10.06.2020

Dobitnici jednokratne potpore Ministarstva kulture koja se dodijeljuje samostalnim umjetnicima

Ministarstvo kulture objavilo je 12. svibnja Javni poziv putem kojeg je na raspolaganje stavilo dvadeset milijuna kuna za pomoć samostalnim umjetnicima.

Ukupno se prijavila 31 umjetnička strukovna udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice i ovim javnim pozivom odobrena su im namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 6.715.000 kn za isplatu jednokratne potpore za 751 njihovog člana. Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.

Hrvatskom društvu skladatelja odobren je iznos od 350.000,00 kuna što bi značilo da je potporu dobilo sveukupno 36 članova od kojih 34 ima pravo na viši iznos jednokratne potpore, a 2 člana na niži. Društvo će svojim članovima jednokratnu potporu isplatiti u trenutku kada će mu sredstva biti uplaćena od strane Ministarstva kulture.

Članovi Hrvatskog društva skladatelja koji su stekli pravo na potporu Ministarstva kulture su:

( poredani su abecednim redom)

Aleksandar Ljiljak 10.000 kn
Aleksandar Cenov 10.000 kn
Alen Nižetić 10.000 kn
Alen Križaj 10.000 kn
Andrea Čubrić 10.000 kn
Andrej Babić 10.000 kn
Anita Andreis Žganec 10.000 kn
Ante Pupačić 5.000 kn
Antonija Šola 10.000 kn
Đelo Jusić 10.000 kn
Eduard Botrić 10.000 kn
Elis Lovrić 10.000 kn
Emanuela Lazarić 10.000 kn
Ivan Zečić 10.000 kn
Ivana Kindl 10.000 kn
Joseph Kaplowitz 10.000 kn
Jurica Popović 10.000 kn
Kristijan Rahimovski 10.000 kn
Lucija Ćustić 10.000 kn
Marijan Jelenić 10.000 kn
Marin Seko 10.000 kn
Mario Regelja 10.000 kn
Miljenko Pušić 10.000 kn
Natali Dizdar 10.000 kn
Natko Smoljan 10.000 kn
Neven Paleček 10.000 kn
Nikša Mandalinić 10.000 kn
Vedad Hadžiavdić 10.000 kn
Vedran Peternel 10.000 kn
Vedran Pehar 10.000 kn
Višeslav Laboš 10.000 kn
Zdenko Hršak 5.000 kn
Zdeslav Klarić 10.000 kn
Zoran Jelenković 10.000 kn
Zoran Jakunić 10.000 kn
Željka Veverec 10.000 kn

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh