Facebook stranica 

 

Članovi / Članovi i djela - Popis djela autora
Kontakt
e-mail:
info@hds.hr
Tel:
+385 1 4872 370
Fax:
+385 1 4872 372
Članovi i djela - Popis djela autora

 

O autoru >>

Članovi i djela - pretraživanje >>
Popis djela autora:   

Naziv djela Notni / audio zapis
A tre za trio gitara   
Agnus belli, za mješoviti zbor   
Allegro minimo za kvartet gitara   
Amfore za gitaru   
ARAMbesque za harmoniku   
Balo di skova, za violinu, flautu, glasovir i udaraljke   
Canzonetta za violinu i glasovir   
Czardasz za puhački kvintet   
Čovjek i smrt, kantata za mezzosopran, bariton, bas, mješoviti zbor i orkestar   
Dernek, za dva glasovira ili čembala, udaraljke i gudače   
Diabolezza, za glasovir   
Diptih za simfonijski orkestar   
Ditiramb za harmonikaški orkestar i udaraljke   
Djevojačke vede, za djevojački zbor, flautu, glasovir i udaraljke   
Drmeš za Pendereckog za tamburaški orkestar   
Duo za violinu i violu   
Dva mješovita zbora   
Dvije minijature za glas i glasovir   
Enypnion za harfu   
Epikurov vrt, za simfonijski orkestar   
Etide za crtani film   
Hiljadu lotosa, za mješoviti zbor i instrumentalni ansambl   
Igra staklenih perli, preludij za glasovir   
Jubilus, za glasovir   
LauRos za violinu i gitaru   
Mame i bake, za dječji zbor i instrumentalni ansambl   
Musicam psalite, za komorni ansambl   
Najlepši cvet za sopran i instrumentalni ansambl   
Nimbus, za harfu   
Passacaglia i fuga za gudače   
Pater Perotinus Milenium Celebrat, za simfonijski orkestar   
Per fiatti za puhački kvintet   
Pjesma zemlji za mješoviti zbor   
Preludij i fuga za rog   
Pro musica za harmonikaški orkestar   
Quartetto rusticano, za gudački kvartet   
Samba da Camera, za gudački orkestar   
Sonatina za glasovir   
Susreti u snima, ciklus pjesama za mezzosopran i gudački orkestar   
Tuba ludens za tubu i orkestar   
U samoći, za ženski glas i gitaru   
Varijacije za glasovir   
Zagreb Rag za čembalo   
Žalobni pijev, za violinu i glasovir