Palić Jelavić, Rozina

Pregledaj djela autora

muzikologinja, glazbena pedagoginja (Skoplje, Makedonija, 7. kolovoza 1957.)

Od 1963. živi u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju te osnovnu i srednju glazbenu školu (Vatroslav Lisinski). Studirala je teorijsku matematiku na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1976.–1981.). Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1984. na Odjelu za glazbenu kulturu, a 1989. na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku (Krsto Odak: bio–bibliografska studija s posebnim osvrtom za skladateljevo zborsko stvaralaštvo duhovne sadržajnosti) u razredu akademika Lovre Županovića. Godine 2006. upisala je trogodišnji interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, koji je apsolvirala 2009., a u srpnju 2010. obranila je naslov i temu doktorskoga rada: Početci stvaranja hrvatskoga nacionalnoga opernoga repertoara — Hrvatska nacionalna povijesna operna trilogija(Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) Ivana pl. Zajca.

Osim formalnoga glazbenog obrazovanja, praktična glazbena iskustva o zborskoj glazbi stjecala je od rane dobi: pjevajući u Dječjem zboru RTV Zagreb (mo. Dinko Fio), a u srednjoškolskoj i studentskoj dobi aktivnošću u nekoliko zborova: u Mješovitom pjevačkom zboru IV. gimnazije (dirigent Zdravko Vitković) nastupajući katkada i solistički u TV–emisijama (Antona Martija), a povremeno u Djevojačkom zboru KUD–a Veljko Vlahović te niz godina u Akademskom zboru KUD–a Ivan Goran Kovačić (mo. Vladimir Kranjčević) kao i u mješovitom pjevačkom zboru Muzičke akademije (mo. Igor Gjadrov, mo. Zoran Juranić). Tijekom 1981. i 1982., kao vanjska suradnica ansambla kazališta Komedija, nastupala je u mješovitom oktetu pratećih vokala u glazbeno–scenskim izvedbama / projektima kazališta (Jadnici, Gubec–beg).

Niz godina bavila se glazbenom pedagogijom. Djelovala je kao gimnazijska profesorica u Zagrebu, zborska dirigentica (Djevojački pjevački zbor Gornjogradske gimnazije) i korepetitorica (Akademski zbor Ivan Goran Kovačić).

Od 1998. do 2008. stručna je suradnica — muzikologinja, a od 2008. viša je stručna suradnica

— muzikologinja/istraživač u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.

Također je bila suradnica Hrvatske nacionalne komisije RILM–a — Repertoire international de litterature musical (2001. — 2013.) te suradnica na Znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine

(2002. — 2013.; voditeljica projekta dr. sc. Sanja Majer–Bobetko).

Od 2004. djeluje na području glazbene pedagogije kao autorica četiriju udžbenika I recenzentica brojnih udžbenika glazbene umjetnosti.

Godine 2006. i 2007. sudjelovala je u radu Županijskih vijeća u Hrvatskoj (Rijeka, Split, Osijek, Zagreb) kao predavač o glazbeno–pedagoškim temama.

Godine 2013. sudjelovala je u radu organizacijskoga odbora stručnoga skupa i Okrugloga stola pod nazivom: Hrvatsko zborsko pjevanje — jučer i danas (u povodu 155. obljetnice Prvoga hrvatskoga pjevačkoga društva Zora iz Karlovca).

Temeljno joj je područje istraživanja novija povijest hrvatske glazbe, osobito stvaralaštvo hrvatskih skladatelja 19. i prve polovine 20. stoljeća, i to pretežito na području vokalne (svjetovne i crkvene) glazbe. Sudjelovala je aktivno na brojnim znanstvenim (muzikološkim) i stručnim skupovima/simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu (52). Autorica je više od 90 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je dosad objavljeno 87 (49 znanstvenih i 38 stručnih radova). Objavljuje u zbornicima radova sa znanstvenih skupova, u znanstvenim i stručnim — hrvatskim i inozemnim — časopisima. Surađivala je u Zagrebačkom leksikonu, te na Hrvatskome radiju i televiziji (na III. programu: 1984., 1988., 1992., 2000., 2011. — radioemisija Portreti akademika; tijekom 2013., 2014. i 2015. — radijska emisija Hrvatski glazbeni abecedarij) — 2011. dokumentarni film Obitelj Stahuljak — živjeti s glazbom) kao i na projektima vezanim uz objavljivanje hrvatske glazbe na nosačima zvuka (produkcija Prosoli: Sveta glazba — Zbirka Aleluia; HPD Slavulj iz Petrinje). Surađivala je s vokalnim ansamblom Hrvatski oktet u odabiru i pripremi sakralnoga dijela zborskoga opusa Krste Odaka (1993.).

Članica je Muzikološke sekcije HGZ–a (od 1988.) odnosno Hrvatskoga glazbenoga zavoda (od 1989.), Hrvatskoga muzikološkog društva (od 1992.): članica Nadzornoga odbora HMD– a (1998. — 2001.) te članica Upravnoga odbora HMD–a (2007.–2010.; 2010.–2013.), Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (od 1997.) i Hrvatskoga društva skladatelja (od 2000.).

Nagrade: Nagrada rektora Sveučilišta za muzikološki rad Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke (1984.); Godišnja nagrada Dragan Plamenac Hrvatskoga muzikološkoga društva za urednički rad na muzikološkom zborniku radova Božidar Kunc (1903. — 1964.). Život i djelo (2008.); Nagrada za znanstveno–istraživački rad na području korusologije, Hrvatska udruga zborovođa — Međunarodni zborski institut, Zagreb, (2014.).

RADOVI. Knjige: Glazbena umjetnost III. Udžbenik za glazbenu umjetnost u trećem razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović–Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2006.; Glazbena umjetnost IV. Udžbenik za glazbenu umjetnost u četvrtom razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović–Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2007.; Glazbena umjetnost 3 — Udžbenik glazbene umjetnosti za treći razred gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Petra Pavić i Slavenka Halačev, Školska knjiga d.d., Zagreb 2014.; Glazbena umjetnost 4 — Udžbenik glazbene umjetnosti za četvrti razred gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Petra Pavić i Slavenka Halačev, Školska knjiga d.d., Zagreb 2014. — Studije i članci: Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke, u: Fran Lhotka 1883. — 1962. Zbornik 3, Društvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985., 40–68.; Bibliografija / Bibliography, u: Željko Sabol: Dalibor Jelavić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka — Globus, Zagreb 1988., 154– 159.; Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 3, JAZU, Varaždin 1989., 253–260.; Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Sveta Cecilija, LIX/1, 1989., 2–4.; Značajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s duhovnim sadržajima, Arti musices, 28/1–2, 1997., 57–114.; Zborske skladbe duhovne sadržajnosti Krste Odaka, u: Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove, AL CD 0101, Produkcija Prosoli: Sveta glazba — Zbirka Aleluja, Zagreb 1997., 35–49.; Ferdo Wiesner Livadić, u: Gornjogradska gimnazija 1997., ur. Božidar Bistričić et al., Potencijal d.o.o., Zagreb, 1997., 37–38.; Ferdo Wiesner Livadić: Sakralna glazba [Tekst za programsku knjižicu koncerta, CLXXI (1997/98) održanog u Hrvatskom glazbenom zavodu, 26. siječnja 1998.], HGZ, Zagreb 1998.; O duhovnim skladbama Ferde Wiesnera Livadića: uz izvedbu Mise u C–duru [na Društvenom koncertu održanom u Hrvatskom glazbenom zavodu 26. 1. 1998.], HaGeZe, I/4 (veljača 1998.) 1.; Tekst za programsku knjižicu koncerta »Večer skladbi Krste Odaka« (1888.–1965.): povodom

110. obljetnice skladateljeva rođenja, održanog u Hrvatskom glazbenom zavodu, 3. travnja 1998., Hrvatsko društvo skladatelja — HGZ, Zagreb 1998.; Albe Vidaković: životopis i oris stvaralaštva, u: Albe Vidaković — duhovne skladbe, AL CD 0102, Produkcija Prosoli: Sveta glazba

— Zbirka Aleluja, Zagreb 1998., 21–26.; 1. Djelovanje Glazbene sekcije i Pjevačkog zbora Gornjogradske gimnazije — do 1997. godine; 2. Djelovanje stručnog aktiva glazbene i likovne umjetnosti tijekom 1997. godine, u: Gornjogradska gimnazija : Godišnjak 1998., ur. Darko Šišak i Goran Tomljanović, Potencijal d.o.o., Zagreb 1998., 8–9.; Doprinos Ferde Wiesnera Livadića duhovnoj glazbi, u: Glazba, riječi i slike. Svečani zbornik za Koraljku Kos / Music, Words, and Images. Essays in Honour of Koraljka Kos, ur. Vjera Katalinić i Zdravko Blažeković, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1999., 251–260.; Biljeg ushitnoga doba. U povodu 200. obljetnice rođenja i 120. obljetnice smrti Ferde Wiesnera Livadića, Vijenac, VII/152–153, 1999., 57.; Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku, Arti musices, 30/2, 1999., 161–211.; Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1996. i 1997. godinu, Arti musices, 30/2, 1999., 247–270.; Otkrića: Hymnus in festo S. Antonii de Padua Ferde Wiesnera Livadića, Arti musices, 31/1–2 (2000) 193–208.; Franjo Dugan ml. (1901.–1934.).

U povodu 100. obljetnice rođenja, Cantus, 111, 2001., 33– 35.; Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi, u: Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela, CD, Nakladnik: Hrvatsko pjevačko društvo »Slavulj«, Petrinja 2001., 2–18.; Ivan Padovec i talijansko glazbeno kazalište (Vincenza Bellinija), Kolo Matice hrvatske, XI/1, 2001., 163 + 164– 188.; Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, Arti musices, 32/2, 2001., 171–233.; Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula, u: Ivan Matetić Ronjgov. Odjeci glazbene prošlosti, Zbornik 6., ur. Vinko Tadejević, Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo — Ronjgi 2002., 275–300.; Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet za dvije violine, violu i violončelo, u: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. Ennio Stipčević, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik 2002., 271–303.; Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1998. i 1999. godinu, Arti musices, 33/1, 2002., 115–155.; Pasije u hrvatskom glazbenom (autorskom) stvaralaštvu 20. stoljeća, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova III. Međunarodnog znanstvenog simpozija, Vrbnik — Krk, 25.–28. IV. 2002., ur. Jozo Čikeš, Udruga »Pasionska baština«, Zagreb 2003., 373–407.; Tekst [o Posljednjoj večeri po Marku Rudolfa Matza] za program-sku knjižicu koncerta »Kantata o sv. Križu« — Pasionska baština 2003., održanog u crkvi sv. Katarine u Zagrebu, 14. travnja 2003., s. p.; Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana, u: III. Međunarodni simpozij »Muzika u društvu«, Sarajevo, 24–26. oktobra/listopada 2002., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH — Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2003., 22–35.; Some aspects of the work of Rudolf Matz in the area of church music in the light of the composer’s engagement in society, in: III International symposium »Music in a society«, Sarajevo, October 24– 26, 2002., Collection of papers, ed. Ivan Čavlović, Musicological Society of the FBiH — Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2003., 24–38.; Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ur. Marijan Steiner, Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2003., 179–222.; Obljetnice. Djelo u sjeni — Skladateljski opus Vjekoslava Klaića, Cantus, 123, 2003., 40– 43.; Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku, u: Ferdo Wiesner Livadić — Život i djelo, Radovi s muzikološkog skupa održanog u Samoboru, Hrvatska, 8. studenog 1992., ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2003., 75–130.; Johann Petrus Jakob Hai-bel i njegovo stvaralaštvo na području mise, Arti musices, 34/1–2, 2003., 21–55.; Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2000. i 2001. godinu, Arti musices, 34/1–2, 2003., 221– 258.; Obljetnice: Albe Vidaković (1914.–1964.), Cantus, 127, 2004., 56–57.; Sjećanje na profesora. U spomen akademiku Lovri Županoviću, Cantus, 128, 2004., 76–78.; Sakralni opus Johanna Petrusa Jakoba Haibela, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić–Kempf, Grad Požega, Požega 2004., 25–38.; Djelovanje Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić–Kempf, Grad Požega, Požega 2004., 105–127.; Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo pjesme, u: Treći međunarodni muzikološki skup »Iz istarske glazbene riznice«: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća — U spomen Slavku Zlatiću: Zbornik radova s Trećeg međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad — Grožnjan, 20.–21. IX. 2002., ur. Ivana Paula Gortan–Carlin, Pučko otvoreno učilište Novigrad–Cittanova — Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004., 209–236.; Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2002. godinu, Arti musices, 35/2, 2004., 257–298.; In memoriam Lovro Županović, Arti musices, 35/2, 2004., 251–255.; Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine na tornju crkve sv. Nikole u Janjevu, Dardania Sacra, 6, Fondacioni Shkencor Dardania Sacra / Scientific Foundation Dardania Sacra, red. Engjëll Sedaj et alii, Prishtinë 2004., 57–78.; Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara, u: Pasionska baština 2004. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom »Vukovar kao paradigma Muke« / Passion une source inepuisable de l’inspiration en culture: Vukovar — Paradigme de la passion, Vukovar, 22. — 25. 4. 2004., ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2005., 486–515.; Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba, u: IV. Međunarodni simpozij »Muzika u društvu«, Sarajevo, 28.–30. oktobra/listopada 2004., Zbornik radova, ur. Tamara Karača i Senad Kazić, Muzikološko društvo FBiH

— Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2005., 95– 103.; Božidar Kunc as Composer in the Mirror of the Reviews and Criticism of his own Time, in: IV International Symposium »Music in Society«, Sarajevo, October 28– 30, 2004, Collection of papers, ed. Tamara Karača i Senad Kazić, Musicological Society of the FBiH — Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005., 97–105.; Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba / Božidar Kunc, Composer, as mirrored in the Reviews of his Time,

4. Međunarodni simpozij »Muzika u društvu«, Sarajevo, 28.–30. oktobra/listopada 2004., / 4th International Symposium »Music in Society«, Sarajevo, October 28– 30, 2004, Sažeci / Summaries (knjižica sažetaka), Muzikološko društvo FBiH — Muzička akademija u Sarajevu / Musicological Society of the FBiH — Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005., 22–23.; Juraj Stahuljak — Oris životopisa i stvaralaštva [tekst za program Glazbene tribine prigodom obilježavanja 30. obljetnice smrti Juraja Stahuljaka; popratni tekst uz izvedbu djela: Sonata za violinu i glasovir op. 11; Pjesme za sopran i glasovir op. 4], katalog Glazbene tribine Hrvatskoga društva skladatelja, 2005, s. p. [2–3].; Juraj Stahuljak (1901. — 1975.). U povodu 30. obljetnice skladateljeve smrti, Cantus, 133, 2005., 43–45.; Skladateljski prinosi Vjekoslava Klaića. U povodu

155. obljetnice rođenja, Kolo Matice hrvatske, XV/2, 2005., 93–102.; Kulturna, društvena i znanstvena djelatnost Josipa Andrića: Doprinos Josipa Andrića crkvenoj glazbi, Sveta Cecilija, LXXV/4–5, 2005., 16–19; LXXV/6, 2005., 12–14.; Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim transkripcijama, u: Ivan Padovec (1800–1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog sku-pa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28.–30. 9. 2000., ur. Vjera Katalinić i Sanja Majer–Bobetko, serija Muzikološki zbornici br. 12, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006, 209–246.; Stabat Mater dolorosa / Gospin plač Ivana Brkanovića, u: Pasionska baština 2006.

V. Međunarodni znanstveni simpozij »Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Boka Kotorska — jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine«, Tivat, 3. — 7. svibnja 2006., Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb 2007., 352–375.; Na Nilu op. 7 Božidara Kunca, u: Božidar Kunc (1903.–1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903–1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20–22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer–Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 147–179.; Bibliografija radova o Božidaru Kuncu / Bibliography of Works on Božidar Kunc, u: Božidar Kunc (1903.–1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 — 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20–22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer–Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007., 455–483.; Kazalo imena, u: Božidar Kunc (1903.–1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903–1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 20–22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer–Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007., 485–509.; Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2004. godinu, Arti musices, 38/2, 2007., 281–315.; Gdje si dušo…? — ili tko je bio Josip Florschütz. Tri »umrežene« istraživačke skice [Josip Florschütz. ..], HaGeZe, XI/6 (ožujak 2008) 2.; Skladateljski opus Vjekoslava Klaića. Prilog povijesti vokalne glazbe u Hrvatskoj (O 80. obljetnici Klaićeve smrti), Arti musices, 39/1, 2008., 67–100.; Zvono iz 1383. iz kapele Sv. Trojice u Grobniku : Najstarija datirana zvona u Istri i Hrvatskom primorju s posebnim obzirom na zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku, u: Zbornik radova s 4. međunarodnog muzikološkog skupa »Iz istarske glazbene riznice«: »Luigi Dallapiccola — 100. obljetnica rođenja« / Raccolta degli Atti del Quarto convegno internazionale di musicologia »Dal patrimonio musicale istriano«: Luigi Dallapiccola — 100.mo anniversario della nascita, održan u Pazinu i Novigradu 7. — 9. listopada 2004., ur. Ivana Paula Gortan–Carlin, Pučko otvoreno učilište u Pazinu — Katedra čakavskog sabora za glazbu Novigrad–Cittanova, Pazin — Novigrad 2008., 279– 299.; Zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku. Najstarije datirano zvono u Zbirci zvona u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 41, Zagreb 2008., 3. serija, 311–330.; Skladateljski (i pjesnički) prinosi Josipa Florschütza, u: Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak / Music of Transition. Essays in Honour of Eva Sedak, ur. Nikša Gligo, Dalibor Davidović i Nada Bezić, ArTresor naklada — Hrvatska radiotelevizija — Hrvatski radio, Zagreb 2009., 250–261.;

Bibliografija tekstova o glazbi Josipa Andreisa do 1945. godine, Arti musices, 40/1–2, 2009., 185–220.; Otkrića, novosti — New insights. Franjo Dugan st.: Recenzija Andreisova rukopisa »Pregled povijesti muzike«, Arti musices, 40/1–2, 2009., 319–351.; Kazalo imena, u: Sanja Majer–Bobetko — Zdravko Blažeković — Gorana Doliner: Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljeću, ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2009., 233–252.; Neke natuknice o stanju istraživanja hrvatskoga zborskoga stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu Arti musices (1969.–2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću [programska knjižica], u: Ars choralis 2010: Prvi međunarodni umjetničko–znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu / The First International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb 8. — 10. 4. 2010., ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa, Zagreb 2010., 29–30.; Zborsko stvaralaštvo Vatroslava Lisinskog u ozračju povijesnih, društvenopolitičkih, ideologijskih i kulturnih krajolika / Choral Works by Vatroslav Lisinski in the Context of Historical, Socio–Political, Ideological and Cultural Landscapes, u: Musicologie sans frontières / Muzikologija bez granica / Musicology without Frontiers : Svečani zbornik za Stanislava Tuksara / Essays in Honour of Stanislav Tuksar, ur./ ed. Ivano Cavallini & Harry White, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2010., 289–306.; Doprinos Franje Dugana ml. sakralnoj glazbi, Arti musices, 41/2, 2010., 187–220.; Društveni, politički i ideologijski kontekst stvaralaštva Vatroslava Lisinskoga na području zborske glazbe. U povodu 190. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga i 200. obljetnice rođenja Ljudevita Gaja / The social, political and ideological context of Vatroslav Lisinski’s work in the field of choral music. On the occasion of the 190th anniversary of Vatroslav Lisinski’ and the 200th anniversary of Ljudevit Gaj’s birth, Povijesni prilozi / Historical contributions, Hrvatski institut za povijest, 29/39, 2010. 153–196.; Umjetničko djelovanje skladatelja, orguljaša i dirigenta Josipa Magdića nadahnuto ratnim stradanjima devedesetih godina 20. stoljeća, Muzika / Music : Časopis za muzičku kulturu, Muzička akademija u Sarajevu

— Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, 14/1–2 (35/36), januar — decembar 2010., 6–63.; Stanje istraživanja hrvatskoga zborskoga stvaralaštva s obzirom na radove objavljene u časopisu Arti musices (1969.–2009.). Prinos istraživanju hrvatske glazbene historiografije u 20. stoljeću, Arti musices, 42/1, 2011., 55–70.; Zborski ulomci/brojevi u operi »Nikola Šubić Zrinjski« Ivana pl. Zajca [programska knjižica], u: Ars choralis 2012: Drugi međunarodni umjetničko–znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu / The Second International Artistic and Scientific Symposium on Choral Art, Singing and Voice, Zagreb 12. — 14. 4. 2012., ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa — Međunarodni zborski institut, Zagreb 2012., 48–50.; Ratna stradanja devedesetih godina
20. stoljeća kao motivi i poticaji u umjetničkom djelovanju hrvatskoga skladatelja Josipa Magdića. Glazbene posvete ratnim / pasionskim opusom, u: »Muka kao nepresušno nadahnuće kulture« : Pasionska baština Bosne i Hercegovine 2, Vitez, 4. — 6. lipnja 2010. / Buško Blato,

26. — 29. 5. 2011., Zbornik radova VII. i VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga »Pasionska baština«, Zagreb 2012., 189–233.; Zagreb — Franjo Ksaver Kuhač (1834.–1911.): Glazbena historiografija i identitet. Međunarodni muzikološki skup / Franjo Ksaver Kuhač (1834. — 1911.): Music historigraphy and identity. International musicological conference, 27. —

29. 10. 2011., Arti musices, 43/1 (2012) 138–144.; Ideologemi u operi »Nikola Šubić Zrinjski« Ivana pl. Zajca, u: Nova nepoznata glazba : Svečani zbornik za Nikšu Gliga / New unknown music : Essays in Honour of Nikša Gligo, ur./ed. Dalibor Davidović i Nada Bezić, Biblioteka Posebna izdanja, knj. 5., DAF, Zagreb 2012., 319–328.; Ideologemi u operi »Nikola Šubić Zrinjski« Ivana pl. Zajca, Kroatologija, 3/1 (5), 2012., 54–89.; Hubert Pettan (1912.– 1989.) i Ivan pl. Zajc (1832.–1914.): Doprinos Huberta Pettana hrvatskoj glazbenoj historiografiji s obzirom na autorove radove o Ivanu pl. Zajcu. U povodu 100. obljetnice Pettanova rođenja i ususret 100. obljetnici rođenja Ivana pl. Zajca, Arti musices, 44/2, 2013., 279–298.; Glazbeni prinosi Ivana Galovića, karmelićanina, oca Alberta od Blažene Djevice Marije, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju, Zbornik radova IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine, Zagreb — Sombor 2012., Udruga »Pasionska baština« — Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb — Subotica 2013., 371–429.; Na Nilu Vladimira Vidrića — u djelima Oskara Jozefovića, Božidara Kunca i Ivane Lang (u povodu 100. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti Ivane Lang), Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Novi tečaj, XV/30, 2013., 21–58.; Ivan pl. Zajc i HPD »Kolo« [programska knjižica], u: Treći međunarodni umjetničko–znanstveni simpozij o korusologiji: Zborska umjetnost — pjevanje — glas: Ars choralis 2014 / The Third International Artistic and Scientific Symposium on Chorusology: Choral Art — Singing — Voice, Zagreb 24. —

26. 4. 2014., ur. Branko Starc, Hrvatska udruga zborovođa — Međunarodni zborski institut, Zagreb 2014., 22– 23.; »Vox populi« — uloga i značenje zborskih brojeva/ ulomaka u hrvatskoj nacionalno–povijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) Ivana Zajca / »Vox populi« — The Role and Significance of Choral Numbers/Segments in Ivan Zajc’ s Croation National–Historical Trilogy (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski) [Sažetci / Abstracts u programskoj knjižici],

u: Ivan Zajc (1832–1914) : Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću, Međunarodni muzikološki skup, Zagreb 16.–18. listopada 2014., Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

— Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2014., 26–28.; Zborski ulomci/brojevi u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca iz aspekta romantičarskih i nacionalnih ideja, Arti musices, 45/2, 2014., 217–247. — Urednički rad: od 2003. do 2007. članica uredništva u pripremi te tehnička urednica i korektorica zbornika radova: Božidar Kunc (1903. — 1964.). Život i djelo, ur. Koraljka Kos i Sanja Majer–Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007.; tijekom 2009. i 2010. članica uredništva u pripremi zbornika: Musicologie sans frontières / Muzikologija bez granica / Musicology without Frontiers: Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur./ed. Ivano Cavallini & Harry White, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2010.; od 2014. članica uredništva u međunarodnom časopisu: Elektronički časopis za korusologiju Ars Chor@lis / Electronic Magazine for chorusology Ars Chor@lis.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh