Radovanović, Slobodan

Pregledaj djela autora

skladatelj (Bosanska Gradiška, BiH, 5. svibnja 1981.)

Nakon završenog srednjeg općeg i glazbenog obrazovanja studirao je i diplomirao (2005.) najprije glazbenu pedagogiju na Universidad de Montemorelos u Meksiku, a potom teoriju glazbe i kompoziciju na Prayner Konservatorium für Musik und dramatische Kunst u Beču gdje je dipomirao 2009. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu magistrirao je pod mentorstvom akademika Marka Ruždjaka 2011.

Za vrijeme studija u Meksiku bio je učitelj glazbenog odgoja i klavira, a od 2009. nastavnik je teorijskih predmeta u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky u Virovitici.

DJELA. Orkestralna: Suite I, 2009.; El Movimiento, 2011. — Komorna: Limonero, 4 minijature za trubu i klavir, 2008.; Knaller, za 2 violine, 2008.; Skupa, za flautu, violinu, violončelo i klavir, 2009.; A1, A2, A3, A4, A5, za gudački kvartet, 2009.; No. 1, za puhački kvintet, 2011. — za klavir: Explanation, 6 minijatura, 2008; Waltz, 2013. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Der Morgen — Ein Lied für und Klavier (H. Eggerth), 2008.; Gegen Abend — Ein Lied für Sopran und Klavier (H. Eggerth), 2008. — zborska: Erzält, za mješoviti zbor (H. Eggerth).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh