Novačić, Zoran

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent (Krapina, 16. rujna 1964.)

Diplomirao je i specijalizirao dirigiranje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Pavla Dešpalja. Na istoj je ustanovi honorarni docent na Odsjeku za pjevanje gdje vodi studij opernih uloga. Dirigira renomiranim domaćim orkestrima, a nastupa i kao klavirski pratilac.

DJELA: Orkestralna: Uskrs stvorenja — »Simfonije svemira«, za veliki orkestar, 2009. (1. stavak Veliki prasak prerada za dva glasovira, 2010.); Simfonija Sv. Franjo Asiški, za simfonijski orkestar, 2013. — Koncertantna: Voda, koncert za violinu i orkestar, 2010. (przv. verzija za klavir, 2014.); Orion, koncert za fagot, gudače i harfu, 2013.; Plejade, koncert za obou, gudače i kristalne zdjele, 2015. — Komorna: Divertimento, za gudački kvartet, przv. 1999.; Zrinjski– varijacije, za flautu, obou i klavir, przv. 3004.; Rosni cvetek, za puhački kvintet, 2004.; Svetomartinjski trio, za klavir, violinu i violončelo, 2004.; Leptiri, za obou, klarinet i fagot, 2014. — Vokalno–instrumentalna: Kajkavska misa, za sole, zbor i orkestar, przv. 2001.; Kajkavski rekvijem, za sole zbor i orkestar, 2002.; Stabat mater, oratorij za dva glasa i gudački kvartet, 2006.; Via crucis, za gudački orkestar i soliste, 2012.; Cantico di frate sole na stihove sv.Franje Asiškog, kantata za veliki orkestar, zbor i soliste, 2013. — Solo pjesme: Jutro u Vela Luci, 6 pjesama na stihove I. Oreba, 2003.; Voćka poslije kiše, ciklus pjesama (D. Cesarić), 2004.; Tišina, ciklus pjesama (D. Cesarić), 2005.; Vjetru, ciklus pjesama (D. Cesarić), 2005.; Svjetlost zvijezda, ciklus sa 14 pjesama za glas i klavir (A. B. Šimić), 2011. — Zborska: Tri crkvene skladbe za mješoviti zbor, 2012. — Scenska: Tajna krapinskega ključa, komična opera, przv. 2000.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh