Nagy, Zvonimir

Pregledaj djela autora

skladatelj, pijanist, orguljaš (Osijek, 13. prosinca 1978. )

2001. diplomirao je klavir u razredu prof. Damira Sekošana na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a kompoziciju je studirao kod akademika Marka Ruždjaka te potom na Texas Christian University i na Northwestern University, gdje je i doktorirao. Kompoziciju je učio i kod Jayja Alan Yima, Auguste Read Thomas, Tristana Muraila na École Normale de Musique u Parizu, a o komjuterskoj glazbi učio je kod Garyja Kendalla.

Nagy je danas asistent profesor na Sveučilištu u Pittsburgu gdje predaje teorijske predmete i orguljaš je katedrale sv. Josipa u Wheelingu.

Nagrade (izbor): 2. nagrada na Međunarodnom orguljaškom natjecanju César Franck, Haarlem (2010.); Nagrada Iron Composer Prize za skladbu Vox Reginae Organalis, za orgulje i muzičku kutiju (2011.); Nagrada Craig and Janet Swan Sveučilišta u Minnesoti za skladbu Cantus jubilus (2011.); Nagrada na zborskom natjecanju u Chicagu za skladbu Pax aeterna, za soliste i mješoviti zbor a cappella (2012.); Nagrada Simfonijskog orkestra u Seattleu za skladbu Suizen, za shakuhachi flautu i orkestar (2012.).

DJELA: Orkestralna: Angel Antiphons, za orkestar, 2013.; Cantabilamente, za simfonijski orkestar, 2013., rev. 2015. — Koncertantna: Cord[echo]es, koncert za violinu i orkestar, 2011.; Suizen, simfonijska evokacija za shakuhachi flautu i orkestar, 2012., Qualia, sinfonia concertante za orgulje, harfu, timpane i gudače, 2015.

— Komorna: Enchantements, za violinu, violončelo i klavir, 1999., rev. 2013.; … dans un ciel clair, za sopran, violončelo i klavir, 2002., rev. 2014., Iridescence, za obou i marimbu, 2005.; Shadowinds, osam stavaka za duhački kvintet, 2005.; On a Lantern, za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 2005.; Passage of an Icy Dream, za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 2006.; Quasi Rosa, za sopran i orgulje, 2006.; Performativities, pet minijatura za gudački kvartet, 2006.; Intimate Harmonies, za gudački kvartet, 2008., rev. 2011.; Litany of the Self, za 4 violončela, 2009.; Chant of the Spirits, za sopran i udaraljke, 2009.; Laetare Vox, za sopran solo, 2010.; Urban Fragments, tri komada za flautu, klarinet, violončelo i klavir, 2010.; Ayres, za trubu i gudački kvartet, 2011.; Intimate Stream, za gudački kvartet, 2011.; Carried with the Wind, duhački kvintet, 2012.; Angel Annunciation, za violončelo i klavir, 2012.; Epigram varijacije, za 4 violončela, 2014.; Leib und Körper, dva stavka za trombon i orgulje, 2015. — Za solo instrument: Rituals, šest komada za orgulje, 1995.–2007., rev. 2013.; Canon–Inner Self, za orgulje ili klavir, 2007.; Preludes for a Prayer, za orgulje, 2007.; Of the lake I, 2007., rev. 2014. (iz Lake Etudes); Vocalise, za orgulje, 2007., rev. 2014. (verzija za trombon i orgulje iili klavir, 2007.); A Book of Hours, četiri stavka za klavir, 2009.; De harmonia animae, pet studija za orgulje, 2009.; Of the lake II, etida za klavir, 2010. (iz Lake Etudes); Litanies of the Soul, pet komada za orgulje, 2011.; De animae, za orgulje, 2011.; Vox Reginae Organalis, za orgulje i muzičku kutiju, 2011.; Chartres Fantasy, za orgulje, 2012.; Preludes for a Prayer, sedam komada za orgulje, 2012.; Verset, za orgulje, 2012.; Concealments, pet komada za harfu, 2013.; Of the lake III, za klavir solo, 2014. (iz Lake Etudes) — Zborska (a capp. ili uz instr. pratnju): God of Light, za dječji zbor i orgulje, 1994., rev. 2012.; Silence (Z. Nagy), za mješoviti zbor a cappella, 2006.; Call to Prayer (Ch. Welsey), za mješoviti četveroglasni zbor ili troglasni zbor i orgulje, 2007.; Christmas Story (H. Nagy), za četveroglasni zbor i klavir (harfa ili čelesta), 2007.; Caritas, za mješoviti zbor a cappella, 2007., rev. 2014.; Sonoris Vocibus, za mješoviti zbor, 2009.; Cantus jubilus, za soliste i mješoviti zbor a capp., 2010.; Slap (D. Cesarić), za ženski zbor, 2010.; Eyes of Mercy, za mješoviti zbor, 2010., rev. 2013.; Pax aeterna, za soliste i mješoviti zbor a cappella, 2012.; Carol Lullaby, za mješoviti zbor i flautu, 2012.; Eternal Peace, za mješoviti zbor a cappella, 2013.; Mercy Canticles (Z. Nagy), za troglasni mješoviti zbor, violu i orgulje, 2014.; Abide in Love, za mješoviti zbor i instrumentalni sastav (flauta, udaraljke, harfa, orgulje i violončelo), 2014. — Elektroakustička: And so she said II…, zvučna instalacija, 2013.; Kaleidoscope, za klavir, harmoniku i live elektroniku, 2014. verzija za 2 klavira, 2015.; Inner Self II, za tri klarineta i elektroniku, 2015.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh