22.05.2018

Natječaj za nove skladbe Hrvatskog sabora kulture

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH raspisuje
javne i anonimne natječaje za 2018. godinu:
 
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima
Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1. nagrada: 3.000,00 kn bruto 2
2. nagrada: 2.000,00 kn bruto 2
Prijava za Natječaj
Radove treba poslati do 15. listopada 2018. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – pjevački zborovi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako Bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
–              tiskanja i distribucije,
–              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
–              prve javne izvedbe,
–              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2018. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima
Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 12 pjevača
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 2.500,00 kn bruto 2
2.            nagrada: 1.500,00 kn bruto 2
Prijava za Natječaj:
Radove treba poslati do 15. listopada 2018. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
–              tiskanja i distribucije,
–              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
–              prve javne izvedbe,
–              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2018. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima
Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 4 do 7 minuta
Maksimalni dopušteni sastav orkestra: 1 Picc., 2 Fl., 1 Ob., (1 Fg), 1 Cl. (Es), 3 Cl. (B), 1 Cl (Bb), 2 A.sax, 2 T.sax., 1 B.sax, 4 Hrn. (Es / F), 2 Flic., 4 Tr., 3 Tbn., 2 Euph (Ten. i Bar.), 2 Tb., timpani, udaraljke (ritamske i melodijske). Alternativno (nije obavezno): drum set, ritam-gitara, bas-gitara, klavijature. Za sve instrumente koji se rijetko sviraju u amaterskom puhačkom orkestru, a dio su predložene partiture, preporučujemo ponuditi zamjenske instrumente.
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 7.000,00 kn bruto 2
2.            nagrada: 4.000,00 kn bruto 2
Prijava za Natječaj:
Radove treba poslati do 15. listopada 2018. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – puhački orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
–              tiskanja i distribucije,
–              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
–              prve javne izvedbe,
–              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura i dionica u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr.  Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2018. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima
Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 4.500,00 kn bruto 2
2.            nagrada: 2.500,00 kn bruto 2
Prijava za Natječaj:
Radove treba poslati do 15. listopada 2018. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – tamburaški orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
–              tiskanja i distribucije,
–              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
–              prve javne izvedbe,
–              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura i dionica u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2018. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh