Leverić Špoljarić, Nataša

Pregledaj djela autora

muzikologinja

(14. listopada 1972.)

Studij muzikologije i glazbene publicistike završila 1995. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1996. do 2001. godine radila u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Glazbenom odsjeku Filozofskog fakulteta u Puli, Sveučilište u Rijeci. Zaposlena u Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu kao profesor povijesti glazbe (od 2008.). Surađivala s Koncertnom direkcijom Zagreb i Muzičkim informativnim centrom, Cantusom d.o.o. i Hrvatskim društvom skladatelja te Trećim programom Hrvatskoga radija. Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Objavila je znanstvene i stručne radove, članke i recenzije, autorica je tekstova za koncertne programe i nosače zvuka te nekoliko ciklusa emisija. Bila je sudionicom međunarodnih muzikoloških i glazbeno–pedagoških simpozija. U muzikološkom radu upozorila je na zaboravljene opuse Josipa Mandića i Huga Tomicicha, bavila se ostavštinom Slavka Zlatića i Ivana Zajca, sudjelovala u revitalizaciji violine King Guarnerija del Gesùa, a u posljednje vrijeme daje priloge području glazbene pedagogije.

RADOVI: Zajčeva skladateljska produkcija od 1855. do 1862., u: Zbornik radova s Međunarodnoga muzikološkog skupa »Rani Zajc : Rijeka — Milano — Rijeka (1832. — 1862.)«, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Rijeka, 1998.; Josip Mandić (1883.–1959.)

tragovi, u: Zbornik radova s Prvog međunarodnog muzikološkog skupa »U znaku Carlotte Grisi«, Pučko otvoreno učilište — Universita popolare aperta, Novi-grad — Cittanova, 1999.; Josip Mandić (1883.–1959.)

tragovi, Arti musices, 30/1, Zagreb, 1999.; Jedan promicatelj djela Antonija Smareglie: Hugo Tomicich, u: Zbornik radova s Drugog međunarodnog muzikološkog skupa »Antonio Smareglia i njegovo doba«, Polivalentni kulturni centar Istarske županije, Novi-grad — Cittanova, 2000.; Josip Mandić (1883.–1959.)

tragovi, u: Odjeci glazbene prošlosti. Zbornik »Ivan Matetić Ronjgov«, sv. 6, Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo, Ronjgi, 2002.; Ivan Matetić Ronjgov i »muzički folklor Istre, Hrvatskog primorja i sjeverojadranskih otoka« — najčešće teme u publicistici Slavka Zlatića, u: Odjeci glazbene prošlosti. Zbornik »Ivan Matetić Ronjgov«, sv. 6, Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo, Ronjgi, 2002.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh