Riman, Marija

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Rijeka, 3. svibnja 1946.)

Srednje ekonomsko i glazbeno školovanje završila u Rijeci. Diplomirala Teoretski odsjek i Odsjek za kompoziciju i dirigiranje u Sarajevu. Poslije diplome radila u Srednjoj glazbenoj školi u Sarajevu (1973.–1975.), a zatim na Srednjoj glazbenoj školi u Rijeci (1976.–1977.). Od 1978. profesor na Pedagoškoj akademiji/Pedagoški fakultet/Filozofski fakultet i na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci. Magistrirala 1983. godine u Beogradu, doktorirala 2000. godine u Zagrebu. Bila je glavni istraživač u projektu Hrvatska glazbena baština. Bavi se istraživanjem glazbe u djelima hrvatskih skladatelja te manje poznatih i nepoznatih hrvatskih skladatelja. Sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

SPISI. Knjige: Dodekafonski postupci u djelima Borisa Papandopula, Rijeka, 1988.; Hrvatski skladatelj o. Miroslav Grđan, Rijeka, 1996.; Mješoviti zborovi Kamila Kolba, Rijeka, 1996.; Hrvatski skladatelj o. Fortunat Pintarić, Rijeka, 1998.; Instrumentalne skladbe o. Kamila Kolba, Rijeka, 1998.; Hrvatski skladatelj o. Kamilo Kolb, Rijeka, 2000.; Zvončići. Priručnik za učitelje s metodičkim uputama i izborom pjesama, Rijeka, 2001.; Brat Ivo Peran franjevac i glazbenik, Zadar, 2004.; Ave Maria, Viškovo — Rijeka, 2003.; Od Učke do Trsata, Viškovo Rijeka, 2006., Mladen Pozajić — život i djelo, Rijeka, 2007.; Dijete pjeva, Rijeka, 2008.; VIS Prijatelji, Rijeka, 2009.; Glazbenik fra Bernardin Sokol, Dubrovnik, 2010.; Franjo Godec — život i djelo, Rijeka, 2011. — Prinosi u publikacijama i časopisima: Mladen Pozajić i njegova sjećanja, Županjski zbornik, Županja, 1981.; Bachove dvoglasne invencije, Zbornik Pedagoškog fakulteta, Rijeka, 1981.; O dodekafonskoj tehnici, Zbornik Pedagoškog fakulteta, Rijeka, 1984.; Boris Papandopulo — život i rad, Dometi, Rijeka, 1985.; Motivacija djece i omladine na stvaralaštvo u jezično–umjetničkom odgojno–obrazovnom području, Zbornik radova, Novalja, 1986.; Studenti nepripremljeni

— nastava u ćor–sokaku. Glazbena kultura na I. godini studija razredne nastave, Školske novine, Zagreb, 1989.; Obrazovanje nastavnika za ostvarivanje zadataka muzičkog odgoja, Zbornik radova. Sistem obrazovanja nastavnika, Rijeka, 1990.; Otrgnuto od zaborava, Rival, Rijeka, 1990.; Izrazito melodičan autor. RI Telefaks, Rijeka, 1991.; Novootkriveni popis muzikalija u franjevačkom samostanu na Trsatu, Dometi, Rijeka, 1992.; Znamo li zaista

o Zajcu sve što se ima znati, Rival, Rijeka 1992.; Život i rad Mladena Pozajića, Županjski zbornik, Županja, 1992.; Prilog građi za glazbenu povijest Rijeke, Rijeka, sv. 2., 1994.; Pedagoška djelatnost Ivana pl. Zajca, Zajčevi dani 1994., Rijeka, 1994.; Misa u C–duru dvojice autora, Rival, Rijeka, 1994.; Barokna glazba u Franjevačkom samostanu na Trsatu u Rijeci, Arti musices, Zagreb, 1997.; Tko je Fortunat Pintarić?, 15 dana, 1998.; Varaždinske dionice djela o. Fortunata Pintarića i o. Kamila Kolba, Encyclopaedia Moderna, Zagreb, 1998.; Što znamo o skladatelju istarske himne, Zbornik radova, Pazin, 1999.; Glazba u franjevačkim samostanima kontinentalne Hrvatske, Mir i dobro, Zagreb, 2000.; Životni put i stvaralačka djelatnost Mladena Pozajića, Muzika br. 1., 2002.; Pisma Borisa Papandopula, građa za bibliografiju, Zbornik radova, Viškovo — Ronjgi, 2002.; Mladen Pozajić i Zagrebački madrigalisti, Muzika br. 1., 2003.; Važnost učiteljevih osobina za uspješan rad u nastavi glazbenog odgoja, Zbornik radova. Djetinjstvo, razvoj i odgoj, Zadar, 2003.; Uglazbljeni stihovi Josipa Tomina, Dobro more dide, Rijeka, 2003.; Neumorni sakupljač i promicatelj glazbene baštine, Slavim te, Gospode, Dobrinj, 2003.; O. Kamilo Kolb ofm (1887.–1965.), Musica Sacra, Zagreb, 2003.; Skladatelj o. Ivo Peran, Riječki teološki časopis, Rijeka, 2003.,575.–582. Glazbeni hod o. Ive Perana, Sv. Cecilija, Zagreb, 2003.; Sarajevsko razdoblje Mladena Pozajića, Zbornik radova, Muzika u društvu, Sarajevo, 2003.; Muzikalije u arhivu crkve Uznesenja Marijina u Rijeci, Zbornik radova Sveti Vid, ICR, 2003.; Psalmi kao dio hrvatske glazbene baštine, Zbornik radova, Stari zavjet vrelo vjere i kulture, Rijeka–Zagreb, 2004.; Glazbeno stvaralaštvo Nikše Njirića za djecu i mogućnosti uporabe tog stvaralaštva u nastavnom programu u nižim razredima osnovne škole, Zbornik radova, Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća — u spomen Slavku Zlatiću, Novigrad, 2004.; Prema bogaćenju repertoara dječjih zborova, Prijatelju malenih, Varaždin, 2004.; Uspio sačuvati od zaborava izvorno narodno pjevanje, Naši zbori, Malinska–Dubašnica, 2004., 2005.; Da se ne zaboravi, Cantus, Zagreb, 2005. Skladbe u čast krunjenja slike Gospe trsatske. Zbornik radova Sveti Vid X, ICR, Rijeka, 2005., 135.–152; Notni zapisi s otoka Krka u radovima muzikologa i melografa. Krčki festival 1935.–2005. (ur. I. Pavačić), Centar za kulturu grada Krka, Grad Krk, Krk, 2005., 16.–19.; Dječje skladbe Nella Milottija, Zbornik radova, Zbornik radova s 5. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske riznice, (ur. Gortan–Carlin I. P.), Katedra čakavskog sabora za glazbu, Novigrad, 2007., 135.–158.; Dječja pjesma u opusu Ljuboslava Kuntarića, Zbornik radova s 4. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice, Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici ( ur.Gortan–Carlin,

I. P.), Pučko otvoreno učilište, Pazin, 2008., 381.–409.; Očuvanje tradicije kao preduvjet održivog razvoja naših krajeva na primjeru KUD–a »Prugovac« u Podravini, Zbornik radova Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (ur.

V. Uzelac / L. Vujičić), Učiteljski fakultet, Rijeka, 2008., 163.–167.; Smjernice za razvoj učiteljskih glazbeno–metodičkih kompetencija, Zbornik radova Budućnost obrazovanja učitelja, Subotica, 2009., 114.–119.; Miroslav i Božidar Građan — franjevci orguljaši i glazbenici, 350 godina franjevaca u Čakovcu, Čakovec, 2009., 343.–352.; Pazinsko razdoblje Saše Šantela, Zbornik radova sa VI. muzikološkog skupa »Iz istarske glazbene riznice«, Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka (ur. C. Gortan I. P.),

Novigrad, 2010., 63.–88.; Društvene promjene i potrebe cjeloživotnog glazbenog obrazovanja odgojitelja i učitelja, Zbornik radova Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (ur. R. Bacalja), Zadar, 2010., 248.–256.

Notna izdanja: Coronata Mater Dei — Okrunjena Majko mila, Rijeka, 1991.; Beno Majer: Skladbe za orgulje, Rijeka, 1992.; Kamilo Kolb, Ave Maria, Rijeka, 1993.;

O.

Kamilo Kolb — Marijanske melodije za muški zbor, Rijeka, 1993.; Ivan Zajc — etide za glasovir op 83. Rijeka, 1994.; Duhovne popijevke o. Kamila Kolba, Rijeka, 1995.; Christus vincit — skladbe o. Bonaventure Dude, Zagreb, 2001.; Skladbe Fortunata Pintarića, Rijeka, 2002.; Ivan pl Zajc Ave Maria, Rijeka, 2003.; Dorotea Štifanić Mislej Dvi Ladonje, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, 2013.; Dušan Prašelj Pasija i Ave Maria, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, 2014.; Ljuboslav Kuntarić Glazba za djecu, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, 2014.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh