21.09.2023

Odabrane su skladbe koje konkuriraju za program idućeg festivala Svjetski dani nove glazbe Međunarodnog društva za suvremenu glazbu

Međunarodno društvo za suvremenu glazbu (ISCM) glavni je forum za unapređenje, širenje i razmjenu nove glazbe iz cijelog svijeta. Godišnji festival Svjetski dani nove glazbe njihovo je glavno sredstvo putem kojeg ISCM slijedi svoju misiju.

Članice Komisije u sastavu Iva Lovrec Štefanović, Karolina Rugle i Ana Horvat jednoglasno su odlučile da Hrvatska sekcija ISCM-a pošalje i prijavi sljedećih 6 djela hrvatskih skladatelja na idući festival koji će se održati na Farskim otocima  od 22. do 30. lipnja 2024.

U nastavku navodimo kojih 6 skladbi HDS šalje na natječaj za sudjelovanje na ovom svjetskom slavlju suvremene glazbe.

I. STRING CHAMBER ENSEMBLE / GUDAČKI KOMORNI ANSAMBL
(kategorija br. 4)
   Gordan Tudor: Lamento and Boogie (2021)

II. STRING QUARTET / GUDAČKI KVARTET ( kategorija br. 5)
   Ivan Josip Skender: Treći gudački kvartet (2021)

III. TRIOS OR QUARTETS / TRIA I KVARTETI
(kategorija br. 7)
   Frano Đurović: I’m easy like sunday morning (2021)

IV. SOLOS / SOLO (kategorija br. 9)
   Sanda Majurec: La ultima tanda, za saksofon (2023)

V. CHOIR / ZBOR (kategorija br. 10)
   Mirela Ivičević: Innate Heaven, za zbor (2023)

VI. ELECTRONIC MUSIC WITH FIXED MEDIA / ELEKTRONIKA (kategorija br. 12)
   Boris Jakopović: Alliages II, za violončelo i elektroniku (2021)

 

Svi zainteresirani skladatelji također se mogu samostalno prijaviti na natječaj do 10. listopada 2023.

Detalji o sudjelovanju i propozicije natječaja dostupni su na web stranicama ISCM-a.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh