Stipčević, Ennio

Pregledaj djela autora

muzikolog (Zagreb, 17. rujna 1959.)

U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te studij muzikologije (1983.) i poslijediplomski studij (1986.) na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu doktorirao je 1993. godine. Od 1984. zaposlen je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Odsjek za povijest hrvatske glazbe), sada u zvanju znanstvenoga suradnika. Od 1994. predaje na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu (sada u zvanju nasl. red. prof.), a predavao je i na Hrvatskim studijima (1997.–2006., nasl. izv. prof.). Šk. god. 1996./1997. provodi kao Fulbright visiting scholar na Yale University (New Haven) u SAD. Od 2001. fellow pri The Harvard Univesity Cener for Italian Renaissance Studies — Villa I Tatti u Firenzi, a od 2007. surađuje sa Centre d’Etudes supérieures de la Renaissance (Tours) kao suvoditelj znanstvenih projekata proučavanja renesansne glazbe u Hrvatskoj. Od 1994. član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Objavio je oko 120 stručnih i znanstvenih radova, oko 300 novinskih članaka, recenzija, kritika i enciklopedijskih natuknica, sudjelovao na više desetaka simpozija u zemlji i inozemstvu. Autor je 14 knjiga i priređivač 20–ak notnih izdanja. Kao urednik za glazbena izdanja u Školskoj knjizi (2002.–2004.) priredio 30–tak izdanja udžbeničkih i drugih publikacija. Surađuje s brojnim domaćim i inozemnim ansamblima za staru glazbu, za koje priprema transkripcije stare hrvatske glazbe.

Nagrade: Nagrada Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri (1988., 1998.); Nagrada Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja (2007.); Nagrada HAZU (2008.).

RADOVI. Knjige (izbor): Francesco Sponga–Usper, mletački glazbenik iz Poreča, Zagreb, 1990.; Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Split, 1992.; Ivan Lukačić i njegovi suvremenici. Ogledi, Zagreb, 1993.; Glazba iz arhiva, Studije i zapisi o staroj hrvatskoj glazbi, Zagreb, 1997.; Hrvatska glazba, Povijest hrvatske glazbe do 20. stoljeća, Zagreb, 1997.; (suautor Duško Kečkemet), Julije Bajamonti, Encyclopaedist and Musician (suautor Duško Kečkemet), Zagreb–Split, 1997.; Musica incognita: studije o Ivanu Lukačiću i njegovu dobu, Šibenik, 1998.; Etide za lijevu ruku: ogledi, Zagreb, 2000.; Ivan Lukačić, Zagreb, 2007.; Francesco Sponga–Usper, Zagreb, 2008.; Glazba, tekst, kontekst, Zagreb, 2008. — Notna izdanja (izbor): Ivan Lukačić OFMConv. (c.1585–1648): Sacrae cantiones, Venezia 1620, Mottetti a 1–5 voci, Padova, 1986.; Sull’opera Scanderbeg di Antonio Vivaldi (Subsidia Musica Veneta, vol. V), Bologna, AMIS, 1985.–1986.; Francesco Usper (Poreč), Sinfonia prima a 8 (1619), Zagreb, 1998.; Gabriel Usper (Poreč), Sonata a 3 (1619), Zagreb, 1998.; Ioannis Lvcacih de Sebenico: Sacrae Cantiones Unis Binis Ternis Quaternis Quinisque vocibus Concinendae, Venetiis 1620 (reprint), Zagreb — Šibenik, 1998.; Francesco Usper: Forse vien fuor l’Aurora, madrigal za 5 glasova; Ave maria, motet za 6 glasova i b.c.; Expectans expectavi, motet za 3 glasova, 2 violine i b.c., Zagreb, 2001.; Gabriello Puliti: Baci ardenti (1609), Armonici accenti (1621) (suurednik Bojan Bujić), Ljubljana, 2003.; Damjan Nembri: Brevis et facilis psalmorum Quattuor vocibus modulatio, Zagreb, 2006.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh