Pibernik, Zlatko

Pregledaj djela autora

skladatelj (Zagreb, 26. prosinca 1926. — Zagreb, 30. srpnja 2010.)

Studij kompozicije završio 1953. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (K. Odak). Od 1954. profesor Muzičke škole u Osijeku, od 1960. u Zagrebu, najprije profesor na eksperimentalnoj osnovnoj školi Jordanovac i od 1961. glazbeni urednik i voditelj grupe za režijsku glazbu Dramskog studija Radio–Zagreba. Usto je od 1968. nosilac programa i predavač za zvanje »tonski snimatelj« na Radničkom i narodnom sveučilištu Moša Pijade u Zagrebu. Višegodišnji je umjetnički voditelj Dana hrvatske glazbe (1970.–79.). Od 1983. glavni i odgovorni urednik Ars croaticae i odgovorni urednik izdavačkog projekta Izabrana djela Josipa Štolcera Slavenskoga. Bavio se i glazbenom kritikom.

Nagrade: Nagrada grada Zagreba (1974.); Nagrada Vatroslav Lisinski (1979.); Nagrada na Annalu komorne opere i baleta (Osijek, 1974.); više nagrada JRT.

DJELA. Orkestralna: Preludij, 1950.; Divertimento za komorni orkestar, 1951.; Simfonijska trilogija: Sutjeska, Na grobu heroja i Snaga zemlje, 1952.; Na pragu života za gudače, 1956.; Simfonija mladosti, 1957.; Varijacije na narodnu temu iz Slavonije, 1958.; Slavonska rapsodija, 1958.; Simfonijska apoteoza, 1958.; Ratna priča, 1964.; Prva koncertantna muzika; Koncert za tri orkestra, 1968.; Simfonija, 1977.; Simfonija prostora, 1977.; Burleska, 1977.; Album životinja 1 i 2, 1992.–95. — Koncertantna: Capriccio za violinu i orkestar, 1952.; Koncertantna muzika, za flautu, saksofon, harfu i gudače, 1956.; II. koncertantna muzika, za klavir, 2 trube i gudače, 1966.; V. koncertantna muzika (Conclusa) za instrumentalni ansambl i orkestar, 1970.; Tri ugođaja, za flautu, vibrafon, čembalo i ansambl solista gudača, 1991.; Jednostavna glazba, za klavir i orkestar, 1994.; Transformacije, koncertantni stavak za simfonijski orkestar i grupu sola limene glazbe, 1995. — Komorna: Gudački kvartet, 1951. (rev. 1983.); Žuti ljiljan, 7 varijacija za flautu, mezzosopran i harfu, 1957.; Invencija za orgulje, 1969.; Koncepti za violu, 1971.; Kadenca za harfu, 1972.; Koncepti 2 za kontrabas i violinu, 1974.; Slučajnosti, za puhački kvintet, 1976.; Koncepti 3 za kontrabas; Koncepti 4 za violončelo i udaraljke, 1979.; Koncepti 5 (Istarski) za kontrabas i elektroniku, 1982.; Istarske skice za obou, klarinet, fagot i gitaru, 1991.; 4 Madrigaleske za Kameratu (Kijev), za flautu, obou, klarinet, fagot, rog, violinu, violončelo i klavir, 1994.; Ne vene, za violinu i klavir; Balade

o runolistu, za flautu i lutnju; Capriccio, za violinu i klavir; Divertimento, za violinu, violončelo i klavir; — klavirska: Sonata eroica, 1950.; Minijature (Izlet u pionirski grad), 1951.; Studija I. 1959.; Studije II. i III. 1968.; Tema s varijacijama; Tri kompozicije; Tri dodekafonske studije (Priča o slonu i mišu), 1963. — Eksperimentalna: Vijesti za sopran, recitatora, komorni ansambl i magnetofon, 1967.; IV. koncertantna muzika za soliste i 4 grupe zvučnika (Variatio cordis, 1970., Varietas animae, 1971., Vastitas vitae et mortis), 1972.; Igre u prostoru, sintetske kvadrofonske etide, 1975.; Slučajnosti, predložak za improvizaciju, 1976.; Elektronske studije, 1987.; Postfestum, glazbeno–poetska radio igra, 1989. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Kantate: Kantata Osijeku, 1955.; Trijumfi, 1959.; Žuti ljiljan za mezzosopran i komorni orkestar, 1959.; Kantata o krvi i kamenu, 1969.; Hvarske madrigaleske za glas i komorni ansambl, 1986.; Preludij za marševe smrti, za recitatora, muški i ženski zbor, timpane, klavir i udaraljke, 1995.; Molitva za sopran, mezzosopran i orgulje, 1995.; Groteska, za bas solo i orkestar, — solo–pjesme: Ponoćne ispovijedi, Ima ljudi raznih ćudi. — zborska: Himna radne mladosti, 1952.; Deset proljeća, svečana pjesma za dva peteroglasna dječja zbora; Dječja godina, sličice za dvoglasni dječji zbor; Dvije pjesme; Muzika za lutkarsku igru; Pramaljeće; Skrivači. — Scenska: Nezadovoljna Buba Mara, glazbeno–koreografska priča, 1965.; Igre (Sfere), balet u 3 dijela, 1975.; Praznik Ustanka, scenski oratorij, 1985. — Scenska glazba za lutkarsko kazalište (Oni koji se ne vide), radio (Carev slavuj, I bio jedan pas…, Muzičar Ču–Pahan, Bata Laža, Ujak Hamilkar, Priča o vojniku, Preslušanje Lykula, Priča o drugu Miši, Sretni leptir, Veliko modro nebo) i TV drame (Elizabetha Engleska, ciklus 25 minuta sa, Čedomir Ilić), gramofonske priče, i dr. Skladbe za tamburaški orkestar, i dr.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh