Pridružite nam se

Skupština predstavnika Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine, a sukladno članku 11. i  čl. 24. Statuta donijela je Pravilnik o uvjetima i postupku primitka u redovno i suradno članstvo Hrvatskog društva skladatelja i pravima nositelja prava temeljem čl. 227. ZASPSP-a (NN 111/21).

Tekst Pravilnika možete preuzeti OVDJE.

Primitak u redovno i suradno članstvo obavlja se isključivo temeljem molbe/zahtjeva za primitak u članstvo. Uz molbu prilažu se popunjeni obrazac i dokumentacija kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kandidata za stupanje u redovno ili suradno članstvo propisani ovim Pravilnikom.

Obrazac prijave za primitak u redovno članstvo Hrvatskog društva skladatelja možete preuzeti OVDJE.

 

PRIDRUŽENI ČLANOVI

Pridruženim članom može postati svatko tko ostvaruje autorska prava na glazbenom djelu, a za zaštitu tih prava opunomoći HDS-ZAMP. To se odnosi na fizičke osobe (skladatelje, aranžere, obrađivače, tekstopisce i slično, te nasljednike svih navedenih), ali i na pravne osobe (izdavače ili nakladnike). Tzv. srodna prava, koja ostvaruju umjetnici izvođači (izvođačka prava instrumentalista, pjevača, dirigenata i slično) ili diskografi (fonogramska prava vlasnika snimaka) u Hrvatskoj štite udruge HUZIP, odnosno ZAPRAF.

Prava pridruženih članova su u području autorsko-pravne zaštite jednaka pravima redovnih članova, no samo ograničen broj pridruženih članova sudjeluje u upravljanju udrugom.

Pridruženih članova HDS-a, dakle onih koji su temeljem punomoći zaštitu svojih autorskih prava povjerili našoj udruzi ima oko 11.500, od kojih svake godine njih preko polovice sudjeluje u raspodjeli autorskih sredstava.

Informacije o pristupanju u pridruženo članstvo HDSa
Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP)
Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh