. srodna prava, koja ostvaruju umjetnici izvođači (izvođačka prava instrumentalista, pjevača, dirigenata i slično) ili diskografi (fonogramska prava vlasnika snimaka) u Hrvatskoj štite udruge HUZIP, odnosno ZAPRAF.

Prava pridruženih članova su u području autorsko-pravne zaštite jednaka pravima redovnih članova, no samo ograničen broj pridruženih članova sudjeluje u upravljanju udrugom.

Pridruženih članova HDS-a, dakle onih koji su temeljem punomoći zaštitu svojih autorskih prava povjerili našoj udruzi ima oko 8000, od kojih svake godine njih preko polovice sudjeluje u raspodjeli autorskih sredstava.

Redovnim članom HDS-a postaje se na osnovi kontinuiranog profesionalnog rada na području skladanja svih vrsti glazbe ili pisanja i objavljivanja stručnih tekstova o glazbi. Da bi postao redovni član HDS-a, svaki kandidat mora podnijeti molbu za prijem i uz molbu priložiti dokaze o količini i kvaliteti svojih djela, ali i o višegodišnjem kontinuitetu stvaranja. Sve što treba priložiti uz molbu definirano je Pravilnikom za prijam u redovno članstvo. Zamolbe se obrađuju 3-4 puta godišnje, a svi redovni članovi taj status u pravilu zadržavaju doživotno.

Svaki redovni član ima aktivno i pasivno biračko pravo (može glasati na Skupštini i biti izabran u tijela Društva), sukladno Zakonu o udrugama i Statutu HDS-a. Također, redovni članovi ostvaruju neke beneficije koje pridruženi članovi nemaju. Početkom 2015. godine HDS ima 367 redovna člana i oko 9000 pridruženih članova.

Linkovi:

– punomoć za pristupanje u pridruženo članstvo HDSa

Pravilnik o uvjetima primitka u članstvo

– Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP)

– Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh