Novak Penga, Helena

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Našice, 8. srpnja 1979.)

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Našicama (opća gimnazija, Srednja škola Isidora Kršnjavoga) i Osijeku (srednja glazbena škola, teoretski odjel, Glazbena škola Franje Kuhača). Godine 1997. upisala je studij muzikologije i glazbene publicistike na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od prve godine studija bila je državni stipendist A–kategorije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za posebno nadarene studente Republike Hrvatske. Godine 1998. kao zajednički rad H. Novak i K. Lučić objavljena je transkripcija skladbe Petit Jacques Lamberta Courtoysa (kritičko izdanje Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika), a kao student imala je izlaganje Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Našicama

na Znanstvenom skupu »Slavonska glazbena baština« u okviru VIII. Memorijala Dore Pejačević, Našice, 20.–21. 10. 2000. g. Diplomirala je 2002. godine.

Od 2004. do 2005. g. radila je kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Od 2006. do 2008.

g. bila je djelatnik Gradske knjižnice i čitaonice Požega na poslovima dipl. knjižničara–informatora i voditelja novoosnovanog Glazbenog odjela i multimedija. Godine 2006. upisala je studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2007. Godine 2008. dobila je nagradu Zaklade Ljerka Markić–Čučuković (Filozofski fakultet u Zagrebu) za najbolju studenticu bibliotekarstva 2006/07.

Od travnja 2008. g. zaposlena je kao stalni djelatnik Gradske knjižnice Zadar na radnim mjestima voditelja Županijske matične službe za školske knjižnice, u Odnosima s javnošću i organizaciji kulturnih događanja. Tijekom AG 2008./2009. bila je vanjski suradnik u zvanju asistenta za predmet Organizacija informacijskih ustanova na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Uz brojne ostale dužnosti u Gradskoj knjižnici Zadar, voditelj je mjesečne tribine Morski utorak te inicijator i voditelj manifestacije promicanja čitanja Zadar čita. Objavila je niz stručnih radova i priloga u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, Novostima HKD–a, Školskim novinama i dr., a bila je i urednik i autor tiskanih Godišnjih izvješća Gradske knjižnice Zadar za godine 2008., 2009. i 2011. Na brojnim knjižničarskim stručnim skupovima održala je usmena i poster–izlaganja.
U području glazbene publicistike objavljivala je u Cantusu (2000.–02.), Hrvatskom slovu (2001.– 02.), Glasu Slavonije (2003.–04.), WAM–u (od 2001.) i Klasici.hr (od 2011.). Do sada je objavila 80–ak recenzija nosača zvuka, 60–ak glazbenih kritika, dvadesetak koncertnih programa, 3 popratna teksta uz nosače zvuka i dr. Redovni je član Hrvatskog muzikološkog društva (od 1997. g.), Hrvatskog društva skladatelja (od 2012. g.), Društva knjižničara Slavonije i Baranje (2006.– 08.), Društva knjižničara Zadar (od 2008. g.), Hrvatskog čitateljskog društva (od 2008. g.), tajnica Radne grupne za audiovizualnu i multimedijsku građu pri Hrvatskom knjižničarskom društvu (od 2007. g.), član Koordinacije stručnih vijeća Županijskih matičnih službi za školske knjižnice Republike Hrvatske (od 2008. g.) te član Središnjeg stručnog vijeća za matične knjižnice RH (od 2013. g.).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh