Juričić, Vedrana

Pregledaj djela autora

muzikologinja, knjižničarka (Zagreb, 15. lipnja 1954.)

Diplomirala je dvopredmetni studij muzikologije (A) i talijanskog jezika (B) 1978. na Muzičkoj akademiji i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala informacijske znanosti, smjer knjižničarstvo 1986. godine obranom teme Glazbene knjižnice u Zagrebu. Od 1978. do 1992. radi u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u Zagrebu, od 1992. do 2006. u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, od 2006. do danas u Knjižnici HAZU kao upraviteljica. Bavila se interdisciplinarno muzikologijom i knjižničarstvom, posebno područjem obrade notnih izvora. Danas se bavi digitalizacijom građe i razvojem digitalnih repozitorija. Niz godina surađuje na znanstvenoistraživačkom projektu Sređivanje i obradba glazbenih izvora u Hrvatskoj te na međunarodnom projektu RISM A/II (Répertoire international des sources musicales). Od 2008. do danas koordinira Digitalnom zbirkom HAZU (DiZbi.HAZU na adresi dizbi.hazu.hr), za koju je od 2013. do kraja siječnja 2016. kontakt osoba u EU projektu Europeana Cloud (eCloud). Projekt omogućuje da se digitalizirana kulturna i znanstvena baština HAZU priključi najvećoj europskoj digitalnoj knjižnici Europeani.
RADOVI. Knjige: Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba / Guide through music libraries and collections in Zagreb (sastavila i ur.), Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Zagreb 1997.; Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama, (suautor S. Vukasović–Rogač), Benja, Rijeka 1998.; Katalog muzikalija Benediktinskog samostana sv. Petra u Cresu / Catalogue of music manuscripts and prints in the Benedictine Convent of St. Peter in Cres, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2000. — Članci (izbor): Hrvatsko operno stvaralaštvo i njegovi književni izvori i predlošci, Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU 4/8, 1978.; Josip Andreis — bibliografija (koautor S. Miklaušić–Ćeran), Arti musices 13/1, 1982.; Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 32/1–4, 1989.; Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU, Arti musices 24/2, 1993.; Ostavština Ladislava Šabana u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, Kaj 29/1–2, 1996; Conversion of Musical Data Sources from ISIS to PIKaDo (koautor dipl. ing. Sand Bakija), INFO RISM 8, 1997.; obj. i u Arti musices 29/1, 1998.; Krsto Odak — stanje ostavštine (koautor Tatjana Čunko), Krsto Odak — život i djelo, Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatski glazbeni zavod, Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb 1997.; Testiranje sintaktičkoga sustava za označivanje predmeta na primjerima iz glazbene literature, Predmetna obradba — ishodišta i sljednice, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 1998.; Dostupnost glazbenih baza podataka korisnicima u Hrvatskoj, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41/1–2, 1998.; Il ruolo e il significato dei supplementi musicali nella rivista Sv. Cecilija — una rassegna bibliografica completa e commentata, Zagreb 1094–1994 — Zagreb

i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura, HMD, Zagreb 1998.; Kompjutorizacija RISM A/II projekta u svijetu i u Hrvatskoj, Glazba, riječi, slike — svečani zbornik za Koraljku Kos, HMD, Zagreb 1999.; Glazbeni arhivi u Istri — stanje i perspektive sređivanja, Zbornik sa drugog medjunarodnog muzikološkog skupa »Iz istarske glazbene riznice« — Antonio Smareglia i njegovo doba, Polivalentni kulturni centar istarske županije, Grožnjan 2000.; Internetom do notnog zapisa, 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 2002.; Prijedlog posebnoga sustava za kodiranje glazbenih primjera Josipa Jerneja, Glazba i baština

— zbornik u čast Lovri županoviću, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik 2002.; Hrvatski web prostor kao izvor znanja za glazbu, Specijalne knjižnice — izvori i korištenje znanja, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 2003.; Pretraživanje informacija iz područja glazbe, Arti musices 36/1, 2005.; Zvučni zapisi skladbi Ivana Padovca, Ivan Padovec (1800–1873) i njegovo doba, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006.; Mozart na internetu, Republika, 62 (2006), 1; Model baze podataka digitaliziranih notnih izvora na primjeru opusa Božidara Kunca, Božidar Kunc (1903. — 1964.): život i djelo, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007.; Kronologija rada Akademijine Knjižnice, Moguš, Stuparić, Juričić: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. —2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009.; Josip Andreis, kronologija, Arti musices, 40, 1/2, 2009.; Crnković, K., Juričić, V., Polak Bobić, K. Digitalna zbirka knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 1. — 4. travnja 2009, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 2010.; From Music Archives to the Database — Croatian Experience, RISM : wissenschaftliche und technische Herausforderung musikhistorischer Quellenforschung im internationalen Rahmen, Olms, Hildesheim [etc.], 2010.; Juričić, V.–Crnković, K. U potrazi za baštinom — Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Muzeologija 2011./2012., 48/49; Digital collection of Croatian Academy of Sciences and Arts, Review of the National Center for Digitization, 2012, 21, dostupno na: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/21/ncd21065.pdf [2012–06–05]; Ujedinjeni u različitosti — himne Europske unije, Kulturna baština Klanjca — u susret Kući europskih himni, Klanjec, Kulturni centar, 2013.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh