Josipović, Ivo

Pregledaj djela autora

skladatelj, pravnik (Zagreb, 28. kolovoza 1957.)

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je (1980.) i doktorirao pravo te do 2010. radio kao profesor kaznenoga procesnog prava i međunarodnoga kaznenog prava. Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova u zemlji i u inozemstvu, autor je ili koautor više zakonskih projekata, sudionik međunarodnih diplomatskih i stručnih konferencija; zastupao je Hrvatsku pred međunarodnim sudovima.

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je kompoziciju u razredu prof. Stanka Horvata (1983.). Više godina radio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao honorarni docent. Od 1987. do 1989. prvi je potpredsjednik Svjetske federacije Muzičke omladine. Od 1987. do 2000. bio je glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, a od 1991. do 2009. direktor Muzičkog biennala Zagreb, međunarodnog festivala suvremene glazbe.

Član je više umjetničkih, stručnih i znanstvenih udruga i tijela u zemlji i inozemstvu. Izabrani je član World Academy of Art and Science.

Autor je nekoliko knjiga i 85 znanstvenih i stručnih radova, kako u domaćim tako i u inozemnim časopisima te autor ili koautor velikog broja hrvatskih zakona, a zemlju je zastupao i pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i Međunarodnim sudom pravde (ICJ).

2003. izabran je za zastupnika u Hrvatskom saboru, a u siječnju 2010. za predsjednika Republike Hrvatske. Dužnost je obnašao do 19. veljače 2015.

Nagrade: Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1978.); Nagrada Sedam sekretara SKOJ–a (1981.); Prva nagrada žirija i prva nagrada publike na Međunarodnom natjecanju Muzičke omladine (1985.) i Nagrada Europske radijske unije za najbolju skladbu za skladbu Samba da camera (1985.);. Nagrada Pajo Kolarić za skladbu Drmeš za Pendereckog (1987.); Diskografska nagrada Porin za skladbu Samba da camera (1999.) i za skladbu Hiljadu lotosa, za mješoviti zbor i instrumentalni ansambl (2000.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja za skladbu Tuba ludens, za tubu i orkestar (2002.).

— Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.).

DJELA. Orkestralna:– za simfonijski orkestar: Diptih, 1981.; Epikurov vrt, 1984.; Pater Perotinus Millenium Celebrat, 1999. — za gudački orkestar: Passacaglia i fuga, 1979.; Samba da camera, 1985.; Samba brevis, 2002. — za tamburaški orkestar: Drmeš za Pendereckog, 1986.; — za harmonikaški orkestar: Pro musica, za harm. ork. i udaraljke, 1985.; Ditiramb, 1987. — Koncertantna: Dernek, za dva čembala/klavira, udaraljke i gudače, 1988., Tuba ludens, za tubu i orkestar, 2001. — Komorna:

klavirska: Sonatina, 1977., Varijacije, 1980., Igra staklenih perli, 1986., Jubilus, 1992.; Etide za crtani film, 1998., Diabolezza, 2005. — za solo instrument: Preludij i fuga za rog, 1980., Enypnion za harfu, 1983., Amfore za gitaru, 1987., ARAMbesque, za harmoniku (i verzija za dva klavira), 1988., Zagreb Rag, za čembalo, 1989.; Nimbus, za harfu, 2002.; Šuma koja sluša, za čembalo, 2007.; Lichtenstein pop art, za orgulje, 2009. — razni sastavi: Duo za violinu i violu, 1978., Per fiatti, za duhački kvintet, 1980., Quartetto rusticano, za gudački kvartet, 1982.; Czardasz, za puhački kvintet, 1988., Canzonetta, za violinu i klavir, 1990., Žalobni pjev, za violinu i klavir, 1994., A tre, za trio gitara, 1996., LauRos, za violinu i gitaru, 1998., Allegro minimo, za kvartet gitara, 2000., Musicam psalite, za gudački kvartet, flautu, klarinet, trubu, klavir i udaraljke, 2002.; Passo sempio, za klavir četveroručno, 2003.; Balo di skova, quartetto a due, za violinu, flautu, klavir i udaraljke, 2004.; Ars diaboli, za gudački kvartet, 2007.; Samba pe voce e chitarre, 2008.; Claricula, za flautu i harfu, 2009. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Dvije minijature za glas i klavir (G. Vitez), 1978.; Susreti u snima, ciklus za mezzosopran i gudački orkestar na tekstove stare japanske lirike, 1979.; Najlepši cvet, za sopran i instrumentalni ansambl, 1982.; Čovjek i smrt, kantata za mezzosopran, bariton, bas, mješoviti zbor i orkestar (. Franičević–Pločar), 1983.; U samoći, minijatura za ženski glas i gitaru (A. Cesarec), 1983.; Mame i bake, za dječji zbor, harfu, vibrafon i udaraljke (R. Zvrko), 1986.; Hiljadu lotosa za zbor i instrumentalni ansambl na tekstove stare indijske poezije, 1987. — zborovi: Dva mješovita zbora (Slika, Nacrtaj krug —

M.

Kovačićek), 1981.; Pjesma zemlji (M. Kovačićek), za mješoviti zbor, 1982.; Agnus belli, mješoviti zbor, 1984. — Glazba s vrpce: Lola, 1984.

 

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh