24.09.2018

Natječaj i uvjeti za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek – za izvedbu skladbe za violinu za 2018. godinu

HDS 600px

Temeljem Pravilnika o Nagradi Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za 2018. godinu za izvedbu skladbe za violinu.

1. Violinisti, kandidati za nagradu, moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
a) da su rođeni poslije 1986. godine;
b) da se za nagradu natječu snimkom izvedbe na javnom nastupu ili studijskom audio odnosno video snimkom, koja je nastala u vremenu od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2018. godine;
c) da su državljani Republike Hrvatske.
2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih predložiti i drugi pojedinci ili
ustanove. Dobitnici ove nagrade iz prethodnih godina ne mogu se natjecati.
3. Prijavi, koja mora sadržavati podatke o djelu i izvedbi (autor, naziv djela, izdavač, redaktor,
drugi izvođači, mjesto i vrijeme izvedbe, trajanje i dr.), obvezno je priložiti:
a) opširan životopis s opisom umjetničkog rada;
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
c) dokaz o danu rođenja (preslika rodnog lista);
d) tonsku snimku izvedbe na CD-R mediju (u standardnom CD audio formatu ili MP3 formatu), ili video snimku na DVD-R mediju u (u standardnom DVD video formatu).
Uz video snimku obavezno je priložiti i tonsku snimku na CD-R mediju (u standardnom CD audio ili MP3 formatu);
e) dokaze o mjestu i vremenu nastupa odnosno studijskog snimanja (koncertni program, izjava ustanove ili producenta i sl.).
f) za neobjavljena djela, kopiju notnog zapisa;
g) poštanska, elektronska adresa i telefon za kontakt.

Prijava se šalje preporučeno na adresu:
Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za natječaj
Berislavićeva 9, 10000 Zagreb
Prijava se može predati i osobno na istoj adresi.
ROK ZA PRIJAVU JE 15. STUDENOGA 2018. GODINE.

Svi prilozi prijavi vraćaju se kandidatima, dok snimka nagrađene izvedbe s dokumentacijom ostaje u arhivi Fonda.
4. Kandidata za nagradu predložit će peteročlani žiri, a konačnu će odluku donijeti Skupština
Fonda. Nagrada će se dobitniku uručiti na prigodnoj svečanosti 16. siječnja 2019. godine
u Hrvatskom društvu skladatelja, uz kratki nastup nagrađenoga/nagrađene.
Ostale obavijesti mogu se dobiti na:
mob. 091 231 9698 ili putem e-mail adrese: fond.stjepan.sulek@gmail.com

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh