Pogorelić, Nina

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Zagreb, 12. srpnja 1966.)

Nakon završenog srednjeg općeg i glazbenog školovanja, te Škole za tekstil i obuću, diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1991.). Studirala je također dizajn odjeće, francuski jezik i fonetiku. Najprije je radila kao profesor glazbene umjetnosti u Osnovnoj školi u Markuševcu, a od 1992. do 1999. u Gimnaziji Lucijan Vranjanin u Zagrebu. 1999. sa suprugom, pijanistom Lovrom Pogorelićem, ustanovljuje PagArtFestival za koji obavlja producentske i organizacijske poslove te komunikaciju s medijima. Od 2000. producent je u Koncertnoj direkciji Zagreb i djeluje na širenju koncertne aktivnosti u manjim hrvatskim sredinama te na promociji mladih hrvatskih glazbenika u svijetu. Sezonu 2006./2007. odrađuje kao izvršna producentica Zagrebačke filharmonije, nakon čega službeno prestaje raditi te nastavlja s organizacijskim i produkcijskim radom isključivo kroz djelatnost Umjetničke organizacije »Lovro&Nina«. Kao glazbeni kritičar surađivala je s dnevnikom Vjesnik, sa časopisima Hi–Fi, Kontura, JET SET Magazinom te s Hrvatskim radiom.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh