Ruck, Lovorka

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Rijeka, 6. prosinca 1966.)

Srednju glazbenu školu završila u Rijeci. Muzikologiju i glazbenu publicistiku diplomirala je 1990., a magistrirala 2010. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. 1999. stekla zvanje diplomiranog knjižničara. Od 1991. profesorica je, a od 1993. i knjižničarka u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci. Bila je suradnica HRT–Radio Rijeke, članica organizacijskog odbora manifestacije Zajčevi dani. Suradnica je Ustanove Ivan Matetić Ronjgov (Ronjgi, Viškovo).
RADOVI: Milutin Polić, Sitne pjesme, Ivan Matetić Ronjgov/Zbornik 2, Kulturno–prosvjetno društvo »Ivan Matetić Ronjgov« Ronjgi, Rijeka, 1993.; Stvaralaštvo Vjekoslava Gržinića, Ivan Matetić Ronjgov/Zbornik 2, Kulturno–prosvjetno društvo »Ivan Matetić Ronjgov« Ronjgi, Rijeka, 1993.; Franjo Kresnik — čovjek koji je čitao violine, Sušačka revija 1, Rijeka, 1993, 1.; Skladatelj Karel Kukla, Sušačka revija 1, Rijeka, 1993./4.; Marija Štrcaj— Paravić, pijanistica i glazbeni pedagog, Sušačka revija 2, Rijeka, 1994, 5.; život i djelo skladatelja Josipa Mandića (1883. –1959.), Ivan Matetić Ronjgov/Zbornik 5, Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov« Ronjgi, Rijeka, 1996/97.; Skica glazbenog života Rijeke i Sušaka u desetljeću nakon Prvog svjetskog rata (1918.–1930.), Sveti Vid, Zbornik III, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1998.; Zanesen zvukovima zavičaja, Sušačka revija 6, Rijeka 1998, 21.; Životopis i školovanje Ivana Zajca, Rani Zajc: Rijeka–Milano–Rijeka (1832.–1862.), HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka, 1998.; Skica glazbenog života Rijeke i Sušaka u četvrtom desetljeću XX. stoljeća (1930–1940.), Sveti Vid, Zbornik IV, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1999.; Operni život u Rijeci u razdoblju od 1870. do 1930. go-dine, Antonio Smareglia i njegovo doba, Zbornik, Polivalentni kulturni centar Istarske županije, Novigrad 2000.; Stotinu i osamdeset godina glazbene škole, Sušačka revija8, Rijeka, 2000., 32.; Život i stvaralaštvo Vjekoslava Gržinića (1932.–1970.), Arti musices, 31/1–2, Zagreb, 2000.; Skladateljski opus Dušana Prašelja, Sušačka revija 9, Rijeka 2001., 33.; Istarska narodna glazba i stvaralaštvo Josipa Kaplana, Skladateljski rad Borisa Papandopula u riječkim razdobljima/ Čakavska suita, Ivan Matetić Ronjgov, Odjeci glazbene prošlosti, Zbornik 6., Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo, Ronjgi 2002.; Josip Brnobić Humski, Franina i Jurina, Istarski kalendar 2004, Reprezent, Račice, Buzet, 2003.; Glazbeno kazalište u Rijeci 1860.–1870., Mladi Zajc: Beč: 1862.–1870., Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2003.; Glazba s/bez granice, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2003.; Riječki spomenar vrijednosti, Hrvatska glazbena mladež: 50 godina: glazbom, rječju i pokretom, Hrvatska glazbena mladež, Cantus, Zagreb, 2004.; Skladbe za djecu Ivana Matetića Ronjgova i Josipa Kaplana, Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća— u spomen Slavku Zlatiću, Zbornik, Pučko otvoreno učilište Novigrad, 2004.; Glazbeni život u Rijeci u 19. stoljeću, Arti musices, 35/2, 2004; Ivan Matetić Ronjgov (1880.–1960.), Zbornik Kastavštine, knjiga XIII, Grad Kastav, Kastav 2005; Pavica Julija Kaftanić(suautori Mladen Urem, Boris Zakošek, Igor Žic), Glosa, Rijeka, 2005; Glazba Trsat 1906–2006 (suautor Irvin Lukežić), Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2006.; Glazbeni život Rijeke, Temelji moderne Rijeke 1780.–1830., Muzej grada Rijeke, Rijeka 2006; Nello Milotti u ogledalu rada /djelovanja/ Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«, Sretan

80. rođendan, maestro Milotti!«, Zbornik radova s Petog međunarodnog muzikološkog skupa »Iz istarske glazbene riznice«, Katedra čakavskog sabora za glazbu, Novi-grad 2007.; I musicisti croati nel corso dell’ottocento e del novecento, I Croati a Trieste (ur. Damir Murković), Comunita Croata di Trieste, Trieste, 2007; Skladateljski opus Josipa Brnobića Humskog, Luigi Dallapiccola–100. obljetnica rođenja, Zbornik radova s 4,međunarodnog muzikološkog skupa »Iz istarske glazbene riznice«, Pučko otvoreno učilište u Pazinu etc., Pazin, 2008; U potrazi za hrvatskim skladateljskim ostavštinama 20. stoljeća, Hrvatska glazba u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb, 2009; »Za me je vredno, ča narod zmisli«: Skladatelj i melograf Ivan Matetić Ronjgov, Arti musices, 42/2, 2011; Josip Kaplan i folklorna glazba otoka Krka, Krčki kalendar, 19, 2011; Prilog biografiji: Riječka građa, Josip Kaplan, Zbornik radova, Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo, 2012.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh