Klinčić, Željko

Pregledaj djela autora

skladatelj

(Slavonski Brod, 15. lipnja 1912. — Zagreb, 2. listopada 2004.)

Diplomirani inženjer arhitekture; studij kompozicije završio 1939. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod Krste Odaka. Kao arhitekt radio u Zagrebu i Splitu. Bavio se i glazbenom kritikom.

DJELA. Orkestralna: Intrada i fuga, 1937.; Divertimento za gudače br. 1 i 2, 1943., 1981.; 3 simfonije, 1986., 1989., 1989.; 2 suite za orkestar, 1986., 1994.; Sinfonietta o Trogiru, 1987.; Passacaglia za gudače, 1992.; Zgarišta, simf. slika, 1994.; Lento za gudače, 1995.; Uvertira baroknoj drami, 1995. — Koncertantna: Koncert za gitaru i komorni orkestar, 1958.; Koncert za altsaksofon i gudače, 1992. –Komorna: 4 gudačka kvarteta, 1936., 1945., 1982., 1994.; Sonata za klarinet i klavir, 1953.; Trio za flautu, violu i gitaru, 1955.; Trio za obou, klarinet i fagot, 1982.; Sonata za violinu i klavir, 1988.; Trio za violinu, violončelo i klavir, 1990.; Sonata za flautu i klavir, 1994.; Sonatina za 2 gitare, 1995.; Suita za orgulje, 1938.; 2 sonate za klavir, 1939.; 1987. Skladbe za klarinet solo i za gitaru. — Vokalno–instrumentalna: kantata Ugljenarova noć, 1952.; Pod maslinom, šest minijatura za sopran, mješ. zbor i orkestar, 1981.; Tri pjesme za sopran i orkestar, 1982.–83.; Tri pjesme za bas i orkestar, 1983.; Dva nokturna za bariton i orkestar, 1986.i dr.

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh