Matz, Rudolf

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent, violončelist (Zagreb, 19. rujna 1901. — Zagreb, 22. ožujka 1988.)

Studij kompozicije završio 1926. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (B. Bersa); violončelo učio kod U. Fabbrija, J. Tkalčića i V. Humla. Djelovao u Zagrebu: 1925.–40. i 1941.–50. srednjoškolski nastavnik, 1940.–41. i 1950.–72. profesor violončela na Muzičkoj akademiji. Usto predavao na Gradskoj muzičkoj školi u Zagrebu, na Akademiji za glazbu u Ljubljani i vodio vlastiti Glazbeni studio (1930.–41.). Osnovao i vodio Glazbeno društvo intelektualaca (GDI), Zagrebački komorni zbor, Zagrebački komorni orkestar, Zagrebački omladinski komorni orkestar (ZOKOR), Međunarodni omladinski komorni orkestar u Bayreuthu i zbor Zagrebački liječnici pjevači. Bio je dirigent Društvenog orkestra HGZ i Hrvatskog pjevačkog saveza, a nastupao je i kao komorni glazbenik. Znatno je pridonio razvoju glazbenog amaterizma, a bavio se i glazbenom publicistikom i kritikom.

Nagrade: Nagrada Ivan Filipović (1976.); Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1981.).

DJELA. Orkestralna: Zagorska rapsodija, 1929.; Posavski ples, 1936.; Elegija i humoreska za violončelo i gudače, 1938.; Passacaglia za violinu i gudački orkestar, 1943.; Klasični koncert za violončelo, 1959.; Suita za ansambl violončelista, 1950.; Svečani preludij, 1958.; Lirske skice za gudače i obligatni violončelo solo, 1959.; Tema s varijacijama za duhački ansambl, 1959.; Divertimento za ansambl violina, 1959.; Balada za ansambl violina, viola i 2 harfe, 1962.; Koncert za flautu i gudače, 1963. — Komorna: Četiri gudačka kvarteta: I., 1924.; II., Gradišćanski, 1932.; III., Pastoralni, 1935.; IV. u a–molu, 1944., Kvartet za 2 violončela u d–molu, 1950. Balada i Rondo in modo rustico za klavirski trio, 1956.; Pet stavaka za duhački kvintet, 1971. Za violinu i klavir: Sonata, 1941.; Sonatina, 1943.; Varijacije na narodnu temu, 1972. Za violončelo i klavir: 2 sonate, 1941., 1942.; 3 sonatine (C–dur, g–mol, a–mol); Barokni koncert, 1952. (također za 3 violončela i continuo). Za violončelo solo: 11 capriccia u dodekafonskom stilu, 1964.; suita Svjetla i sjene, 1970. Duet za 2 violončela i klavir, 1952.; l2 stavaka za 3 violončela i klavir, 1960.; Sedam skica za rog i klavir, 1964. — klavirska: 2 sonatine (D–dur, G–dur); Scherzo; Svadbena iz Prigorja; Varijacije na narodnu temu; 7 skica; 2 suite; Gora u suncu; Karnevalske impresije. Za djecu: 8 sonatina; 2 etide; Suita; Moj prvi nastup; Sedam latica; Stara ura igra polku; U bašči; Na izletu i dr. Dubrovački akvareli za 2 klavira i recitatora (vlastiti stihovi), 1967. — Scenska: glazbena igra Božićna priča, 1931.; 2 scenske igre na narodni tekst: Ljubilo se momče i djevojče, 1934., Djevojčica vodu gazi, 1938.; 2 scenske kantate: Život Hrvata, 1926. i Vino pije Dojčin Petar, 1938. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Faun, suita za sopran, tenor i mješoviti zbor (V. Nazor), 1922.; 2 trozbora za 2 mješovita i dječji zbor: Molitva i Borba, 1925.; Naša pjesma za muški zbor i duhački orkestar, 1937.; Balada za muški zbor, duhački ansambl i udaraljke, 1972. Mješoviti zborovi: Tri pjesme iz dubrovačke renesanse, 1923.; Zdenac, 1924.; Sunčeva ženidba, 1930.; Jutro, 1932.; Pjesme iz Slavonskog Broda, 1934.; Pjesme iz Turopolja, 1938.; S onu stranu vode Save, 1939.; Svatovska, 1956. i dr. Muški zborovi: Pri svetomu Kralju, 1924.; Epitaf bez trofeja, 1924.; Hrvat, 1929.; Seljačka pjesma, 1936.; Uz prijestolje seljačkoga kralja, 1939.; Kralev sejem, 1940.; Prvi dvori, 1942.; Oda Hipokratu, 1980. i dr. Ženski ili dječji zborovi: Ženidba vrapca podunavca; Tri madrigala; Pet madrigala; Večernja pjesma; S naših polja; Pjesni ljuvene. Solo–pjesme: 24 pjesme na narodni tekst, 1932.–34.; Tri napjeva iz Međimurja, 1936.; Dvije pjesme iz Slavonjje, 1952.; Tri pjesme (D. Domjanić); Dvije pjesme (M. Hirc) i dr. — Crkvena: 6 misa; 2 kantate; Božićna kantata, 1938. Posljednja večera, 1939. Harmonizacije hrvatskih božićnih popijevaka. Obradbe narodnih napjeva. — Instruktivna: Prvi nauk o glazbi, 1939. (IV. izd. 1940.); Vježbe za solfeggio i diktat, 6 sv., 1936. (VII. izd. 1962.); Osnovna škola za klavir, 1936. (IV. izd. zajedno s L. Šabanom, 1952.); Prve godine violončela, 32 sv., 1947.–62.; Vježbe za kulturu desne ruke gudačkog orkestra. Predavanja; članci; kritike.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh