16.05.2014

Hrvatski suvremeni skladatelji: Frano Đurović

Simfonijski orkestar HRT, Mladen Tarbuk, dirigent / Zagrebačka filharmonija, Ivo Lipanović, dirigent / New Sax Quartet

U finoj ravnoteži izbora iz opusa hrvatskog skladatelja Frane Đurovića, autorski nosač zvuka akcentira tri istaknute točke njegova stvaralaštva – orkestralna i elektronička djela te jedno komorno, Kvartet za kraj radnog vremena. Uz elektroničke skladbe: RPR49, Loop varijacije (iz ciklusa Truba tretman), Techno etida (iz ciklusa Elektros(h)okovi) i Uspavanka (iz ciklusa Ma ke), to su Ritmi contrari za komorni orkestar, Simfonijski stavak i skladba Delta za simfonijski orkestar za koju je skladatelj osvojio Nagradu Josip Štolcer Slavenski i Nagradu Fonda Stjepan Šulek.

http://www.cantus.hr/infonaslova.php?id=599

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh