Majer, Milan

Pregledaj djela autora

skladatelj, glazbeni kritičar, pijanist (Zagreb, 24. kolovoza 1895. — Zagreb, 1. siječnja 1967.)

U Zagrebu završio studij prava s doktoratom; glazbu učio u školi Hrvatskoga glazbenog zavoda i privatno. God. 1915.–46. sudac, 1946.–56.

direktor ZAMP–a u Zagrebu; ujedno je 1923.–

41. bio glazbeni kritičar dnevnika Morgenblatt, Zagreber Tagblatt i Obzor te 1931.–41. glavni tajnik Udruženja jugoslavenskih muzičkih autora (UJMA) i 1930.–41. pijanist u Zagrebačkom komornom triju. Nastupao je i kao klavirski pratilac i orguljaš.

DJELA. Orkestralna: Sinfonietta za gudače, 1948.; Uvertira veseloj igri, 1950. — Koncertantna: Koncert za klavir i orkestar, 1942. (nova verzija 1962.). — Komorna: Gudački kvartet u d– molu, 1942.; Sonata za violončelo i klavir, 1944.; Sonata za violinu i klavir, 1949.; — klavirska: Tri stavka, 1943.; Sonatina, 1947.; Pet klavirskih minijatura, 1963. Tri preludija za orgulje. –Vokalna: solo–pjesme i zborovi; masovne i borbene pjesme (Željezničarska pjesma, Mi smo sinovi junaka, Naša vojska). Glazba za djecu. — Crkvena: 2 mise; crkvene skladbe.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh