20.02.2017

Poziv za sudjelovanje: Nove nade jazza “Marjan Marjanović”

U okviru Jazz.hr/proljeće, koje će se održati od 23. do 25. ožujka 2017. na Muzičkoj akademiji, dvorana „Blagoje Bersa“ Trg maršala Tita 12, u organizaciji    Hrvatskog društva skladatelja.

Mogućnost sudjelovanja imaju svi neafirmirani glazbenici, – vokalni i / ili instrumentalni.

Ponude sa kratkim životopisom, adresom,  kontakt   telefonom, mail adresom i snimljenim materijalom (CD sa tri kompozicije), molimo poslati do 13. ožujka 2017., na Hrvatsko društvo skladatelja – Jazz.hr, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.

Izabrani kandidati bit će  obaviješteni o nastupu.

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh