Rakijaš, Branko

Pregledaj djela autora

skladatelj, glazbeni pisac

(Kraljevac kraj Bjelovara, 22. svibnja 1911. — Zagreb, 29. rujna 1986.)

Studirao slavistiku u Zagrebu; glazbu učio kod Franje Lučića i Ernesta Krautha na zagrebačkoj školi Polyhymnia i 1941.–1945. kod P. Miloševića i A. Butakova u zarobljeništvu; diplomirao je 1951. na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Profesor glazbe u Srpskim Moravicama, Slavonskom Brodu i Zagrebu, 1955.–61. republički inspektor za glazbu SR Hrvatske i 1961.–78. profesor na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. 1960. izabran je za pedagoškog, a 1973. za znanstvenog savjetnika.

DJELA. Orkestralna: Marš, 1943.; Pastorale symphonico, 1943.; Sinfonia brevis, 1976.; Pjesma iz Međimurja, za komorni orkestar, 1963.; Pjesme iz Hrvatskog zagorja, za komorni orkestar, 1967.; Male proljetne ekloge, za komorni orkestar, 1978.; Preludij i fuga, za gudački orkestar, 1957.; Divertimento za duhače, 1978. — Za tamburaški orkestar: Balkanska rapsodija br. 1 i 2, 1976., 1980.; Concertino za brač i tamburaški orkestar, 1977.; Varijacije na partizansku temu, 1977.; Partizanska suita, 1979.; Preludij i fuga, 1982.; Koncertna etida, 1983.; Simfonijeta, 1984.; Scherzo brioso, 1984. — Koncertantna: Kraljevačka romanca, 1978.; Concerto grosso, 1979.; Poema za flautu i gudače, 1981. — Komorna: Stara smreka za klavir, obou i violončelo, 1964.; Sonatina giocosa za flautu i klavir, 1965.; Proljetna suita za duhački kvintet, 1966.; Šumom Draganom, II. duhački kvintet, 1970.; Proljetni cvjetovi za klarinet i klavir, 1972.; Muzičke minijature za violončelo i klavir, 1973.; Senjski pejzaži, III. duhački kvintet, 1975.; Zvjezdane noći, I. gudački kvartet, 1974.; Bilogorske ciklame za klavirski trio, 1980.; Dvi senjske za recitatora, ženski zbor i gitaru, 1980.; Kraljevačke večeri za violinu i violončelo, 1982. — klavirska: Suita, 1944.; Slike iz djetinjstva, 1961. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Ciciban za sopran, ženski zbor i orkestar, 1955.; Telegrafske basne za bariton, dječji zbor i orkestar, 1955.; Pjesme o mome zavičaju za bariton, dječji zbor i orkestar, 1967.; Pro pace inter populos za sopran, dječji zbor i orkestar, 1975. — Solo–pjesme: O, draga dušo; Kraljevački pasteli; Elegija; Slavonska koračnica; Gdje si dušo; Volio sam; Slavonijo, zemljo plemenita; Konjić na proplanku; Srebrne svirale D. Tadijanovića, II, 1975. Zborovi: Novom danu; Zora; Tri kola; Poruka djevojci; Šokica; Roža; Hajda; Loza žuti; Breza i hrast; Lirski diptih; Ševa; Stope na kamenu; Srebrne svirale D. Tadijanovića, 1976.; Maršalu Titu — Dvije zborske minijature; Međaš; Jesenski veter; To davno bješe — Rodoljubna ratna lirika 1941.–l945., 1983. — Spisi: Novi momenti u biografiji Franje Ks. Kuhača, Zvuk, 1966, 68; Muzička škola u Zagrebu, Razvoj muzičkog školstva u Hrvatskoj 1788.–1968., katalog, Zagreb 1968.; Interesantan historijski dokument o postojanju križevačkog Glazbenog zavoda, Zvuk, 1969., 98; Razvoj muzičkog školstva u građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1776.– l835., Muzika, 1968–69.; Ugovor

o pripojenju zagrebačke Muzičke škole iz XVIII. st. školi Musikvereina, Arti musices, 2, 1970.; Tragovi o postojanju križevačkog Glazbenog zavoda početkom

XIX. st., Križevački zbornik, 1970.; Pojava i značenje zagrebačke Muzičke škole iz XVIII. st. u razvoju naše muzičke kulture, Zvuk, 1970., 104–105; Značenje Kuhačeva »Katekizma glazbe« u našoj muzičkoj teoriji i praksi, Arti musices, 3, 1971.; 40. godišnjica umjetničkog rada kompozitora Alfreda Švarca, 1970. (rukopis); 50. obljetnica.bjelovarske Muzičke škole »Vatroslav Lisinski«, 1972. (rukopis); Razvoj muzičke terminologije u Hrvatskoj poslije Kuhača, u razdoblju 1918.–1941., Arti musices, 6, 1974.; Franjo Ks. Kuhač, 1984. — Instruktivna: Muzički odgoj djeteta, 1961.; Pjesma i igra, 1963.; Osnove muzičke kulture, 1967. (prošireno izd. 1981.). Stručni radovi i recenzije; udžbenici za sedme i osme razrede osnovne škole.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh