novinar, skladatelj, pjesnik (Ivanec, 21. ožujka 1933. — Ivanec, 4. svibnja 2011.)

Diplomirao je ruski jezik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu; glazbu učio privatno i na Pedagoškoj akademjji. God 1962.–1971. učitelj ruskoga i hrvatskog jezika u Druškovcu te hrvatskog i harmonike u Ivancu; od 1971. do umirovljenja 1998. glazbeni je urednik i novinar urednik na Radio–Ivancu.

DJELA. Za harmonikaški orkestar: Mala suita na narodne teme, 1971.; Fantazija i fuga (trskp. A. Vidakovića), 1971.; Harmonikaški orkestri, 1–2, 1991. — Za tamburaški orkestar: Varaždinske suite, 1–3, 1983.; Ivanečke suite, 1–2, ¸1991.–2002.; Tamburaška fuga, 2002.; Lijepa Kata, 2003. — Za solo instrument: harmonika: Sonatina, 1972. (za harmonikaški orkestar, 1991.); Koncertantne skladbe na narodne teme, 1977.; Pod Ivanščicom (potpuri), 1990.; Minijature i druge male skladbe, 1991.; Narodne pjesme i plesovi, 1991. Obradbe za harmoniku: Izbor klavirske lirike E. Griega, 1980.; Album za mladež P. I. Čajkovskog, 1980. — orgulje: Male skladbe i etide, 1991. — Zborska: Pet zagorskih pjesama, 1970.; Tri zagorske pjesme (omladinski), 1971.; Dvije pjesme D. Tadijanovića, 1972.; Tri pjesme D. Tadijanovića, 1972.–1980.; Čudna zemlja (dječji, Z. Balog), 1981.; Kajkavske rukoveti i druge obradbe narodnih pjesama, 1988.; Muški zborovi, 1989.; Mješoviti zborovi, 1990.; Ženski i(li) dječji zborovi, 1990.; Tri popevke Stanka Dominića (dječji), 1990.; Dvije pjesme Ivice Jembriha (dječji), 1990.; Tri pjesme Izidora Poljaka (dječji), 1991.; Duhovne pjesme (mješoviti zbor ili puk uz orgulje), 1991.; Tri moteta, 1991. — Varaždinska suita za muški zbor i tamburaški orkestar, 1983. –Zabavne melodije: Makedo, 1964.; Beat muzika, 1967.; Zašto nisi tu; Osamljen lutam ulicom; Najine sanje; Želje; Sretna Nova godina; Zavičaj ljubavi i dr.; Pjesme za jedan glas uz slobodnu pratnju, 2003. — Instruktivna: Melodika basova za početnike na harmonici, 1970.–72.; Harmonika, udžbenik, I–II, 1972.–82. — Spisi: Glazbeno nasljeđe, 1977.; O Žgančevim harmonizacijama međimurskih crkvenih pjesama, 1991.; O borov(n)ici, d(i)ekli, sineku i još ponečemu, 2000. — Melografska izdanja: Ivanečka pjesmarica / Ivonjska pesmarica, 2005.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh