20.11.2023

Otvoren natječaj Contemporanea 2024.

Hrvatsko društvo skladatelja dana 20. studenoga 2023. raspisuje

NATJEČAJ CONTEMPORANEA 2024.

Za potporu projekata i manifestacija koje promiču hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u području suvremene ozbiljne glazbe

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire organizacije i pojedince koji promiču suvremenu ozbiljnu glazbu hrvatskih autora organiziranjem izvedbi njihovih novih i postojećih djela.

II. Cilj iz članka I. ostvarit će se sufinanciranjem postojećih umjetničkih relevantnih festivala, koncertnih ciklusa i drugih manifestacija koji promoviraju hrvatsku glazbu koja je predmet ovog Natječaja, a koji se održavaju u 2024. godini.

III. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, osim kriterija kvalitete i izvrsnosti, u obzir će se posebno uzeti i:
– dosadašnje ostvarene aktivnosti te postignuća prijavitelja i projekta koji prijavljuje
– planirane dodatne aktivnosti i sadržaji koji prate izvedbu djela hrvatskih skladatelja (promidžbene aktivnosti, audio i video snimanja, notna i diskografska izdanja, programski materijali, itd.)
– predviđena međunarodna promidžba hrvatskih skladatelja

IV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koji su nositelji pojedinog projekta ili manifestacije.

V. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje te opis dosadašnjeg rada kojim dokazuju relevantnost i postignuća prijavitelja.

VI. Prijave se podnose e-mailom na adresu hds.natjecaj@hds.hr do dana 8. prosinca 2023. u 12 sati. (U slučaju da je dokumentacija veća od 10 MB prijavu molimo poslati putem servisa kao što je WeTransfer). Obrazac prijave priložen je ovom Natječaju.

VII. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, dodjeli nagrade i slično.

VIII. Fond Natječaja iznosi 7.500,00 €. Udio HDS-a u financiranju projekta ne može biti veći od 40%. HDS pridržava pravo da potporu ne dodijeli. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

IX. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 22. prosinca 2023. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta na web stranici Hrvatskog društva skladatelja.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh