Nježić, Vjekoslav

Pregledaj djela autora

skladatelj (Brežice, Slovenija, 25. lipnja 1973.)

Studij kompozicije završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1999. kod prof. Stanka Horvata. Magisterij iz kompozicije i glazbene tehnologije završio 2005. na Fakultetu za umjetnost, medije i tehnologiju u Hilversumu, Nizozemska. Od 1997.–1999. godine bio je stipendist Grada Zagreba, a za akademsku godinu 2003/04. dodijeljena mu je HUYGENS stipendija koju dodjeljuje Nuffic — Nizozemska organizacija za međunarodnu suradnju u visokom školstvu.

Djelovao je kao urednik edicije notnih izdanja Ars croatica HDS–a (2002.–2003.) te glazbeni producent pri snimanju i izdavanju nosača zvuka. Od 2000.–2003. radio je kao vanjski suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Odjel za kompoziciju i glazbenu teoriju). Prvo docent na Sveučilištu u Osijeku, od 2005. docent, a od 2010. izvanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Nagrade: 1996. — Prva nagrada na Međunarodnoj ljetnoj akademiji Beč — Prag — Budimpešta, Semmering, Austrija, za skladbu Springtime, za violinu i violončelo (1996.); Finalist na Concours européen de composition, Amiens, Francuska, skladba Voce me, za ženski zbor (1997.); Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu, za skladbu Suoi piccoli piedi di neve, za čembalo i puhački ansambl (1998.); Diskografska nagrada Porin za najbolju produkciju albuma klasične glazbe Sax+ Zagrebačkog kvarteta saksofona i Itamara Golana (2012.).
DJELA. Orkestralna i koncertantna: Entelecheia, za harmonikaški orkestar, 1990.; Četiri stavka za trinaest gudača,1995.; Movements, za gudački orkestar, 1996.; Sa zvijezdama i mi zapadamo, za mezzosopran i orkestar, 1998., Illuminations, za simfonijski orkestar, 1999.; Traces (The oblivion of sleep), za orkestar i elektroniku, 2001. Edo 2006 triangulum, za komorni orkestar, 2006.; Koga per kange, za gitaru i komorni orkestar, 2006.; Prve note, za komorni orkestar, 2014. — Komorna: Solo za violu, 1995.; Springtime, za violinu i violončelo, 1995.; Strofe Vesne K., za puhački trio, 1997.; Suoi piccoli piedi di neve, za čembalo i puhački ansambl, 1997.; El Nino, za multiinstrumentalista, 1999.; Intro, za puhački kvintet i dva kontrabasa, 1999.; Jakovljev san, za kvartet saksofona i elektroniku , 2005.; S prvim snijegom, za tri violončela, 2007.; Lontano dappertutto, za gudački kvartet, 2007.; Sekvence i ostinati, za violinu, klavir i violončelo, 2008.; Verso ecoico, za puhače 2011.; Septet, za komorni ansambl 2013. — klavirska: Pet komada za glasovir, 1994.; As the Time…, 1998.; Invencija prema Es duru, za klavir, 2013. — Vokalna: Voce me, za ženski zbor, 1997.; Mur bur, za dječji zbor 2015. — Elektroakustička: Vodena lutka, za elektroničku vrpcu, 2002.; Rheyngaerdske kronike, za vrpcu, 2003.; Chronostasis, za devet gudača i elektroniku, 2003.; Flori Temporali, za trubu, orgulje i 8 zvučnika, 2004.; Klik klak, 2012. — Scenska: Glazba za balet Like Another Life, 2004.; Glazba za multimedijski komorni balet Chronostasis, 2005.; Vrata percepcije, glazba za multimedijalnu baletnu predstavu, 2013. — Audio–vizualna: Pljačka ban

ke, 2009. — Filmska: Glazba za film Grau, 2004.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh