Vidaković, Albe

Browse author's works

muzikolog, skladatelj

(Subotica, Srbija, 2. listopada 1914. — Zagreb, 18. travnja 1964.)

Diplomirao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu; studij kompozicije započet u Zagrebu završio na Papinskom institutu za crkvenu glazbu u Rimu. God. 1941.–48. profesor na srednjoj školi Konzervatorija u Zagrebu, od 1951. profesor za crkvenu glazbu na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te istodobno, od 1942., regens chori zagrebačke katedrale. Utemeljitelj je i prvi predstojnik Muzikološkog instituta za crkvenu glazbu u Zagrebu (1963.).

RADOVI. Studije i članci (izbor): Đuro Arnold (1781.–1848.), Sv. Cecilija, 1937., 3–4; Benediktinci, obnovitelji gregorijanskog korala, Život s crkvom, 1939., 4–5; Nekoliko nepoznatih dokumenata o glazbeniku Đuri Arnoldu, Sv. Cecilija, 1940., 3; Crkvena glazba u zagrebačkoj stolnoj crkvi u XIX stoljeću, 1945.; Sakramentar MR 126 Metropolitanske knjižnice u Zagrebu, Rad JAZU, 287, 1952.; Izvještaj o radu na sakupljanju muzičkih neumatskih kodeksa i o pregledu knjižnica u Splitu, Trogiru i Hvaru, Ljetopis JAZU za 1954., 1956.; Bibliographie über Frederic Chopin in Jugoslawien, Chopin–Jahrbuch, 1956.; Uvod u zbirku »Parnassia militia« Vinka Jelića, JAZU, 1957.; I nuovi confini della scritura neumatica musicale nell’Europa sud–est, Studien zurMusikwissenschaft, 1960., 24; Dubrovački zapisi glazbenog folklora s početka 19. stoljeća, Zbornik za narodni život i običaje, JAZU, 40, 1962.; Tragom naših srednjovjekovnih neumatskih glazbenih rukopisa, Ljetopis JAZU za 1960., 1963.; O hrvatskoj crkvenoj pučkoj popijevci, Zajednička žrtva, 1963.; Asserta musicalia (1656) Jurja Križanića i njegovi ostali radovi s područja glazbe, Rad JAZU, 337, 1965. — Izdanja: Molitvenik i pjesmarica Slava Bogu, 1945.; Vinko Jelić (l596–1636?) i njegova zbirka duhovnih koncerata i ricercara »Parnassia militia« (1622), 1957.;Vincentius Jelich, Sechs Motetten aus »Arion primus«, Graz, 1957. — Skladbe (izbor): Duhovna glazba: mise: Missa caeciliana za mješoviti zbor i orgulje, 1942.; Missa simplex za mješoviti zbor a capp., 1946.;Missa gregoriana za četveroglasni muški zbor i orgulje, 1946.; I. staroslavenska misa, za pučko pjevanje, 1948.; II. staroslavenska misa za troglasni ženski zbor i orgulje, 1950.; III. Staroslavenska misa za dvoglasni ili troglasni zbor i orgulje, 1953.; Misa za umršeje, staroslavenski koralni rekvijem za jednoglasni zbor i orgulje, 1957. — moteti: Magnificat, za troglasni zbor a capp., 1947.; Protege Domine, za troglasni ženski zbor i orgulje, 1947.; Tulerunt Jesum, za ženski zbor i orgulje, 1949.; Juravit Dominus, za četveroglasni zbor a capp., 1949.; Zdravo, o moj anđele, za troglasni ženski zbor i bariton (obj. 1974.), i dr. — litanije: Litanije lauretanske, za muški zbor, 1946.; Litanije lauretanske, za mješoviti zbor a capp., 1947.; Litanije sv. Josipa, za pučko pjevanje uz pratnju orgulja, 1950. ili 56.; Litanije presv. imena Isusova, za pučko pjevanje uz pratnju orgulja — Te Deum, za muški zbor i orgulje, 1945.; Tužba u hramu, oratorij, 1947., nedovršeno) — nekoliko zbirki liturgijskih popijevki, zborovi.

— Instrumentalna glazba: Allegro scherzando, za orkestar, 1949.; Suita za gudače, 1950.; Preludij i adagio ma non troppo, za orkestar; Gudački kvartet u g–molu (1940., nedovr.); Preludij i fuga za violinu i klavir; Adagio za violinu i klavir, Improvisata za klavir; Dječje skladbe za klavir — za orgulje: Preludij i fuga u C–duru, 1940.; Preludio gregoriano, 1941.; Marijo slatko ime, koralna predigra, 1942., Fantazija i fuga u f–molu, 1945.; koralne predigre — Solo pjesme: Jezgra (J. Korner), za bariton, 1939.; Cincokrt

(A. Kokić), 1940.; Skitnja u zvjezdanoj noći (J. Korner), za alt, 1940.; Daleko si (T. Smerdel), 1945.; Tri solo pjesme na riječi hrvatske narodne lirike iz Bačke, 1949. obradbe.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh