Kirigin, Ivo

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent, glazbeni pisac (Zadar, 2. veljače 1914. — Zagreb, 21. listopada 1964.)

Studij kompozicije i dirigiranja završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu; usavršavao se u Rimu i Sieni. God 1940.–42. dirigent Splitske opere, 1942.–46. na istom položaju u Zagrebu; ondje je 1946.–55. bio šef glazbenog odsjeka Jadran–filma i 1955.–62. direktor Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Bavio se i glazbenom kritikom.

Nagrade: Savezna nagrada (1947.); Nagrada grada Zagreba (1954./55.).

DJELA. Orkestralna: Suita., 1939.; Vesela. predigra., 1942.; Dramatska predigra, 1947.; Simfonija, 1950.; Simfonijska poema. (Kameni horizonti), 1955.; Pet stavaka za gudače, 1958.; Concertino za klavir i orkestar, 1946. — Komorna: Tri skice za gudački kvartet, 1941.; Mala suita za violončelo i klavir, 1941.; Capriccio za violinu i klavir, 1947.; Suita za duhački kvintet, 1956. — klavirska: Dvije male suite po narodnim temama, 1942.; Preludij i fuga na ime BACH, 1944.; Poema, 1948. — Scenska: Baleti: Grubiša se ženi, 1961. i Susreti, 1962. Scenska i filmska glazba.

— Vokalno–instrumentalna i vokalna: Kantate: Poziv u kolo, 1944.; Pjesme o zemlji, 1952.; Poema o zastavi 1959.; Vrata pobjede, 1961. Solo–pjesme i zborovi; masovne i borbene pjesme; obradbe narodnih napjeva za različite sastave. — Spisi: Muzika — idejno–umjetnička komponenta u filmu, Film, 1948., 8–9; Odnos muzike prema ostalim komponentama u filmu, Muzičke novine, 1946., 6; O »nacionalnom« i »anaaionalnom« smjeru u muzičkom stvaralaštvu, ibid., 1952., 3; O nekim pitanjima muzičke folkloristike, ibid., 1952., 18; Some theoretical statements on the art of musical folklore, Journal of the International folk music council, 1952., IV; Tone series of serbian pipes (s A. Gojković), Ethnomusicology, 1961.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh