Zlatić, Slavko

Pregledaj djela autora

dirigent, skladatelj

(Sovinjak, Istra, 1. lipnja 1910. — Pula, 27. listopada 1993.)

Studij kompozicije započet u Trstu završio 1934. kod B. Berse na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. God. 1937.–41. na Sušaku gradski kapelnik, direktor muzičke škole, dirigent orkestra »Glazbenog društva » i zborovođa pjevačkog društva Jeka s Jadrana; od 1941. u Zagrebu profesor na srednjoj školi Muzičke akademije i dirigent pjevačkog društva Lisinski. God. 1944.–45. na oslobođenom teritoriju dirigent zbora Centralne kazališne družine ZAVNOH –a, a od 1945.–46. organizator glazbenog života Rijeke. Od 1946. ponovo u Zagrebu, glazbeni urednik Radio–stanice i 1949.–65. profesor dirigiranja na Muzičkoj akademiji; usto je 1946.–55. i 1960.–65. vodio zbor RTV Zagreb. Od 1965. u Puli direktor Muzičke škole Ivan Matetić Ronjgov i 1969.–77. znanstveni suradnik Sjevernojadranskog instituta JAZU. Jedan od utemeljitelja skladateljske udruge u Hrvatskoj i nosilac brojnih društvenih funkcija. Istakao se na području popularizacije glazbene umjetnosti.

Nagrade: 2 Nagrade Vlade FNRJ (1947., 1948.); 2 Nagrade grada Zagreba (1960., 1961.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1979.); Vjesnikova nagradaJosip Slavenski (1980.); Nagrada ZAVNOH–a (1983.).

DJELA. Orkestralna: 3 simfonijska plesa (1934., 1936., 1939.); Balun, plesna suita (nedovrš.), 1938.; Pazinska zvona (1. stavak), 1975.; — Komorna: Balun, istarski narodni ples za obou, engl. rog, altsaksofon i fagot, 1934. (nova verzija 1968.); Kvintet za flautu, obou, klarinet, fagot i rog, 1936.; Sonatina za violončelo i klavir (1. stavak), 1942. — klavirska: Ples jagoda, 1936.; Poskočnica, 1939.; Bodulski ples, 1939.; Čakavski stihovi, 1939. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Solo–pjesme: uz klavir: Melanholia za tenor

(S. Kosovel), 1929.; Kmiči se, kmiči za mezzosopran

(D. Domjanić), 1933.; Star me je prosjja za sopran, 1934.; Tužna mladost moja za mezzosopran, 1934.; Tri narodna dvopjeva iz Istre, 1934.; Da sam mala ko zelena trava, 1936.; Stara djevojka Marta za mezzosopran

(N. Polić), 1938.; Tužna roža za mezzosopran, 1943.; I ide vrijeme za bas (V. Kovačić), 1943.; Oj sokole za sopran (B. Ćopić), 1944.; Tri pjesme iz Velog Jože za sopran (V. Nazor), 1949.; Tri šaljive momačke za tenor, 1949.–50.; Imala je žena muža dva za mezzosopran, 1950.; Presente e avvenire za sopran (G. Martinuzzi), 1975.; Danajina tužaljka za mezzosopran (Simonid, prijevod K. Rac), 1938. Klanjam ti se smjerno, ofertorij za bariton, muški zbor i orgulje, 1938. — Zborska: mješoviti zbor: Baška je malo selo, 1933.; Tri sestrice mornarice, 1933.; Requiem i Kyrie, 1933.; Bugarštica, 1934.; Pisan, 1934.; Istarska suita, 1934.; Socijalna suita, 1934.; Duhovni stih, 1935.; Evo svećenik veliki, 1936.; Psalam 130 (Iz dubine), 1938.; Primi Gospod, 1938.; Sv. Ćirilu i Metodu, 1938.; Zdravo Marijo, 1938.; Mi kročimo smjelo, 1944.; Tito, slobodo, 1951.;Partizani naša braćo mila, 1951.; Pet narodnih pjesama iz Istre, 1952.; Pjesma i ples I (uz obou, engl. rog, altsaksofon, fagot i dvije trublje), 1960.; Tri pjesme Vesne Parun, 1964.; Pjesma i ples II (uz obou, engl. rog, altsaksofon, fagot i dvije trublje), 1967.; Pjesma i ples III (uz obou i engl. rog), 1970.; Pjesma i ples IV, 1980.; Pred vratih Poreča (iz scenske glazbe za Velog Jožu) uz obou i engl. rog (ili: klavir, ili dvije harmonike, ili dva klarineta in B), 1982.; Kanat našen kantu, 1984.–85. — Muški zbor: Suknju san kupil, 1934.; Čačkole moj, 1935.; Zidari, 1935. Oranje, 1935.; I1 brindisi, 1975. — ženski zbor: Dekliška pomlad, 1936.; Varijacije na narodnu temu za ženski zbor , alt solo i klavir (mali orkestar), 1949.; Vita, Vita! Štampa naša gori gre!, 1970. Dječji zbor: Tri dječja zbora. iz Istre, 1935.; Preporuči, 1938.; Pleši, pleši crni kos, 1974.; Sedela tužna grlica, 1974.; Uspavanka, 1974.; Učka, 1979.; Biži, biži, maglina, 1979. — veliki sastav: Mrtvi proleteri za recitatore, zbor i orkestar, 1945.; Proljetna pjesma, kantata za mješoviti zbor i orkestar (klavir), 1949.; Gruda motovunska, kantata za tenor i bas, mješoviti zbor i simfonijski orkestar (prva verzija za četiri sola i mješ. zbor, 1947.), 1968. — Spisi (izbor): Karakteristike istarske narodne muzike u umjetničkom stvaralaštvu; diplomska radnja (neobjavljeno); III. Krčki festival, Primorske novine, III (VI)/1937 , 629, 3; Krčki festival, Novosti, 31/1937., 218, 11; Muzički život Sušaka i okolice, Isto, 354, Pr. XVIII; Muzički život Sušaka, Primorske novine, III (VI)/1937.; Beethoven i žene, Isto, IV (VII)/1938., 779, 4; Doprinos Istre hrvatskoj muzičkoj kulturi (O M. Brajši Rašanu i I. Matetiću Ronjgovu); Istra, 10/1938., 48, 4 i 49, 4; Isto uNovosti, 32/1938., 105, Pr. VIII; Genijalni konstruktor violina dr Kresnik, Novosti, 32/1938., 22, 10; Milutin Polić–Kvarnerski. O 30–godišnjici smrti (1883–1908), Isto, 353, Pr. XXII; IV Krčki festival u Baški, Primorske novine, IV(VII)/1938., 941, 1; O nekim konkretnim pitanjima izgradnje našeg muzičkog života,Muzičke novine Hrvatskog državnog konzervatorija, I/1946., 8, 1; O našem suvremenom muzičkom izražaju, Isto, III/1948., 3 (23), 2; O nedovoljnom znanju solfeggia, Isto, 11–12 (31–32), 6; Ivan Matetić Ronjgov, uz 70. godišnjicu života, Muzička revija, I/1950., 6; Još o proslavi Ivana Zajca i o problemu izvođenja domaćih djela, Muzičke novine, 1/1952., 2, 5; O nacionalnom muzičkom smjeru, Isto, 5, 1; Za reviziju naše muzičke terminologije, Isto, 6, 1 i 2; Marginalije o koncertnom životu Zagreba i NR Hrvatske, Isto, 7, 2; O 125–godišnjici Hrvatskog glazbenog zavoda, Isto, 9, 1 i 3; Naša muzika u inozemstvu, Narodni list, IX/1953, 2444; Fiksirano u muzici (O temama iz NOB u djelima naših muzičara), Vjesnik, XIV/1953., 2613; O problemu izvođenja djela domaćih autora, Kulturni radnik, VIII/1955., 9–10; Jazz, 15 dana, III/1959., 4, 7, 5, 6 i 22–23; Muzika u Crnoj Gori i (djelomično) u Hrvatskoj, Yugoslav Music, Beograd, 1959.; Zabavna muzika danas, 15 dana, III/1960., 7, 7; Ivan Matetić Ronjgov, Glas Istre, XVII/1960., 15; Ivan Matetić Ronjgov, Kolo, I, 5; Ivan Matetić Ronjgov –In memoriam,Zvuk, 960, 39–40; Problemi našeg zbornog pjevanja, Sodobna pota, V/1960., 5–7; La vita musicale attuale in Jugoslavia, Accademia nazionale di S. Cecilia, Manifestazioni culturali 21.01.1960., 13; Odsustvo umjetničke poruke (u: Prvi muzički biennale u Zagrebu –Pogledi i utisci), Zvuk, 1961., 45–50; Dmitrij D. Šostakovič: Katarina Izmajlova, Politika, LXI/1964., 18053; Crnačke duhovne pjesme, 15 dana, VII/1964., 7; Aktualna pitanja razvoja muzičke kulture, Kulturni radnik, XVIII/1965., 1–2, 1–6; Istarsko–primorska narodna muzika, Glas Istre, XXIII/1966., 21–24; Arhaička baština (Istarsko–primorsko muzičko područje, Muzički instrumenti, Plesovi, Muzikološka istraživanja, Obrade muzičkog folklora), Knjiga o Istri, Školska knjiga, Zagreb 1968.; Muzikalnost čakavske poezjje i permutacije čakavske pjevane rjječi, Dometi, II/1969., 11; Bugarenje sjeverne Istre, Istarski mozaik, VIII/1970., 5–6; Novi oblici rada Saveza kompozitora,SAKOJ 1950–1970, Beograd, 1970.; Za mene je vredno ča narod misli (O Ivanu Matetiću Ronjgovu), Istarski mozaik, VIII/ 1970., 2; Odlomci iz sjećanja na tajne organizacije »Borba » i TIGR, Partizanski memorijal, 1972., knjiga 3; Jezično i muzičko jedinstvo čakavštine, Dometi, V / 1972., 3–4; Narodna muzika Istre, Hrvatskog primorja i sjevernojadranskih otoka, Istarska Danica, 1972.; Muzički folklor Istre, Hrvatskog primorja i sjevernojadranskih otoka, Rad XVII Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije Poreč 1970., Zagreb, 1972.; Tonski niz narodne muzike Istre, Hrvatskog primorja i sjevernojadranskih otoka, Isto; Pismo »Zakašnjelom prijatelju« (O Ivanu Matetiću Ronjgovu), Kalendar »Jurina i Franina«, 1973.; Bugarenje sjeverne Istre, Kaj, VI/1973., 6; Muzički instrumenti u zidnom slikarstvu Istre; Referat održan 1974. u povodu 500. godišnjice dovršenja fresaka Vincenca iz Kastva u crkvi Sv. Marije na škriljinah kraj Berma. Bulletinbr. 1 razreda za likovne umjetnosti JAZU; Narodno stvaralaštvo i izvorna narodna pjesma u NOB, Zbornik Kultura i umjetnost u NOB–u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj, Zagreb 1975.; Kulturne djelatnosti u nerazvijenim sredinama, Istra, XIII/ 1975., 3; Stanje i perspektiva narodne muzike na Buzeštini, Buzetski zbornik, Pula 1976., knj. 1; Luigi Dallapiccola –U povodu smrti, Novi list–Glas Istre, 1976.; Matko Brajša Rašan, Pazinski memorijal 1977., knj. 7; Antonio Smareglia, Istra, XV/1977., 5; Aktuelna pitanja tzv. masovne muzičke kulture, Zvuk, 1977., 4; Udio Pavla Markovca (1905–1941) u podizanju muzičke kulture radničke klase, Zbornik radova u povodu 75. godišnjice rođenja Pavla Markovca, JAZU, Zagreb 1979.; Tito i muzika, Bilten SOKOJ –a, VIII/1980., vanredni broj, Isto u Istra, XVIII/1980., 5; Analiza strukture tonskog niza, harmonije itd. u djelu Ivana Matetića Ronjgova, Zbornik Ivan Matetić Ronjgov , Kulturno–prosvjetno društvo »Ivan Matetić Ronjgov«, Ronjgi, 1983.

(Sastavljeno prema popisu A. Tomašeka iz: A. Tomašek: Slavko Zlatić, kronika života i rada, Narodno sveučilište Poreč, 1985.)

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh