Passek, Dragutin

Pregledaj djela autora

skladatelj

(Vrhpolje kraj Vipave, Slovenija, 18. prosinca 1917. — Karlovac, 23. kolovoza 2004.)

Diplomirani pravnik; glazbu učio kod R. Taclika u Gradskoj glazbenoj školi u Karlovcu. God. 1946.–80. djelovao u pravničkoj struci u Karlovcu. Vodio je pjevački zbor umirovljenika (1975.–76.), a bavio se i glazbenom kritikom u Karlovačkom tjedniku (1953.–76.) i časopisu Osvit (1980.–82. urednik glazbene rubrike).

Nagrade: Decembarska nagrada grada Karlovca (1964.).

DJELA. Orkestralna: Sinfonietta. u d– molu za gudače; Četiri jugoslavenska plesa za gudače. — Komorna: 3 gudačka kvarteta (A–dur, d–mol, a–mol); Preludij i fuga u A– duru za 4 gudača; Scherzo u A–duru za 4 gudača; Klavirski trio u a–molu; Sonata za violinu i klavir u a– molu; Sonata za violončelo i klavir u D–duru; Sonata za flautu i klavir (flautu) u E–duru; Sonata za klavir i flautu u a–molu; Sonata za klarinet i klavir u G–duru; Sonata za obou i klavir u b–molu; Skladba za 6 gitara. Skladbe za violinu i klavir (Uspavanka, Pjesma bez riječi, Nokturno), za violončelo i klavir (Iz jedne zimske priče, Proljetna pjesma, Romanca, Concertino antico) i dr. –klavirska: 26 sonata; gotovo 200 minijatura; 9 jugoslavenskih plesova; 12 preludija i invencija; 26 preludija i fuga; 6 ugođaja i dr. — Vokalna: Kantate: Radost (V. Nazor); Jutro

(V.

Nazor); Krst pri Savici (F. Prešern); Kantata o drugu Titu (J. Ivanović) i Sestrin grob (I. G. Kovačić). Mješoviti i muški zborovi. Solo–pjesme na stihove D. Domjanića,

V.

Nazora, F. Prešerna, D. Maksimović, B. Radulovića,

I.

G. Kovačića, F Galovića, A. Postružnik, A. Kajfeža, V. Hauptfeld, B. Kotura, M. Radelje i dr.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh