Njirić, Nikša

Pregledaj djela autora

skladatelj (Dubrovnik, 13. travnja 1927.)

Studij kompozicije završio 1951. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (K. Odak). Od 1955. u Zagrebu nastavnik glazbe na srednjim školama i od 1978. do 1992. profesor na Pedagoškoj akademiji (od 1998. Učiteljska akademija). Piše udžbenike i metodičke priručnike, a bavio se i glazbenom publicistikom.

DJELA. Orkestralna: Simfonija, 1951.; Sinfonietta, 1954.; Scherzo, 1957.; Divertimento za gudače, 1964.; Concertino za 12 gudača, 1978.; Varijacije na pjesmu Crveni makovi N. Hercigonje, 1979.; Sollasol za gudače, 1993.; Omaggio a quarta, 2007.; DEA, ADÉ, 2008. — Za tamburaške ansamble: Diptih; Elegija, 1973.; Praznička rapsodija, 1979.; Na tri, na četiri, na pet, 1994.; Kolendarske varijacije, 1995.; Draganićka suita, 1996.; Tri stavka za ninske tamburaše, 1996.; Tužaljka i kolo, 1996.; Pastorale i capriccio, 1997.; Recitativ i ples, 1997.; Rondo, 1997.; Mala uvertira, 1998.; Mala suita, 1998.; Malo plesa, malo pjesme, 1999.; Uvod i koračnica, 1999.; Balada, 2004.; Dalmatinski scherzo, 2007.; Romanca, 2007.; Tri sitnice, 2008.; Istarski scherzo, 2011. (verzija za gudački orkestar 2014.). — Za mandolinske ansamble: Barcarola, 1997.; Tema s varijacijama, 1998.; Prolog za fra Stipana, 2000.; Cantilena, 2001.; Fantazija, 2002.; Sinfonietta, 2003.; Scherzo, 2004.; Varijacije na pjesmu Ne dirajte mi ravnicu, 2006.

— Koncertantna: Concertino za klavir, gudače i udaraljke, 1957.; Varijacije za obou i gudače, 1964.; Partita concertante za ksilofon i gudače, 1986.; Koncert za klarinet i gudače, 2012. — Komorna: tri gudačka kvarteta, 1950., 1956., 1974.; Suita za flautu i klavir, 1952.; Suita za obou i klavir, 1952.; Suita za fagot i klavir, 1953.; Sonata za klarinet i klavir, 1955. Mali istarski divertimento za 2 oboe i fagot, 1957.; Istarske varijacije za 5 duhača i klavir, 1961.; Dijalozi za klarinet i klavir, 1961.; Pet bagatela za violu i klavir, 1967.; Mikrostavci za violu i klavir, 1968.; Dubrovačka suita, 1969.(prir. za gitarski trio 2001.); Studije za klarinet, rog i gudački kvartet, 1970.; Diptih za flautu, violu i harfu, 1971.; En passant, 3 minijature za klarinet i klavir, 1972.; Razmišljanja i igre za klarinet i klavir, 1972.; Klavirski trio, 1974.; In memoriam pictoris, za duhački kvintet, 1975.; Tri preludija za harfu, 1975.; Divertimento za duhački trio, 1975.; Mala barokna suita za klarinet, violončelo i klavir, 1973.–77.; Hommage à Sorkočević za gitarski trio, 1978.; Tri minijature za violončelo i udaraljke, 1979.; Sonata za violinu i klavir, 1980.; Tri invencije za violinu, obou d’amore i violončelo, 1981.; Sonata za violončelo i klavir, 1982.; Suita medica za klarinet i gudački kvartet, 1988.; Mozaik, 11 minijatura za gitarski trio, 1994.; Pet minijatura za puhački trio, 1997. (za gudački trio, 2013.); Pet stavaka, za violinu i klavir, 1998.; Gitarski trio, 2000.; Suita za 4 violončela (Za Maceka), 2001.; In B, in A, in C, in H, za kvartet saksofona, 2001.; Burleske i elegije, za 3 klarineta, 2002.; Contrasti accelerati, za gudački kvartet, 2007.; II. trio za violinu, violončelo I klavir, 2013.; Teme–varijacije–teme, za gudački kvartet, 2014.; Djeca sviraju, za violu i violončelo, 2014. — klavirska: dvije sonatine (Es–dur, 1948., a–mol), 1953.; Istarski aforizmi, 1964.; Registri, 1983.; Tri sonate (Ommagio a D. Scarlatti), 1985.; Romantične varijacije, 2000.; Niko od jutra do večeri, dječji ciklus, 2000.; Sonata, 2006. — za klavir 4–ručno: Mostovi, 1967.; Sonatina, 1981.; Minutne skice, 2009. — orguljska: Preludij, arija i tokata, 1969.; Varijacije na stari hrvatski koral Rumena prelepa zorja, 1971.; Tri koralna preludija, 1972.–79.; Deset verseta, 1980.–81.; Fantazija Magnificat, 1988.; Musica jubilaris, 1995. — za gitaru: Petrofonija, 2008.; Diptih po Držiću (za 2 gitare), 2010.; Dan uz gitaru, 2014.— Vokalno–instrumentalna i vokalna: Tifusari, kantata za tenor, muški zbor i instrumentalni sastav, 1959.; Pjesme o stablima za ženski zbor i klavir, 1961.; Nad zemljom sjena, za bariton i instrumentalni sastav, 1961.; Ninaj, ninaj, za sopran, tenor i orgulje, 1982. (verzija sa solistima, zborom i orkestrom 1996.); Pedeset mrtvih razreda spava (od 1992. Kantata o prognanoj djeci), kantata za dječji zbor, recitatora i orkestar, 1984.; Kanat brata Sunca, kantata uz gudački orkestar, 1997. — Ciklusi pjesama: Sljepačke pjesme za alt i gudače, 1958.; Lirski triptih za tenor i klavir, 1958.; Japanske minijature za bariton i klavir, 1959.; Jesenje pjesme za bariton i klavir, 1962.; Triptih za Mariju i Za spomen za sopran, alt i klavirski trio, 1990.; — Večernji poj za bariton i orgulje, 1993.; Ljubovanke za mezzosopran i gudački kvartet (i za mješoviti zbor, 1985.), 1993.; Lutanja, 7 haikua za mezzosopran i klavir, 1995.; Vokalize za sopran i klarinet, 2007.; U Gospodina se uzdam (Ps. 31), za bariton i orgulje, 2008. — Zborovi: Dubrovačka kolenda, 1957. (rev. 1997.); Himna zemlji koja raste pod zvijezdama, 1958.; Visoki jablani, 1977.; Poruka bratskih ruku, 1969.; Sužnji, 1971.; Popevka za kaj, 1974.; Praznina, 1975.; Gruda trde zemle, 1976.; Vrnite se, 1977.; Zagorski dvori, 1978.; Zagorska reka, 1979.; Jesenjska mužika, 1980. Ze zagorskih goric, suita, 1981.; Omaggio a Vivaldi, 1981.; Primorski kvadri, 1981.; Ljubičica (s tenorom solo), 1982.; Zviranjek, 1983.; Concerto vocale, 1983.; Teče, teče stezica, 1984.; Veter mračnjak, 1984.; Antunu Mihanoviću, 1985.; Mi, 1985. (za dječji zbor 1973.); Zemlica, 1985.; Misli i štorije, 1985.; Zdravica (V. Ferina), 1986.; Robača, 1987.; Vatrogasec, 1987.; Japina ‘iža, 1988.; Sneg, 1989.; Stara ura, 1989.; Pogovor uz ognjišće, 1990.; Pjesme stoljeća, 1990.; Vinodolski triptih, 1992.; Porečki kanat, 1996.; Letači zlatnog perja, 1996.; Dragotu Gervaisu va spomen, 1997.; Mantinjada pul Ronjgi, 1998.; Pušadorka, 1998.; Dođite, kličimo (Ps. 95), 1998.; Molitva za naše šume, 1999.; Molitva za naše gore, 1999.; Naš domaći glas, 1999.; Vokalofonija, 2000.; Aleluja, 2000.; Zdravica (M. Sinčić), 2001.; Majko Dalmatinko, za ženski zbor, 2002.; Mrtva djevojka, 2003.; Ljubav Božja sveta, 2004.; Salve, Regina, za ženski zbor, 2004.; Božja riječ, 2005.; Tek malo ljubavi, 2005.; Zemlja ljepota, 2005.; Istarski trolist, 2005.; Svjetlosti vječne, 2006.; Vazan, 2007.; Molitva mora, 2007.; Velik je Bog, 2009.; Concerto Aleluja, 2009.; Na zornicu, 2011.; Borovi, 2012.; Četiri brežuljka, 2012.; Pjesma Gospodinova, 2013.; Pisme babe i matere, 2015. — zborovi uz instrumentalnu pratnju: S cugom svaki dan, uz tamburaški orkestar, 1982.; Galženjak, uz tamburaški orkestar, 1983.; Ave Maria, uz orgulje, 1991.; Kantata o prognanoj djeci, uz orkestar (prema kantati Pedeset mrtvih razreda spava), 1991.; Raspela (uz orgulje), 1992.; Poziv bijeloj gospođi (uz gudački orkestar), 1995.; Himna svetom Marku Križevčaninu, uz orgulje, 1995.; Morska zvijezdo, uz klavir, 1997.; Božićni pastorale, uz klavir, 1998.; Hi-man Kristovim očima, uz klavir, 2003. — dječji zborovi (izbor): a cappella: Balada, oko 1955.; Šaljivke, ciklus, 1959. (tri stavka za mješoviti zbor, 1963.); Sjećanja u mramoru, 1971.; Z Gupčevega tronuša, 1972.; Balada o Tounjčici, oko 1975.; Igraljke, 1994. — uz klavir: 10 dječjih pjesmica, 1953.; Pjesmice za malene (i uz orkestar), 1956.; Zmajeve pjesmice, 1957.; Truba zove (i uz orkestar), 1969.; Pjesma za svu djecu svijeta, 1969.; Od proljeća do proljeća, suita, oko 1975.; Bilo i pasalo, ciklus, 1987.; Uspavanka, uz klavir, orgulje ili harfu, 2002.; Čakavske sličice, uz klavir, 2004.— Scenska: Baleti: Cvijeće male Ide, 1960.; Galeb i djevojčica, 1961.; Plesna haljina žutog maslačka, 1964.; Metamorfoze, 1976. Glazbena komedija Dubrovački amori, 1978. — Glazbene priče: Dugonosi Zdenko, 1955.; Zečje pjevačko takmičenje, 1957.; Nad oblakom glava, oko 1975. — Popularne pjesme: Dedek i unuk, 1966.; Zagorski kraj, 1966.; O šumne šume, 1970.; Daleko od zavičaja, 1970.; Našeg šora glas, 1971.; V starinski sobi,1971. (rev. 2004.); Pred povratak, 1972.; Guči, guči, grličice, 1974.; Ljubičica (i u verziji za tenora i mješoviti zbor), 1982.; Srcu mojem mira nema, 1983.; Jesenska popevkica, 1984.; Senja, 2003.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh