skladateljica (Zagreb, 15. studenoga 1912. — Zagreb, 2. siječnja 1982.)

Studij klavira završila na Muzičkoj akademiji u Zagrebu; kompoziciju učila privatno u Zagrebu i Salzburgu. Od 1943. bila je profesorica klavira na Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Kao pijanistica izvodila vlastita djela.

DJELA. Orkestralna: Koncert za klavir i orkestar, 1944. (orkestriran 1956.); Groteska; Simfonijski ples, 1950. — Komorna: Ples sablasti za violončelo i klavir, 1968.; Jesen za flautu i harfu; Nokturno za klavirski trio; Četiri bagatele za harfu i gudače, 1974. — klavirska: Dva nokturna; Zagorski ples, 1940.; Groteska, 1944.; Suita; Sonatina, 1947.; Tri preludija, 1947.; Istarska barkarola, 1948.; Šest preludija, 1952.; Dva preludija i fuge, 1953.; Na ladanju, ciklus; Tri valcera; Sedam krokija, 1961.; 8 etida, 1980. i dr. — Scenska: Kastavski kapetan, opera, 1955. — baleti: Lažni vitez, 1960. Nijeme sjene. Scenska glazba za kazalište lutaka i dječje kazalište: Pospanko i zmaj, 1957.; Plesne skice, 1952.; Kako je Vilko postao pionir, 1957.; Cvijet života, 1950. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Dvije Vidrićeve za sopran i orkestar, 1940.–47.; Tri istarske za alt i komorni orkestar, 1947.; Slavonija za alt i orkestar, 1960. — Zborovi: Dvije istarske, 1948.; Dvije istarske na Brajšin način, 1950.; Dvije istarske iz Pazina, 1952.; Mi za ženski zbor, 1956.; Pet ruskih pjesama za dječji zbor, 1959. — Solo–pjesme: ciklusi: Pet istarskih pjesama, 1948.; Neizrečeno, 1954.; Crna maslina, 1959.; Nepoznatim stazama, 1960.; Otuđen san, 1962.; Bezimenoj, 1970. pojedinačni naslovi: Murve, 1940.; Oblak se gubi, 1940.; Utjeha kose, 1940.; Ruke bolesnog mladića, 1942.; Vuz put, 1942.; Agnus Dei, 1942.; Jagode i Jabuke, 1942.; Lan, 1942.; Prosula se sunčina, 1974.; Če i krova ni, 1981. Glazba za djecu.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh