10.07.2017

Oda-birano 11.07. – Tragovi oko glazbe – Anđelko Klobučar /PREMIJERA

000636_252856083dbf36b69366

Ciklus Oda-birano donosi novu premijeru “Tragovi oko glazbe –  Anđelko Klobučar” kojom se obilježava i datum rođenja akademika Anđelka Klobučara – orguljaša, skladatelja i pedagoga koji nas je napustio prošloga ljeta.

Autor Dario Poljak u ovoj dokumentarno-glazbenoj priči bilježi sjećanja o Anđelku Klobučaru koje iznose Frano Parać (njegov dugogodišnji prjiatelj i kolega skladatelj), Hvalimira Bledšnajder (jedna od samo troje studenata koji su u njegovoj klasi diplomirali orgulje na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji), te Pavao Mašić (orguljaš i čembalist, stručnjak upravo za orguljski opus Anđelka Klobučara zahvaljujući kojem je i počeo svirati orgulje a radi na objavljivanju njegovih sabranih djela za to glazbalo).

Tragovi oko glazbe u ovoj se emisiji bave prije svega likom Anđelka Klobučara, njegovim životom u Zagrebu, školovanjem u Parizu, kao i radom u Dubrava filmu, a zahvaljujući arhivskim snimkama Hrvatskog radija, uključuje se i glas samoga umjetnika.

Oda-birano: Tragovi oko glazbe – Anđelko Klobučar

utorak 11. 07. u 18.15. /potom u Slušaonici

autor: Dario Poljak

spikerska suradnja: Ana Marija Štorga

konačno tonsko oblikovanje: Katarina Račić

urednica ciklusa: Iva Lovrec Štefanović

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh