05.04.2017

European Music Incubator poziv na prijavu

EMI

U suradnji s europskim i lokalnim partnerima provodimo projekt European Music Incubator, podržan od programa Creative Europe u razdoblju od 2016 – 2018. Projekt je odgovor na neumoljivu statistiku prosječnog životnog vijeka bendova (3-5 g) i potrebu za uspostavom novog sustava podrške glazbenicima koji žele razviti dugoročnu glazbenu karijeru.
Tijekom istraživanja u pripremnoj fazi projekta smo stekli uvide koji ukazuju na to da se u Hrvatskoj brojni postojeći javni resursi mogu iskoristiti na benefit glazbenika uz minimalna ili nikakva ulaganja te da se komercijalni razvoj glazbene industrije najbrže događa u sektoru kulturnog turizma (prvenstveno vezano za glazbene festivale).

Pred nama je izazov da povežemo dionike javnog i privatnog sektora u kreiranju novih politika koje će ukloniti prepreke razvoju glazbenih projekata i doprinjeti procesu stvaranja nove vrijednosti za bržu i lakšu monetizaciju i internacionalizaciju glazbenih aktivnosti.

U prilogu ćete pronaći informacije o natječaju za izbor glazbenika u program inkubatora. Sedam glazbenika iz zemalja uključenih partnera će dobiti priliku da koristi usluge ovog inovativnog nomadskog programa, pri čemu ćemo testirati okvir za stalan pristup razvojnim resursima kroz europski sustav podrške.

Natječaj je otvoren do 30.04.2017. nakon čega ćemo finaliste proglasiti na događanju za medije, glazbenike i lokalne partnere o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti. U međuvremenu Vas molimo da podijelite informaciju o natječaju kroz svoje komunikacijske kanale.

Programski partneri: VibraIRMO.
Projekt sufinanciraju: Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba.
Detaljne informacije o uvjetima natječaja i on line prijavnica
PRESS STATEMENT POZIV

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh