Pajalić, Dubravko

Pregledaj djela autora

muzikolog, skladatelj, publicist (Zagreb, 29. ožujka 1955.)

Diplomirao je na Odsjeku za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije u Zagrebu. Privatno je studirao zborsko dirigiranje kod Emila Cossetta, Jona Washburna (Kanada) i kompoziciju kod S. Horvata. Studirao je arhivistiku te informatiku u Hrvatskoj, Austriji i Kanadi. 1980–ih radio kao glazbeni kritičar i urednik u nizu glasila i časopisa (Vjesnik, OKO, Pitanja). Uređivao niz publikacija vezanih uz rad mladih stvaralaca (Muzička omladina Hrvatske, Centar društvenih djelatnosti Hrvatske). S Vladimirom Seljanom uređivao glazbene obrazovne emisije na HTV. Zapošljava se potom u Hrvatskom državnom arhivu gdje posebnu pozornost posvećuje zaštiti tonskih i video zapisa te objavljuje niz značajnih radova na tu temu. Od 1992. godine živi i radi u Vancouveru, gdje djeluje, uz redovni rad u istraživačkom institutu, kao zborovođa, aranžer, skladatelj, publicist i izdavač notnih izdanja. Aktivno promovira hrvatsku suvremenu glazbu i skladatelje u Britanskoj Kolumbiji. Aktivan je član VancouverProMusica, asocijacije kompozitora Britanske Kolumbije.
Nosilac je Spomenice Domovinskog rata 1990.– 1992. Objavio je niz članaka i uredio brojna notna i fonoizdanja. Priredio obradbe hrvatske pučke i klasične glazbe za različite komorne sa-stave i zbor.

DJELA. Mala suita, za flautu, klarinet, violinu i violončelo, przv. 2008.; Arioso, za flautu, klarinet, violu, violončelo i klaavir, przv. 2009.; Istarski motivi, za violončelo i gitaru, przv. 2009.; Amelita, parafraza na tango temu, za gudački orkestar, przv. 2010.; Lyr, za flautu, udaraljke i plesača, przv. 2010.; Sonatina, za violu solo, przv. 2010.; Tri portreta, za komorni ansambl, przv. 2010.; Improvizacija na koral Gott der Vater wohn’ uns bei, za orgulje, przv. 2011.; Prsten, za jazz band, przv. 2012.; 9 tableau, za komorni ansambl (s tradicijskim kineskim instrumentima), przv. 2012.; Organoleptic Dream, elektronika), przv. 2012.; Šest preludija, za gitaru, przv. 2013.; Voda, zrak i metal, za flautu, violončelo i udaraljke, przv. 2013.; Croquis, za harfu, przv. 2013.; Kamloops fanfare, za cr, tp, tb, btb, przv. 2014.; za 4, za gudački kvartet, przv. 2014.; Improvisata za Hauptwerk, elektronika, przv. 2014.; 4 tableau, za santoor, erhu, Dan Bao i udaraljke, przv. 2014.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh