Magdić, Krešimir

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent, violist, melograf (Zagreb, 13. siječnja 1952.)

Poslije 1960. živi u Dubrovniku gdje završava Višu pomorsku školu stječe stručni naziv inženjera pomorsko–nautičke struke i zvanje pomorskog časnika trgovačke mornarice. Usporedno uči violinu u Umjetničkom školskom centru Luke Sorkočevića, a potom završava prvi stupanj i apsolvira drugi stupanj studija violine i glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Zdravka Cobenzla.

Od 1978. do 1993. ravna glazbenim sekcijama Folklornog ansambla Linđo u Dubrovniku. Domovinski rat provodi kao glazbenik i hrvatski branitelj zajedno sa svojim sugrađanima u opkoljenom i granatiranom Dubrovniku; u tom razdoblju sklada i praizvodi oratorijsku inkantaciju Hommage à S. S. Kranjčević. Od 1994. violist je u Dubrovačkom simfonijskom orkestru a narednih desetak godina honorarni je urednik narodne glazbe na Hrvatskom radiju. Od 1994. godine dirigent je tamburaškog zbora na svečanim božićnim bogoslužjima u dubrovačkoj crkvi Svih Svetih Domino.

Osnivač je i voditelj klapa Maestral (1969.–78.), Linđo N, (od 1978. — 2010.) te Ansambla za hrvatsku ranu glazbu Cappella Ragusina (od 1983. — 2010.). Aktualni je glazbeni voditelj klapa Oštro (od 2004.) i Subrenum (od 2009.). Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu prisutan je od 1970. i u različitim natjecateljskim kategorijama dobitnik je brojnih nagrada. Kao autor, glazbeni voditelj i član klape Linđo N predstavljao je klape s područja Dubrovačke biskupije u pohodu Festivala dalmatinskih klapa Kaptolu (1994.) i pohodu Festivala dalmatinskih klapa Omiš poglavaru Rimokatoličke crkve Ivanu Pavlu II. u Vatikan 1997.

Na FDK u Omišu priređuje u tri navrata autorske večeri (1988., 1999. i 2004.). Osim na FDK Omiš, skladbe i obradbe mu pobiru brojna odličja i na drugim festivalima. Posebno skrbi o hrvatskoj crkvenoj glazbenoj baštini, prikupivši i obradivši do sada stotinjak marijanskih, korizmenih i božićnih pjesama i kolendi, o čemu svjedoče brojni nosači zvuka i četiri dokumentarna filma u produkciji HRT. (Autorska večer

K. Magdića, 1988., red. F. Mozetić; Božić ide uz ulicu, 1997., red. A. Pavlovski; Čovjek s lutnjom, 2004., red. D. Dovranić; Krešo Magdić — Pisme o’ vrimena, red. V. Koščević, 2009.)
Član je više strukovnih udruga i društava.

Nagrade (izbor): brojne nagrade na Danima duhovne glazbe Cro Patria u Splitu i na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu; Jubilarna spomen–plaketa 1000. Feste sv. Vlaha / Dubrovnik 972.–1972. (1972.); Jubilarna spomen–plaketa Dubrovnik koncerta (1984.); Plaketa Dubrovnika (1989.); Nagrada Orlando za najbolje glazbeno ostvarenje na 42. dubrovačkom ljetnom festivalu (1991.); Plaketa Hrvatske glazbene unije (1999.); Omiška stina, priznanje Festivala dalmatinskih klapa Omiš (2004.); Diskografska nagrada Porin za najbolju folklornu pjesmu U zemju latinsku (2007.); Plaketa Hrvatskog društva skladatelja u povodu 40–e obljetnice umjetničkog rada (2008.); Nagrada Dubrovačko–neretvanske županije (2009.); Nagrada za životno djelo Dubrovačko–neretvanske županije (2012.); 1. nagrada za skladbu Credo, Međunarodno natjecanje za nove skladbe za ženski ili muški zbor Lipanjski zvuci, Petrinja (2013.). Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi (2012.).
DJELA: Vokalno–instrumentalna i vokalna: Otče naš, za mj. zbor, obou, klarinet i gitaru (Lekcionar Bernardina Splićanina 1495.), 1995.; Divici Mariji (M. Marulić), za sopran solo, muški zbor, recitatore i orgulje, 2003.; Hommage à S. S. Kranjčević (S. S. Kranjčević), oratorijska inkantacija za recitatore, bariton solo, zbor, orkestar i obligatne instrumente, 1991. — Zborska: — za mješoviti zbor: Zdrava si Marijo (M. Marulić), 2000.; Božić na moru (J.Fiamengo), 2003.; Lucija iz Jurandvora (J.Fiamengo), 2009.; Odziva se Zvane (J. Fiamengo), 2010.; Pssst (J.Fiamengo), 2011.; Gloria (Liber usualis misae et officii / Descle`e & socii, Romae 1958), 2012. — za komorni zbor: Kamo ideš Gospode (J. Mikuš), 1998.; Lauda (J. Fiamengo), 2004.; Bijeli otac (J. Fiamengo), 2005.

— za ženski zbor: Siđi k nama majko naša, za ženski zbor (autor), 1997. (za klapu 2010.) — za muški zbor: Credo, 2013. — Za klapu: Gospodine smiluj se, 1969.; Zbogom ostaj (K. Magdić), 1969.; Siđi k nama majko naša (autor), 1970.; Barkarijol (S. Stražičić), 1971.; Cvijete moj ljuveni (S. Stražičić), 1971.; Pjevajte anđeli, 1971.; Himna sv. Vlaha, 1972.; Bidne bile (nar.), 1972.; U Pere na kominu

(A.

Nižetić), 1972.; Dubrovnik spava (I. Vojnović/K. Magdić), 1973.; Majka mi te daje (nar.), 1974.; Pjesma jednog maestrala (J. Čupić), 1974.; Moja družba (A. Nižetić), 1976.; Mornarev san (K. Magdić), 1976.; Tija bi te jubit mala (I. Sušić), 1977.; Šaljiva divojka (nar.), 1978.; Kampošonto (A. Nižetić), 1979.; Galiotova pesan (V. Nazor), 1980.; Odiljam se (Dž. Držić), 1983.; Tako sam vidila majku (Z. Artuković), 1983.; Deveta ura (M. Jerinić), 1984.; Ragusa (L. Paljetak), 1985.; Ribarska noć

(A.

Nižetić), 1985.; Sušna zikva na školju (S. Govorčin), 1985.; Jur ni jedna na svit vila (H. Lucić), 1985.; Derviš

(S. Đurđević), 1986.; Pisma za moju babu (M. Popadić), 1986.; Na Mihajlu (I. Vojnović), 1988.; Zbogom ostaj (K. Magdić), 1988.; Sretan ti rođendan draga (K. Magdić), 1988.; Sutra će te ponit (J. Fiamengo), 1990.; Djevo, djevo

što mi ljubav kratiš (nar.), 1990.; Di su moji zagrljaji (Š. Vukman), 1990.; Moja kuća (M. Popadić), 1990.; More

(J.

Pupačić), 1990.; Oriđinali (L. Paljetak), 1990.; Ova noć (D. Mojaš), 1990.; Zora mi ne svane (J. Fiamengo), 1990.; Misao svijeta (S. S. Kranjčević), 1992.; Zaziv protiv zloduha (J. Fiamengo), 1992.; Kad mi bude leći (J. Fiamengo), 1993.; Ruko moja što si takla (J. Fiamengo), 1994.; Lanterna na škoju (I. Oreb), 1994.; Misa dalmatinska, 1994.; Malome Ivanu (R. Kovačić), 1995.; Turanj

(J.

Fiamengo), 1995.; Naši stari (J. Fiamengo), 1996.; Himna sv. Vlaha 1972 (K. Magdić), 1997.; Kad umire težak

(J.

Fiamengo), 1998.; Moj brodiću (I. Oreb), 1998.; Pokoj vični srcu tvome (P. Vulić), 1998.; Injoštar (J. Fiamengo), 1999.; Nesriknja jubav (I. Sušić), 1999.; Poslanica Hanibalu (J. Fiamengo), 2000.; Naresla je tutuvica (J. Fiamengo), 2000.; Malo moje more (J. Fiamenego), 2001.; Gajeta (J. Fiamengo), 2001.; Da mi se providi (J. Fiamengo), 2002.; Mladost, ludost (I. Oreb), 2003.; Za reći rič pravu

(J.

Fiamengo), 2003.; Zvun se zalohol (J. Fiamengo), 2004.; Siđi k nama majko naša (K. Magdić), 2004.; U zemlju latinsku (J. Fiamengo), 2005.; Škoj od nespokoja

(J.

Fiamengo), 2006.; Pisma o’ vrimena (J. Fiamengo), 2007.; Plač Marka Kočine (A. Draginić Šaška), 2008.; Lipe san ti govorila riči (S. Klanac Tulić), 2008.; Međa do neba (B. Vodopija), 2009.; Vrime gre niz savurnol (J. Fiamengo), 2009.; Gospa gusarica (J. Fiamengo), 2009.; Kantano vrime (J. Fiamengo), 2010.; Već izgledom samim povijest će ti zborit (J. Fiamengo), 2010.; Večernja

(J.

Fiamengo), 2011.; Materina svića (J. Fiamengo), 2011.; Ka paver u svići (J. Fiamengo), 2012.; Sliku tvoju ljubit ću (fra B. Vuleta), 2013.; Kad bi se povuklo more (J. Fiamengo), 2013.; Slimenski memento (J. Fiamengo), 2013.; Lozi materi (P. Obad), 2013.; Ako pustin suzu (J. Markov), 2014. — Za gudačke, mandolinske i tamburaške orkestre: Stari župski ples (zapis: F. Ks. Kuhač) za tamburaški orkestar, 1973.; Šokački plesovi za tamburaški orkestar, 1978.; Dubrovačka kontradanza — Pobjeda (zapis: F. Ks. Kuhač) za tamburaški orkestar, 1981.; Hvarski pučki ples / Po staru gradsku (zapis: F. Ks. Kuhač) za lijericu i tamburaški orkestar, 1981.; Brački tanci (zapis:

V.

Bersa) za mandolinski orkestar, 1985.; Contradanza Povijuša / Poviruša (zapis: F. Ks. Kuhač) za mandolinski orkestar, 1985.; Kolo Sv. Tripuna, za mandolinski orkestar, 1985.; Dalmatinski plesovi za mandolinski orkestar, 1989.; Pjesma Dubrovniku za mandolinski orkestar, 1989.; Dubrovačka kontradanca — Ragusea (zapis: F. Ks. Kuhač) za mandolinski orkestar, 1989.; Andante (L. Sor

kočević) za mandolinski orkestar, 1989.; Dubrovačka božićna pastorala (zapis: Luiggi Bizzaro, Dubrovnik 1824. g.) za tamburaški orkestar, 1999.; Mojsije — potpuri, za mandolinski orkestar, 1999.; Pjesni ljuvene / Na način starih, za gudače, 2006.; Dalmatinska, za gudače, 2007.; Dubrovačka suita za mandolinu i simfonijski orkestar, 2011. — Obradbe: — vlastite skladbe za zbor (klapu) i simfonijski orkestar: Himna sv. Vlaha 1972, 2007./2011.; Dubrovnik spava, 2011.; Ako sada spavaš, 2011.; U svakom snu, 2011.; Poželimo si sada, 2011.; Ova noć, 2011.; Zbogom ostaj, 2011.; More, 2011.; Sitite me dragi moji, 2011.; Tija bi te jubit mala, 2011.; Zora mi ne svane, 2011.; Tako sam vidila majku, 2011.; Ako sada spavaš, 2011.

— stotinjak izvornih narodnih napjeva iz Dalmacije za klape i zborove; stotinjak pučkih crkvenih napjeva iz raznih krajeva Hrvatske za sole, zborove ili klape sa ili bez pratnje (božićne pjesme, kolende, korizmeni napjevi, marijanski napjevi i dr.). Razno: Uspavanka u šumi (G. Vitez), 1976.; Otče naš II, za klapu ili zbor, 1994.; Međa do neba (B. Vodopija), 1995.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh