Tkalčić, Juro

Pregledaj djela autora

violončelist, skladatelj (Zagreb, 13. veljače 1877. — Zagreb, 15. prosinca 1957.)

Studij violončela završio na Konzervatoriju u Beču. Član različitih orkestara u Berlinu, Aix– les–Bainsu, Münchenu, Bukureštu i od 1900. u Parizu. God. 1920.–1927. bio je profesor Muzičke akademije u Zagrebu (1922.–1923. rektor) i 1927.–1941. u Beogradu. Od 1945. živio je u Zagrebu. Nastupao je solistički i u brojnim komornim sastavima u zemlji i inozemstvu.

DJELA. Orkestralna: Tužna roža, varijacije na međimursku temu za violončelo i orkestar, op. 8; Koncert za violončelo i orkestar u a–molu, op. 10. — Komorna: četiri gudačka kvarteta (II. U domovini); Petit quatuor; Gudački kvintet; Klavirski kvartet, Klavirski trio. — za violončelo i klavir: Chanson gaie; Idyle; Chansonette; Feuille d’album; Sérénade de Pierrot; Chanson triste; Berceuse; Les Bavardes; Arietta; Hajd’ u kolo; Romanca; Perpetuum mobile. — klavirska: Trois chansons sans parole za klavir. — Vokalna: Pet pjesama za glas, violončelo i klavir; Ivanje za bariton i klavir.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh